15144-مزایده اقلام ضایعاتی اداری و..  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15144-مزایده اقلام ضایعاتی اداری و..

تاریخ انتشار:1397/10/11 تاریخ انقضاء:1397/10/25
توضیحات:

شماره 97-3 نوبت اول
شرکت پیماب در نظر دارد اقلام زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
شرح محل نگهداری
واحد تعداد قیمت پایه مزایده (ریال)
اقلام ضایعاتی اداری
تهران عدد 768 314.360.000
اقلام ضایعاتی اداری جاده هزار
عدد 568 173.304.000
اقلام ضایعاتی تاسیساتی
جاده هراز
عدد 7 47.583.200
آهن آلات ذوبی
جاده هراز
کیلو 10.000 30.160تاریخ فروش اسناد مزایده: از 97.10.11 لغایت 97.10.23
متقاضایان می توانند جهت خرید اسناد مزایده و برگ بازدید می بایست در ساعات اداری با در دست داشتن مبلغ پانصد هزار ریال به صورت نقدی در تاریخ ذکر شده به جز روزهای تعطیل و پنج شنبه به امور پشتیبانی شرکت پیماب به آدرس خیابان فلسطین شمالی کوچه شهید عتیقی نژاد شماره 20 طبقه سوم مراجعه نمایند
هزینه پرداخت شده بابت خرید اسناد غیر قابل برگشت بوده و شرکت در قبول یا رد کلیه پیشنهادات مختار می باشد
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید