15193-مزایده فروش 27 گروه از اقلام ضایعاتی مازاد  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15193-مزایده فروش 27 گروه از اقلام ضایعاتی مازاد

تاریخ انتشار:1397/10/16 تاریخ انقضاء:1397/10/30
توضیحات:

شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد 27 گروه از اقلام ضایعاتی مازاد در مجتمع های سرچشمه و شهربابک( شامل : ضایعات چوب ، پلاستیک ، مخزن ذخیره خاک،انواع لوازم کامپیوتری و ....) خود را با مشخصات ذیل و جدول پیوست از طریق مزایده عمومی بفروش رساند :
آگهی مزایده شماره 88
توضیح:گروههای 27 گانه ذیل در انبارهای مختلف از جمله انبار متعلق به مجتمع مس سرچشمه، امور مالی رفسنجان ، مجتمع مس شهر بابک واقع در میدوک و خاتون آباد می باشند .
متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر ، دریافت اسناد و برگ شرایط مزایده از ساعت 8 لغایت 15 روزهای شنبه مورخ 97.10.29 الی چهارشنبه مورخ 97.11.03 با در دست داشتن اصل حواله واریزی به مبلغ 500.000 ریال برای هر گروه (بصورت مجزا) به شماره حساب جام 6173721333 شرکت ملی صنایع مس ایران نزد بانک ملت شعبه شهر مس سرچشمه ( کد شعبه 45195)، به امور قراردادها واقع در استان کرمان- 55 کیلومتری شهرستان رفسنجان - شهر مس سرچشمه - ساختمان شهید علی ایرانمنش- طبقه دوم مراجعه نمایند.
تذکر مهم : توزیع اسناد فقط در تاریخهای مذکور انجام گرفته و پس از تاریخهای فوق به هیچ عنوان حواله بانکی جهت توزیع اسناد دریافت نمی گردد .
ضمنا متقاضیان صرفا" جهت بازدید از گروهها می توانند همزمان با دریافت اسناد ، از ساعت 8 صبح لغایت 15 تاریخها و به آدرسهای ذیل مراجعه نمایند:
برای اقلام مجتمع مس سرچشمه: به آدرس استان کرمان - مجتمع مس سرچشمه -50 کیلومتری شهرستان رفسنجان ، امور انبارها و سفارشات ( از تاریخ 97.10.29 لغایت 97.10.30 ) .
3- برای اقلام مجتمع مس شهربابک :به آدرس استان کرمان – 45 کیلومتری شهرستان شهربابک -مجتمع مس شهربابک - امور مالی( از تاریخ 97.11.01 لغایت 97.11.03 ) .
تذکر1 : مقایسه قیمت و تعیین برنده برای هر گروه بصورت مجزا خواهد بود. لذا ضروریست متقاضیان پس از دریافت اسناد مزایده، قیمت پیشنهادی خود را برای هرگروه در جدول گروه انتخابی مربوطه درج و ارائه نمایند.
تذکر2 :در قیمت کارشناسی ارائه شده گروههای 27 گانه مزایده شماره 88 ، مالیات ارزش افزوده لحاظ نگریده، و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بعهده پیشنهاد دهندگان می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا" با شماره تلفنهای 34303424 -034 امور قراردادها و شماره موبایل 09131921566 آقای مهندس مومنیتماسحاصل فرمائید.
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید