15240-مزایده فروش داغی خودروهای تصادفی  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15240-مزایده فروش داغی خودروهای تصادفی

تاریخ انتشار:1397/10/18 تاریخ انقضاء:1397/11/02
توضیحات:

نام دستگاه مزایده گزار : شرکت سهامی بیمه ایران مدیریت استان البرز
استان البرز
شماره پارتی 110971386000025
شرح پارتی فروش داغی خودروهای تصادفی استان البرز
استان پارتی البرز
گروه کال وسایط نقلیه
قیمت پایه ارزش ریالی 140.000.000
مهلت ارسال پیشنهاد 97.10.28 ساعت 19
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید