15143-مزایده فروش کالا و اموال مازاد و ... نوبت ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15143-مزایده فروش کالا و اموال مازاد و ... نوبت ...

تاریخ انتشار:1397/10/11 تاریخ انقضاء:1397/10/25
توضیحات:

نوبت دوم
مزایده گزار: شرکت تعاونی روستایی دهقان شبانکاره
شماره آگهی یک
تاریخ شروع نهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت
تاریخ درج آگهی 97.10.9
عنوان آگهی مزایده کالا و اموال مازاد و آهن آلات اسقاطی
تاریخ آگهی شرکت تعاونی روستایی دهقان شبانکاره در نظر دارد تعداد 15 مخزن نفت سفید مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی طبق شرایطز ذیل به فروش برساند. لذا به اطلاع آن دسته از علاقمندان به خرید کالاهای مذکور می رساند ضمن واریز 5% مبلغ پیشنهادی به حساب شماره 197107607 بانک کشاورزی شعبه شبانکاره از تاریخ 97.10.9 لغایت 97.10.16 به مدت 7 روز کاری جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی شبانکاره ساختمان شرکت مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است مبلغ تضمین شرکت در مزایده به میزان 5% مبلغ پیشنهادی که در اسناد مزایده قید گردیده می باشد.
از روزهای دوشنبه تا چهارشنبه مورخ 97.10.10 لغایت 97.10.12 جهت بازدید کالاهای مزبور در نظر گرفته شده است. تاریخ عودت مدارک و بازگشایی پاکات مزایده روز دوشنبه ساعت 10 مورخ 97.10.17 می باشد. آدرس بوشهر ـ برازجان ـ شبانکاره خیابان امام خمینی ره ـ روبروی بانک ملی ـ شرکت تعاونی روستایی دهقان
تلفن 07734852113- 09171748576
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید