15198-مزایده 8 عدد پاتیل فولادی 100 تنی نو  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15198-مزایده 8 عدد پاتیل فولادی 100 تنی نو

تاریخ انتشار:1397/10/16 تاریخ انقضاء:1397/10/30
توضیحات:

موضوع : 8 عدد پاتیل فولادی 100 تنی نو
شماره مزایده : k9703
کارشناس برگزار کننده مزایده : سعید عبداللهی
شماره تماس : 03152574318
سپرده شرکت در مزایده : 5% قیمت پیشنهادی
مهلت خرید اسناد :97.10.22
مهلت بازدید کالا : 97.10.22
مهلت ارائه پیشنهاد:97.10.22
زمان بازگشائی : 97.10.23
دستگاه مزایده گزار : شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
نوع فراخوان :فراخوان
مبلغ برآورد :
میزان تضمین شرکت در مزایده : 5درصدقیمت پیشنهادی
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی :
مهلت دریافت اسناد : 97.10.22
مهلت ارائه پیشنهاد :97.10.22
تاریخ بازگشائی پاکتها ( الف و ب ) :97.10.3
نحوه تحویل اسناد : تحویل به مدیریت حراست ذوب آهن اصفهان
مدت اعتبار پیشنهادات :
مشاور :
محل دریافت اسناد :
از طریق وب سایت ذوب آهن اصفهان
محل فروش اسناد
محل تحویل پیشنهادات
کارخانه : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - تلفن : 3675-0334257
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید