15216-مزایده لوازم اداری مستعمل نوبت دوم  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15216-مزایده لوازم اداری مستعمل نوبت دوم

تاریخ انتشار:1397/10/17 تاریخ انقضاء:1397/11/01
توضیحات:

نوبت دوم
مزایده گزار: شرکت ملی پخش فرآورده نفتی منطقه هرمزگان
موضوع مزایده: لوازم اداری مستعمل، لوازم برقی مستعمل، کامپیوتر مستعمل، باطری مستعمل، لوله های فلزی مستعمل، الکتروپمپ مستعمل، آهن آلات قراضه
محل اجناس بندرعباس انبارهای نفت شهید باهنر ـ شهید رجایی ـ تاسیسات گاز مایع ـ نواحی بندرلنگه ، قشم و کیش می باشد.
تاریخ مهلت و نشانی محل دریافت تحویل اسناد مزایده:
پس از انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز برای بازدید و دریافت اوراق شرکت در مزایده به نشانی بندرعباس ـ بلوار پاسداران ـ جنب اسکله شهید باهنر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان واحد عملیات کالا مراجعه نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33513327- 076 واحد عملیات منطقه تماس حاصل نمایند.
مبلغ سپرده شرکت در مزایده 37.100.000 ریال سی و هفت میلیون و یکصد هزار ریال واریز به حساب شماره 9200060194 بانک ملت شناسه 60144 بنام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان
برآورد پایه 740.915.000 ریال هفتصد و چهل میلیون و نهصد و پانزده هزار ریال می باشد.
توزیع اسناد مزایده پس از انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز از تاریخ 97.10.18 لغایت 97.10.25 مهلت تحویل پاکت ها به دبیرخانه کمیسیون مناقصات تا ساعت 14 تاریخ 97.11.6 بازگشایی پاکت های الف ـ ب ـ ج مورخ 97.11.8 می باشد. پاکت الف ضمانت نامه یا رسید واریزی ـ اسناد مزایده که به رویت رسیده تمام صفحات آن امضا شده توسط شخص حقیقی یا حقوقی در پاکت ب ـ پاکت ج نرخ پیشنهادی همه پاکت ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار داده و همراه با نامه به دبیرخانه تحویل داده شود.
بازدید در روزهای کاری به جز پنج شنبه و جمعه و تعطیلات رسمی می باشد.
شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات ناقص و یا بعد از انقضای مدت مقرر برسید ترتیب اثر داده نخواهد شد.
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان
آدرس و تلفن :هرمزگان, هرمزگان, -
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید