15156-مناقصه خرید اقلام جهت بازسازی و بهینه سازی ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15156-مناقصه خرید اقلام جهت بازسازی و بهینه سازی ...

تاریخ انتشار:1397/10/12 تاریخ انقضاء:1397/10/26
توضیحات:

خرید اقلام جهت بازسازی و بهینه سازی سکوی زباله
شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به خرید اقلام مورد نیاز جهت بازسازی و بهینه سازی سکوی زباله از قبیل بتن آماده، میلگرد، ورق، قوطی، سیمان و ماسه با اعتبار 5.000.000.000 ریال از طریق مناقصه عمومی و طبق مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 1252 مورخ 97.5.9 اقدام نماید.
لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه پس از تاریخ درج آگهی به دفتر امور پیمان و قرارداد شهرداری شهریار و با در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 250.000.000 ریال می باشد مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی
سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معاملاه و قرارداد مسترد نخواهد شد
سایر اطلاعات و جزییات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 97.11.8 آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ 97.11.10 خواهد بود
احسان درخشان نسب- شهردار شهریار
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید