15170-استعلام خرید تیرآهن  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15170-استعلام خرید تیرآهن

تاریخ انتشار:1397/10/15 تاریخ انقضاء:1397/10/29
توضیحات:

نام دستگاه خریدار: اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی
تاریخ پایان اعتبار: 1397.10.15 ساعت 13:30
شرح کلی نیاز: خرید تیرآهن اصفهان به شرح لیست ضمیمه. پیش فاکتور ارسال گردد. در صورت تعلق ارزش افزوده در پیش فاکتور حتما اعلام گردد

ردیف کد کالا
نام کالا واحد شمارش تعداد/مقدار تاریخ نیاز
1 0821110134981110 تیرآهن بال نیم پهن موازی داخلی سایز 140 mm مارک 37 طول 12 m بسته تنی ذوب آهن اصفهان تن 21 97.10.16
2 0821110134981120 تیرآهن بال نیم پهن موازی داخلی سایز 160 mm مارک 37 طول 12 m بسته تنی ذوب آهن اصفهان تن 16 97.10.16
3 0821110134981130 تیرآهن بال نیم پهن موازی داخلی سایز 180 mm مارک 37 طول 12 m بسته تنی ذوب آهن اصفهان تن 3 97.10.16
4 0821110134981150 تیرآهن بال نیم پهن موازی داخلی سایز 220 mm مارک 37 طول 12 m بسته تنی ذوب آهن اصفهان تن 2 97.10.16
5 0821110134981160 تیرآهن بال نیم پهن موازی داخلی سایز 240 mm مارک 37 طول 12 m بسته تنی ذوب آهن اصفهان تن 21 97.10.16
6 082111034981171 تیرآهن بال نیم پهن موازی داخلی سایز 270 mm مارک 37 طول 12 m بسته تنی ذوب آهن اصفهان
توضیحات خریدار مقدار نیاز برحسب شاخه می باشد قیمت براساس وزن اعلام نگردد. محل تحویل قوچان و پرداخت وجه پس از تخلیه و تایید مهندس ناظر است
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمایید.
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید