15249-مزایده فروش اقلام اسقاطی  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15249-مزایده فروش اقلام اسقاطی

تاریخ انتشار:1397/10/18 تاریخ انقضاء:1397/11/02
توضیحات:

دهیاری گل حصار بخشداری کهریزک در نظر دارد نسبت به فروش اقلام اسقاطی به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی (کتبی) اقدام نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی روزنامه همه روزه به مدت 10 روز کاری از ساعت 9 صبح لغایت 13 بعدازظهر تا مورخ 97.10.30 به آدرس شهر ری جاده قدیم قم بهشتی گل حصار خ شهدا خ شهید چمران دهیاری گل حصار و یا با شماره تلفنهای 56532700 و 56533050 تماس حاصل نمایند
1- ماشینهای اداری ، مانیتور ، کیس ، اسپیکر ، کیبورد .....
2- فایل فلزی ، صندلی معیوب و...
3- میکسر بزرگ و کوچک ، دامپر حمل نخاله و....
شرایط مزایده: به صورت کتبی بوه و هر یک از شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را به شرح ذیل تنظیم و تحویل نمایند (محتویات پاکت الف) سپرده معتبر بانکی به مبلغ یکصد میلیون یال جهت شرکت در مزایده
ضمنا دهیاری از قبول چک یا وجه نقد به عنوان سپرده شرکت در مزایده معذور است
محتویات پاکت ب: تصویر شناسنامه و کارت ملی شرکت کننده در مزایده
محتویات پاکت ج: فرم تکمیل شده قیمت پینشهادی خوانا و بدون قلم خوردگی همراه با امضا برگه شرایط مزایده
ضمنا سه فقره پاکت مذکور می بایست در قالب یک پاکت واحد مهر و امضا شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 97.11.4 به واحد امور مالی تحویل و رسید صادر گردد
پس از مشخص شدن برنده مزایده بهای اقلام مزایده برابر مقدار برآورده شده و بر مبنای قیمت برنده مزایده یکجا از برنده مزایده دریافت و متعاقبا نسبت به تحویل اقلام از سوی دهیاری اقدام خواهد شد
حمل و نقل اقلام مزایده توسط برنده مزایده از تاریخ اعلام کتبی برنده مزایده حداکثر 15 روز می باشد در غیر این صورت سازمان برابر صرفه و صلاح خود اقدام خواهد نمود
سپرده برنده نفر اول در صورت انصراف و یا عدم مراجعه در مهلت قانونی به نفع دهیاری ضبط و مورد مزایده به نفر دوم واگذار و این شرط برای برنده نفر دوم نیز پابرجا خواهد بود
کلیه هزینه های برگزاری مزایده شامل کارشناسی ، درج آگهی و غیره به عهده برنده مزایده می باشد
شرکت کنندگان ملزم به رعایت قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان و مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری می باشند
سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج و به متقاضیان ارایه خواهد شد
دهیاری گل حصار در رد یا قبول پینشهادات مختار می باشد
زمان برگزاری مزایده و بازگشایی پاکتهای رسیده راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97.11.6 در محل دهیاری گل حصار برگزار خواهد شد
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید