15140-مزایده فروش منبع فلزی هوایی آب روستایی  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15140-مزایده فروش منبع فلزی هوایی آب روستایی

تاریخ انتشار:1397/10/11 تاریخ انقضاء:1397/10/25
توضیحات:

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خریدهای زیر را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصلاح انجام دهد
همچنین از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش رساند

شماره مناقصه
موضوع مناقصه
نوع بودجه
مبلغ تضمین (ریال)
97-4-133/9
خرید 4 دستگاه پمپ لجن برگشتی تصفیه خانه فاضلاب جنوب
جاری
160.000.000
97-4-149/7 خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی لولادار کلاس 90c250 کیلوئی و کلاس 100d400 کیلوئی جهت مناطق پنج گانه شهر اصفهان
اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای 232.000.000
97-4-194/4 خرید 60 تن پلی الکترونیک کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب شهر اصفهان
جاری 1.050.000.000
97-4-217/3
مزایده فروش منبع فلزی هوایی اب محله فودان درچه منطقه خمینی شهر
جاری 6.600.000
97-4-240/2 مزایده فروش منبع فلزی هوایی آب روستایی زیاد آباد میمه
جاری 14.300.000
97-4-250
خرید لوله های پلی اتیلن تک جداره آب شرب قطر 90 و 110
جاری 578.000.000
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معاملات شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97.10.22
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1397.10.23
محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان: www.abfaesfahan.ir
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات: www.iets.mporg.ir
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031(مزایده داخلی 458 مناقصه (داخلی 388)
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید