15203-مزایده مقادیر آهن آلات  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15203-مزایده مقادیر آهن آلات

تاریخ انتشار:1397/10/16 تاریخ انقضاء:1397/10/30
توضیحات:

اداره کل استاندارد خراسان شمالی در نظر دارد مقادیر آهن آلات خریداری شده از سطح بازار موضوع اجرای طرح طاها شامل انواع تیرآهن، انواع میلگرد و ورق مستعمل به ارزش تقریبی یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند متقاضیان می توانند از مورخ 97.10.16 لغایت 97.10.26 به مدت ده روز کاری در ساعت اداری جهت بازدید به آدرس بجنورد میدان مادر خیابان نادر روبروی پارک آذری - اداره کل استاندارد خراسان شمالی شماره تماس 09361054109- 2241035- 05832234700 داخلی 1051
متقاضیان شرکت در مزایده جهت دریافت اسناد مزایده و اعلام قیمت پیشنهادی خود از تاریخ 97.10.16 لغایت تا پایان وقت اداری 97.10.26 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی SETADIRAN.IR مراجعه نمایند
پیشنهادات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قابل بررسی خواهد بود
پیشنهادهای رسیده راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97.10.27 در سامانه ستاد صورتجلسه و به برنده مزایده اعلام خواهد شد
قابل ذکر است هزینه روزنامه و کارشناسی بانضمام 9 درصد مالیات برارزش افزوده به مبلغ پیشنهادی برنده مزایده اضافه خواهد شد
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید