15187-استعلام اجرای فنداسیون پروژه ی احداث ساختمان  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15187-استعلام اجرای فنداسیون پروژه ی احداث ساختمان

تاریخ انتشار:1397/10/16 تاریخ انقضاء:1397/10/30
توضیحات:

نام دستگاه خریدار: شهرداری روانسر
تاریخ اعتبار نیاز: 97.10.18 ساعت 10
شرح کلی نیاز: اجرای فنداسیون پروژه ی احداث ساختمان اداری شهردای نوسود
اطلاعات کالاهای مورد نیاز:
ردیف کد کالا
نام کالا
واحد شمارش
تعداد/مقدار تاریخ نیاز
1 0821110590400005 میلگرد آجدار فولادی A3 نوع فولادی SP 5-3 قطر MM8 طول 12M بندیل کیلوگرمی نام تجارتی NURSAN مرجع عرضه کننده رسول صمدی بناب
کیلوگرم 2 97.10.18
2 0821110134982650 میلگرد آجدار فولادی داخیلی قطر MM16 مارک 400 طول 12M بندیل تنی ذوب آهن اصفهان
تن 10 97.10.18
3 0821110134982430 میلگرد آجدار فولادی داخلی قطر 12MM مارک 340 طول 12 M بندیل تنی ذوب آهن اصفهان
تن 2
97.10.18
4 0821110134982420 میلگرد آجدار فولادی داخلی قطر 10MM مارک 340 طول 12M بندیل تنی ذوب آهن اصفهان
تن 7
97.10.18
5 0821110134982670 میلگرد آجدار فولادی داخلی قطر 20MM مارک 400 طول 12M بندیل تنی ذوب آهن اصفهان
تن 20
97.10.18
توضیحات خریدار:
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید