15208-مزایده ضایعات ورق دم قیچی و ابعادی  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15208-مزایده ضایعات ورق دم قیچی و ابعادی

تاریخ انتشار:1397/10/16 تاریخ انقضاء:1397/10/30
توضیحات:

شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو درنظردارد ضایعات ورق دم قیچی و ابعادی ناشی از فرآیند تولید خود را از طریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند
لذا از علاقه مندان دعوت میگردد جهت بازدید و ارائه پاکت پیشنهاد خود در روزهای کاری از تاریخ 97.10.16 تا 97.10.23 ساعت 8-13 به ادرس ذیل مراجع نمایند
محل بازدید کرج کیلومتر 5 آزاد راه کرج - قزوین شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو
تلفن تماس 026-34710619
توجه شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در رد یا قبول پیشنهادهای دریافتی کاملا مختار میباشد
آدرس و تلفن :البرز, کرج کیلومتر 5 آزاد راه کرج - قزوین شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید