15163-مزایده فروش اقلام ضایعاتی  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15163-مزایده فروش اقلام ضایعاتی

تاریخ انتشار:1397/10/12 تاریخ انقضاء:1397/10/26
توضیحات:

شهرداری همدان در نظر دارد به استناد مجوزهای اخذ شده نسبت به فروش اقلام ضایعاتی مشروح ذیل از طریق مزایده حضوری اقدام نماید.
1- انواع آهن آلات ضایعاتی شامل تیرآهن، نبشی، میلگرد، فایل و کمد فلزی، میز فلزی، بخاری و... حدودا 150 تن
2- انواع لوازم الکترونیکی مستهلک شامل تجهیزات کامپیوتر، تلویزیون، ماشین حساب، تلفن و... حدودا 450 قلم
شرایط شرکت در مزایده:
1- متقاضیان می بایست جهت سپرده شرکت در مزایده آهن آلات ضایعاتی مبلغ 200.000.000 ریال و لوازم الکترونیکی مستعمل مبلغ 50.000.000 ریال را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 97.10.22 به حساب جاری 100785561712 نزد بانک شهر واریز و اصل فیش واریزی را در روز مزایده حضوری به همراه خود داشته باشند .
2- محل برگزاری مزایده حضوری تالار فجر شهرداری واقع در ضلع جنوبی آرامگاه بوعلی و روز برگزاری مزایده حضوری 97.10.23 ساعت 10 صبح می باشد و صرفا متقاضیانی که تا پایان مورخ 97.10.22 سپرده واریز کرده باشند حق شرکت در مزایده را دارند
3- %30 مطالبات تایید شده پیمانکاران شهرداری مناطق چهارگانه که در مزایده برنده شوند قابل تهاتر بوده و الباقی می بایست نقدا به حساب شهرداری واریز گردد
4- هزینه حمل و نقل ضایعات از انبار شهرداری به محل باسکول و هزینه توزین برعهده برنده مزایده می باشد
5- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است
6- در صورت انصراف برنده مزایده سپرده وی به نفع شهرداری ضبط می گردد
7- شرکت در مزایده به منزله قبول قوانین و مقررات مالی شهرداری بوده و شرکت کنندگان در مزایده حق اعتراض ندارند
8- متقاضیان می توانند جهت بازدید از اقلام ضایعاتی در مورخ 97.10.20 ساعت 11 صبح به باغ میوه شهرداری مراجعه نمایند.
شهرداری همدان
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید