15220-مزایده ضایعات فلزی ....  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15220-مزایده ضایعات فلزی ....

تاریخ انتشار:1397/10/17 تاریخ انقضاء:1397/11/01
توضیحات:

شرکت آب و فاضلاب خوزستان در نظر دارد به استناد ماده 12 آئین نامه خود نسبت به فروش اقلام شرح ذیل از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید. از داوطلبان خرید دعوت به عمل می آید جهت خرید اسناد مزایده ظرف مدت مذکور به ساختمان این شرکت واقع در اهواز اول کیانپارس مراجعه نمایند.؛
شماره مزایده شرح مختصر کالا
محل نگهداری کالا مهلت فروش اسناد مزایده تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مبلغ تضمین به ریال
97/11 ضایعات فلزی به وزن تقریبی 12 تن
ایذه 97.10.25 97.11.7 20.000.000
97/12 ضایعات فلزی به وزن تقریبی 12 تن
لالی 97.10.25 97.11.7 100.000.000
97/13 بیل مکانیکی یک دستگاه فاقد سند
وانت تک کابین مزدا یک دستگاه دارای سند
کامیونت ون نیسان یک دستگاه دارای سند
چمران
97.10.25 97.11.7 500.000.000 * جهت خرید اسناد هر یک از مزایده های فوق مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری 0105064209000 نزد بانک ملی شعبه فلکه اول کیانپارس به نام این شرکت واریز گردد این مبلغ غیر قابل استرداد می باشد
آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا ساعت 10 صبح روز بازگشایی پاکات می باشد محل تحویل پاکات دبیرخانه حراست مزایده گزار است
به پیشنهادات فاقد امضا مشروط مخدوش فاقد تضمین و پیشنهادات واصله بعد از انقضا مدت مقرر مذکور فوق ترتیب اثر داده نمی شود
پیشنهاددهنده موظف است مبلغ تضمین شرکت در مزایده به صورت چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت به مبلغ مذکور تهیه و به شرح مذکور در اسناد مزایده تسلیم نماید
هزینه نشر آگهی و کارشناسی کالا بر عهده برنده مزایده است سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید