15228-مزایده یک دستگاه کانکس مستعمل...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15228-مزایده یک دستگاه کانکس مستعمل...

تاریخ انتشار:1397/10/17 تاریخ انقضاء:1397/11/01
توضیحات:

بایگانی 9701064
مزایده: یک دستگاه کانکس مستعمل بدون درب - 7 عدد پنجره آهنی به وزن 376 کیلوگرم
جمعا به ارزش 230.040.000 ریال
تاریخ مزایده: از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 97.11.06
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اهواز
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید