15219-مزایده مقداری آهن قراضه و فرسوده  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15219-مزایده مقداری آهن قراضه و فرسوده

تاریخ انتشار:1397/10/17 تاریخ انقضاء:1397/11/01
توضیحات:

آگهی مزایده شهرداری هریس مرحله اول- نوبت اول ؟
شهرداری هریس در نظر دارد براساس مجوز جلسه شماره 87 مورخ 97.09.12 شورای محترم شهر هریس مقداری آهن قراضه و فرسوده را از طریق آگهی مزایده به فروش رساند
پیشنهاد دهندگان می توانند پیشنهادات خود را از تاریخ انتشار به مدت 7 روز اول جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و دریافت نمایند و تا آخرو قت اداری روز یکشنبه مورخ 97.10.30 مهلت دارند پییشنهادات خود را تحویل دهند.
جزییات و اسناد مزایده در صورت مراجعه به شهرداری تحویل داده می شود و همچنین شرکت کنندگان می توانند از آهن قراضه و فرسوده در پارک موتوری شهرداری هریس دیدن نمایند و پیشنهادات راس ساعت 10 صبح مورخ 97.11.01 باز و قرائت خواهد شد
شهرداری هریس- صدری
نوبت اول 97.10.17
نوبت دوم 97.10.23
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید