15243-مزایده فروش یک دستگاه سیستم غبارگیر خطوط و..  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15243-مزایده فروش یک دستگاه سیستم غبارگیر خطوط و..

تاریخ انتشار:1397/10/18 تاریخ انقضاء:1397/11/02
توضیحات:

دادورز اجرای احکام شعبه اول اجرای احکام دادگستری شهرستان سمنان
مزایده: 1. یک دستگاه سیستم غبارگیر خطوط تولید به همراه فن
2. حفاظ فلزی آهنی نرده اطراف مخزن گاز مایع
3. حفاظ فلزی آهنی نرده اطراف استخر آب
4. ورق های ایرانیتی و قوطی فلزی
جمعا به ارزش 926.000.000 ریال
مزایده روز سه شنبه مورخ 97.11.2 ساعت 10 صبح
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید