15146-مزایده مقدار 55.000 تن محصول کنسانتره آهن  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15146-مزایده مقدار 55.000 تن محصول کنسانتره آهن

تاریخ انتشار:1397/10/11 تاریخ انقضاء:1397/10/25
توضیحات:

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در نظر دارد مقدار 55.000 تن محصول کنسانتره آهن خود را به صورت یکجا و آماده تحویل در تاریخ 97.10.30 با مشخصات ذیل در محل کف انبار در بندر امام خمینی به روش قبض انبار holding certificate از طریق مزایده عمومی با بالاترین قیمت به فروش برساند. علاقمندان می توانند پیشنهاد قیمت خود را به صورت کتبی به همراه تضمین مربوطه چک بانکی و یا ضمانتنامه معتبر بانکی به میزان 5% کل مبلغ پیشنهادی به حواله کرد شرکت صبانور ) را در دو پاکت جداگانه و مهر شده حداکثر تا تاریخ 97.10.20 به نشانی ـ تهران ـ سعادت آباد ـ نرسیده به خروجی آیت ا... هاشمی شرق ـ خیابان حق طلب غربی 26 ـ پلاک 49 ساختمان صبانور ـ طبقه سوم ـ واحد بازرگانی ارسال نمایند. متقاضی مکلف است نام و نشان آدرس و تلفن تماس خود را به همراه مدارک قید نماید.
پیشنهادات می بایستی در روز و ساعت اداری ارسال گردد
FE=65%
FEO=22% SIO2=3.5%
max al203=2%
max S%=0.6 P=0.05
MAX MOISTURE=10% K80= 70 MIC
نتیجه مزایده پس از بازگشایی پاکات درصورت تمایل شرکت کنندگان امکان حضور دارند که راس ساعت 11 صبح مورخ 97.10.23 برگزار می شود . پس از تصویب کمیسیون معاملات و رعایت صرفه و صلاح شرکت حداکثر تا تاریخ 97.10.24 تعیین و برنده می بایسیت حداکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ اعلام نتیجه برای انجام معامله انعقاد قرارداد و ترتیب پرداخت وجه معامله حاضر شود در غیر اینصورت سپرده برنده ضبط و طبق مقررات با نفر دوم معامله انجام خواهد شد
بدیهی است بعد از مشخص شدن برنده براساس ضوابط و مقررات نسبت به عودت تضامین سایر شرکت کنندگان به غیر از نفرات اول و دوم در مزایده اقدام خواهد شد.
لازم به ذکر است مبلغ پیشنهادی می بایستی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده باشد. مالیات مذکور در صورتحساب نهایی محاسبه و خریدار متعهد به پرداخت وجه آن خواهد بود.
متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت به آدرس www.sabanour.com و یا آدرس ذکر شده فوق و یا با شماره تلفن 27645373 تماس حاصل نمایند. بدیهی است مزایده گزار در قبول یا رد هر یک و یا تمامی پیشنهادات اختیار تام داشته و هیچگونه ادعا و اعتراضی در این زمینه مسموع نخواهد بود.
واحد بازرگانی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید