15141-مزایده ضایعات فلزی  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15141-مزایده ضایعات فلزی

تاریخ انتشار:1397/10/11 تاریخ انقضاء:1397/10/25
توضیحات:

شهرداری اصفهان در نظر دارد ضایعات فلزی مناطق 5 و 6 شهرداری و مدیریت طرح ساماندهی ناژوان را از طریق مزایده حضوری حراج به فروش رساند.
متقاضیان در صورت تمایل جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت روز شنبه مورخ 97.10.29 همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر با مراجعه به شهرداری مرکزی ـ اداره امور قراردادها واقع در میدان امام حسین ع جهت دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و نسبت به واریز مبلغ تضمین شرکت در مزایده به صورت نقدی به حساب سپرده شماره 10027600013 نزد بانک شهر به نام سپرده پیمانکاران شهرداری اصفهان اقدام و در مزایده حضوری شرکت نمایند.
جلسه حراج راس ساعت 9.30 صبح روز یکشنبه مورخ 97.10.30 و در محل ساختمان شهرداری مرکزی اتاق شماره 60 برگزار می گردد.
شرایط مزایده
ارایه سپرده شرکت در مزایده به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه
در صورتیکه نفرات اول و دوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند. سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده موجود می باشد.
شهرداری اصفهان
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید