15194-مزایده فروش اقلام اسقاط  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15194-مزایده فروش اقلام اسقاط

تاریخ انتشار:1397/10/16 تاریخ انقضاء:1397/10/30
توضیحات:

شماره 3001-97
فروش 12 قلم کالای اسقاط منطقه 87270035
منطقه 5 عملیات انتقال گاز در نظر دارد جهت فروش اقلام اسقاط خود مطابق شرایط مشروحه ذیل مزایده عمومی برگزار نماید
لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید
1- لیست کلی کالاها :
ردیف شرح مزایده
واحد کالا
مقدار تقریبی
محل استقرار کالا
1 لاستیک ماشین آلات
حلقه 291 انبارمرکزی - شیراز
2
داغی ماشین آلات
کیلوگرم 4000 انبارمرکزی - شیراز
3
بشکه خالی 200 لیتری
عدد 812 انبارمرکزی - شیراز
4
فیلتر هوای توربین
عدد 2295 شیراز آباده جهرم نور اباد
5
فیلم VHS
حلقه 364
انبارمرکزی - شیراز
6
لاستیک پیک
کیلوگرم 1500
انبارمرکزی - شیراز
7
لوازم آتش نشانی
عدد 39
انبارمرکزی - شیراز
8 چوب تخته
کیلوگرم 2000
انبارمرکزی - شیراز
9 مقره سوزنی
عدد 1500
انبارمرکزی - شیراز
10 خاموش کننده کپسول
کیلوگرم 4000
انبارمرکزی - شیراز
11 آهن آلات اسقاطی
کیلوگرم 15000
انبارمرکزی - شیراز
12 مخزن گازوئیل و بنزین زیرزمینی
کیلوگرم 15000
انبارمرکزی - شیراز
2- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : ارایه 5 درصد مبلغ پیشنهادی مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 701197689 در وجه منطقه 5 عملیات انتقال گاز می باشد
3- مهلت و چگونگی اخذ اسناد مزایده : متقاضیان شرکت در مزایده از تاریخ 97.10.16 الی 97.10.25 با ارایه تقاضیا نامه بغیر از روزهای 5شنبه و جمعه و تعطیلات هفتگی و در ساعت اداری به آدرس شیراز انتهای بلوار باهنر جنوبی- جاده کمربندی احمد آباد جنب پمپ بنزین فلاح زاده امور تدارکات و عملیات کالا واحد عملیات انبارها مراجعه نمایند
4- تاریخ و محل بازدید متقاضیان واجد شرایط جهت بازدید از کالا می توانند از تاریخ 97.10.16 الی 97.10.25 ور ساعات اداری و در محل های ذکر شده در بند یک اسناد مزایده مراجعه نمایند
5- مهلت تحویل آخرین مهلت تحویل پیشنهادها ساعت 16 روز سه شنبه 97.11.9 می باشد
6- تاریخ گشایش : گشایش ضمانت نامه شرکت در مزایده و پاکات پیشنهاد مالی روز شنبه 97.11.13 ساعت 10 صبح در سالن جلسات منطقه 5 عملیات انتقال گاز صورت می گیرد
7- در صورت برنده شدن ارایه ضمانت نامه به میزان 10 رصد مبلغ معامله الزامی است
8- مبلغ کل پایه مزایده فروشنده جهت 12 قلم 1928020000 ریال می باشد
توجه 1 : شرکت کنندگان در مزایده ظرف مهلت مقرر در این آگهی فوق برای کلیه اقلام درخواستی ارایه نرخ نمایند و ملاک ارزیابی بالاترین قیمت پیشنهادی کل جهت 12 قلم به صورت یکجا خواهد بود
توجه 2 : هرگونه تغییر در شرایط و زمان مزایده به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مزایده خواهد رسید
مناقصه گران می توانند در صورت ضرورت با شماره 38132260-071 و 38408002-071 تماس حاصل نموده و مکاتبات خود را به شماره 38407776 دبیرخانه منطقه 5 ارسال نمایند و یا به آدرس سایت الکترونیکی منطقه 5 عملیات انتقال گاز به نشانی www.nigc.dist5-.ir مراجعه نمایند
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید