15176-مزایده قرقره آهنی  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15176-مزایده قرقره آهنی

تاریخ انتشار:1397/10/15 تاریخ انقضاء:1397/10/29
توضیحات:

کلاسه 972344
قرقره آهنی سایز CM160
تاریخ مزایده 97.11.7 ساعت 10
دادورز اجرای احکام شعبه اول اجرای احکام دادگستری شهرستان سمنان ـ جوادی
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید