15222-مزایده ماشین آلات تولیدی شامل واحد ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15222-مزایده ماشین آلات تولیدی شامل واحد ...

تاریخ انتشار:1397/10/17 تاریخ انقضاء:1397/11/01
توضیحات:

آگهی مزایده اموال کارخانه قند بردسیر ؟
کلاسه 93230
مزایده: بخش اول ماشین آلات تولیدی شامل واحد عیارسنج - دستگاه تخلیه چغندر - تجهیزات سیلوهای تخلیه چغندر - ماشین آلات و تجهیزات قسمت شستشو و انتقال چغندر - آسیاب های خلال - دیفوزیون (رادیاتور)، تجهیزات نقاله، ماشین آلات تصفیه شربت.....
بخش چهارم:
اموال غیرمنقول متعلق به شرکت سهامی قند بردسیر که اکثرا منازل سازمانی می باشند از محل اراضی مربوطه به سایت کارخانه قند بردسیر تحت پلاک های مرقوم شده از فرعی 3588 اصلی بخش 20 کرمان به مبلغ 39.900.000 ریال
تاریخ مزایده: دوشنبه 97.11.15 ساعت 12 ظهر
اجرای احکام حقوقی دادگستری بردسیر
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید