15206-تجدید مزایده فروش ضایعات فولادی، چدنی، ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15206-تجدید مزایده فروش ضایعات فولادی، چدنی، ...

تاریخ انتشار:1397/10/16 تاریخ انقضاء:1397/10/30
توضیحات:

شهرداری گرمدره در نظر دارد با استناد به مجوز شماره ۱۰۰۲ش ۹۷ تاریخ 97.8.26 شورای اسلامی شهر گرمدره نسبت به فروش ضایعات فولادی، چدنی، پلاستیکی و .... (از اصول اسقاطی شهرداری گرمدره) از طریق مزایده عمومی (حراج عمومی) اقدام نماید
- متقاضیان پیشنهاد می بایست از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول 97.10.9 لغایت 97.10.25 مبلغ 150.000.000 ریال جهت تضمین سپرده شرکت در مزایده (حراج) به حساب شماره ۴۶۱۵۰۴۳۰۹۳۷۶۰۲۵۰۰۳ نزد بانک انصار شعبه شهید غفاری گرمدره واریز و فیش بانکی مربوطه را جهت دریافت معرفی نامه حضور در حراج به واحد امور قراردادهای شهرداری تحویل نمایند، بدیهی است فیش واریزی و معرفی نامه مذکور به منزله مجوز حضور در حراج می باشد.
- متقاضیان پیشنهاد می توانند از تاریخ انتشار آگهی (نوبت اول) لغایت 97.10.25 در ساعات اداری، جهت بازدید از مورد معامله به نشانی: گرمدره بالا، خیابان شهداء، جنب مزار شهدا، انبار شهرداری مراجعه حاصل نمایند.
- تاریخ برگزاری حراج حضوری روز چهارشنبه 97.10.26 راس ساعت 9:30 صبح به نشانی: گرمدره بالا، خیابان شهداء، جنب مزار شهدا، انبار شهرداری می باشد.
- برنده حراج موظف است پس از اعلام برنده در زمان حراج نسبت به پرداخت نقدی کل مبلغ پیشنهادی حداکثر تا یکروز بعد اقدام نمایند.
- مبناء ثمن معامله، قبض باسکول و تحویل به خریدار می باشد.
- چنانچه برندگان اول و دوم و سوم حراج به هر نحو از انجام معامله استنکاف نمایند، مبلغ .... در حراج به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. در صورت معامله قطعی و واریز تمام مبلغ مورد معامله، به ترتیب سپرده برندگان و نفرات بعدی مستر می گردد.
- به استناد بند۵ ماده ۵ آیین نامه مالی شهرداریها، شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
- پرداخت مالیاتها، عوارض، مالیات بر ارزش افزوده هزینه درج آگهی، هزینه کارشناسی و مکسورات قانونی به عهده برنده حراج می باشد.
- کلیه خیارات خصوصا خیار غبن از برنده حراج اسقاط و برنده حراج اقرار به رویت و تصرف مورد معامله نمود.
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است.
شهرداری گرمدره
آدرس و تلفن :البرز, البرز, -
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید