15197-مزایده فروش یک باب مخزن  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15197-مزایده فروش یک باب مخزن

تاریخ انتشار:1397/10/16 تاریخ انقضاء:1397/10/30
توضیحات:

اگهی برگزاری مزایده های عمومی فروش مخازن هوایی فرسوده و خارج از مدار ؟
شماره های 97/08 الی 97/10
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین درنظردارد مزایده های ذیل را از طریق استعلام بها برگزارنماید
شمازه مزایده
شرح
حجم تقریبی
مترمکعب
مقدار وزن تقریبی کیلوگرم
97/08 فروش یک باب مخزن هوایی فرسوده
روستای آقا بابا از توابع
شهرستان قزوین
27 5100
97/09 فروش یک باب مخزن هوایی فرسوده
روستای یحیی آباد از توابع شهرستان
قزوین بصورت مقطوع
58 7500
97/10 فروش یک باب مخزن هوایی فرسوده
روستای دولت آباد ازتوابع شهرستان تاکستان
36 8500 لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می اید که در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مزایده ها از روز یکشنبه مورخ 97.10.16 تا روز چهارشنبه 97.10.19 از ساعت 8 تا 14 به استثنای تعطیلات با در دشتن اسناد ومدرک هویتی به امور قراردادهای شرکت آبفار واقع در قزوین بلوار آزادگان شهرک شهید رجایی کوچه شهید اسدالهی جنب مسجد حضرت مهدی شمار 6 و 8 مراجعه نمایند در ضمن تاریخ عودت اسناد به دبیرخانه شرکت نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97.10.19 میباشد
شماره تماس 02833663257
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید