15237-استعلام پروفیل توخالی فولادی...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15237-استعلام پروفیل توخالی فولادی...

تاریخ انتشار:1397/10/18 تاریخ انقضاء:1397/11/02
توضیحات:

نام دستگاه خریدار: شهرداری رشتخوار خراسان رضوی
تاریخ اعتبار نیاز: 1397.10.20 ساعت: 12:01
شرح کلی نیاز: نیاز به تعداد 96 شاخه پروفیل توخالی (قوطی آهنی 10*20)
اطلاعات کالاهای مورد نیاز:

ردیف کد کالا نام کالا واحد شمارش تعداد / مقدار تاریخ نیاز
1 0821110082420006 پروفیل توخالی فولادی قوطی
10x20 فولاد گرم نورد ضخامت
ورق 2 mm طول 6 m وزن یک
متر 0.868 kg لوله و پروفیل
ارومیه شاخه 3.600 1397.10.20 توضیحات خریدار
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید