15157-فراخوان عمومی خرید ورق مخازن ذخیره نفت خام  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15157-فراخوان عمومی خرید ورق مخازن ذخیره نفت خام

تاریخ انتشار:1397/10/12 تاریخ انقضاء:1397/10/26
توضیحات:

آگهی فراخوان عمومی خرید ورق مخازن ذخیره نفت خام ؟
یک شرکت معتبر پروژه های نفتی نیاز به تامین ورق با مشخصات به شرح جدول ذیل برآورد تقریبی مطابق استانداردهای شرکت نفت می باشد
لذا متقاضیانی اشخاص حقوقی یا حقیقی که توانایی تهیه ورق مخازن از تولیدکنندگان داخلی ظرف مدت حداکثر 6 ماه به صورت تدریجی دارند خواهشمند است نسبت به ارسال رزومه سوابق کاری اطلاعات عمومی شرکت اساسنامه، روزنامه رسمی و غیره و نامه اعلام آمادگی در پاکت های ممهور حداکثر ظرف مد 5 روز از تاریخ انتشار آگهی جهت بررسی اقدام نمایند ضمنا الزامات تست HIC در خصوص کلیه ورق ها اجباری می باشد
کارفرما نسبت به انتخاب یا رد اشخاص حقیقی یا حقوقی مختار می باشد
آدذرس: تهران خیابان شریعتی، یخچال، خیابان کی نژاد، نبش کوچه قریب، پلاک 3، 26604361-26602864-26602861
Plate for 500.000 bbl crude oil storage tank
THICKNESS (MM)
TOTAL WEIGHT (TON)
MATERIAL ITEM
10TO37 15.000 A537 CL2
1
5TO14 17.500 A283C 2
- 32.500 - TOTAL(TON)
آدرس و تلفن :-, -
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید