15160-مزایده یک عدد کانتینر فلزی ورق سیاه  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15160-مزایده یک عدد کانتینر فلزی ورق سیاه

تاریخ انتشار:1397/10/12 تاریخ انقضاء:1397/10/26
توضیحات:

کلاسه 971550
یک عدد کانتینر فلزی ورق سیاه
قیمت به مبلغ 150000000 ریال
روز یک شنبه راس ساعت 10 صبح مورخ 97.10.23
دادورز اجرا احکام مدنی شعبه سوم دادگستری شهرکرد
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید