15200-مزایده فروش ضایعات آهن قراضه  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15200-مزایده فروش ضایعات آهن قراضه

تاریخ انتشار:1397/10/16 تاریخ انقضاء:1397/10/30
توضیحات:

اگهی مزایده عمومی - مرحله اول - شهرداری آذر شهر
شهرداری آذر شهر درنظردارد نسبت به فروش ضایعات آهن قراضه ، چوب و لاستیک های مستعمل و کاغذ باطله را از طریق اگهی مزایده عمومی به افراد واجد شرایط اقدام نمایند متقاضیان می توانند همه روز اسناد مزایده را از اولین تاریخ نشر اگهی از شهرداری دریافت نمایند
ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک و کلیه پیشنهادات مختار است
تاریخ انتشار نوبت اول 97.10.16
تاریخ انتشار نوبت دوم 97.10.23
اخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97.11.03 میباشد
ایمانی شهردار آذرشهر
آدرس و تلفن :آذربایجان شرقی, -
منبع آگهی :محلی آذربایجان شرقی 97.10.16
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید