15250-مزایده فروش قطعات کولر آبی و گازی - ضایعات ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15250-مزایده فروش قطعات کولر آبی و گازی - ضایعات ...

تاریخ انتشار:1397/10/18 تاریخ انقضاء:1397/11/02
توضیحات:

مزایده گزار: صنایع شهید کاوه خراسان
موضوع مزایده: فروش - قطعات کولر آبی و گازی - ضایعات (لاک و پلاستیک - الکتروموتور کولر ضایعاتی - براده آلومینیوم - سرب و...)
تعدد/مقدار: 116 ردیف
هزینه خرید اسناد مزایده: جهت خرید اسناد مزایده مبلغ 500.000 ریال به حساب جاری شماره 15301/28 نزد بانک سپه شعبه مشهد مقدس کد (0024) به نام صنایع ضهید کاوه خراسان
محل تحویل اسناد مزایده: انتهای سیدی- جاده خلج - بعد از پارکینگ اتوبوسرانی - صنایع شهید کاوه خراسان - فروش بازرگانی
مهلت تحویل اسناد مزایده: طی یک هفته از انتشار آگهی نوبت دوم
اوقات تحویل اسناد مزایده: روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت 9 الی 12 و 13 الی 15
تضمین شرکت در مزایده: 5 درصد مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب جاری شماره 15301/28 نزد بانک سپه شعبه میدان شهدا مشهد کد (0024) به نام صنایع شهید کاوه خراسان
محل دریافت پیشنهادها: درب صنایع شهید کاوه خراسان مدیریت بازرسی
آخرین تاریخ دریافت پیشنهادها: 97.10.24
بازگشایی پاکت ها: 97.10.25
هزینه آگهی به عهده برنده/ برندگان مزایده می باشد
مزایده گذار در رد تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار می باشد
جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 33852000-051 تماس حاصل فرمایید
احسان امامی - سرپرست سازمان
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید