15138-مزایده اموال اسقاطی شامل آهن آلات  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15138-مزایده اموال اسقاطی شامل آهن آلات

تاریخ انتشار:1397/10/11 تاریخ انقضاء:1397/10/25
توضیحات:

نام دستگاه مزایده گزار اداره آموزش و پرورش شهرستان ماهنشان
استان زنجان
شماره پارتی : 110973011000004
شرح پارتی : اموال اسقاطی شامل آهن آلات
استان پارتی زنجان
قیمت پایه 19.500 ریال
مهلت ارسال پیشنهاد 97.10.22 ساعت 9
سایت ستاد www.setadiran.ir
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید