15136-مزایده فروش کالا  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15136-مزایده فروش کالا

تاریخ انتشار:1397/10/11 تاریخ انقضاء:1397/10/25
توضیحات:

1- مزایده گزار : شرکت برق منطقه ای خراسان
2- موضوع مزایده : فروش کالا به شرح مندرج در جدول ذیل
محل بازدید: انبار
شماره مزایده
شماره فراخوان سامانه
شرح
مقدار
قیمت پایه ریال
مبلغ تضمین ریال
ع/97/39 100971123000036 سواری کار- بنز ام پی 140 ون 12-178 الف 15
1 دستگاه
680.000.000 34.000.000
ع/97/40
200971123000037 وانت دو کابین نیسان پیکاپ dx
1 640.000.000 32.000.000
ع/97/41
200971123000088 وانت دو کابین نیسان پیکاپ dx
1 630.000.000 31.500.000
ع/ 97/42
100971123000039 وانت دو کابین نیسان پیکاپ dx
1 630.000.000 31.250.000
ع/ 97/43
100971123000040 وانت دو کابین نیسان پیکاپ dx
1 625.000.000 31.250.000
ع/ 97/44
100971123000041 وانت دو کابین نیسان پیکاپ dx
1 620.000.000 31.000.000
ع/ 97/45
100971123000042 وانت دو کابین نیسان پیکاپ
1 610.000.000 30.500.000
ع/ 97/46
100971123000043 سواری پژو 405 جی ال ایکس آی
1 125.000.000 6.250.000
ع/ 97/47
100971123000044 سواری پژو 405 جی ال ایکس آی
1 120.000.000 6.000.0000
ع/ 97/48 100971123000045 سواری پژو 405 جی ال ایکس آی
1 115.000.000 5.750.000
ع/97/49 100971123000046
سواری پژو 405 جی ال ایکس آی
1 110.000.000 5.500.000
ع/97/50 100971123000047 انواع مقره های مستعمل
30000 عدد
660.000.000 33.000.000
ع/97/51 100971123000048 انواع تانکر و مخزن
4 عدد
263.000.000 13.150.000
توجه1 : کلیه ی مراحل تشریفات برگزاری مزایده های فوق از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد صورت می پذیرد.
توجه 2 : خودروهای موضوع مزایده ی فوق به صورت فروش با صندو سند واگذار خواهد شد
3- تاریخ انتشار اسناد مزایده : از ساعت 7 صبح روز 3شنبه مورخ 97.10.11 تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 97.10.22
توضیح: بازدید از اموال موضوع مزایده از روز 1شنبه مورخ 97.10.16 الی 4شنبه مورخ 97.10.19 با ارایه فیش واریزی خرید اسناد مزایده و هماهنگی با واحد مجری طرح فروش کالاهای مازاد امکان پذیر میب اشد
4- نوع تضمین شرکت در مزایده فقط به صورت واریز نقدی با ضمانت نامه بانکی می باشد.
5- تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادات مزایده :
تاریخ مهلت ثبت پیشنهادات قیمت : حداکثر تا ساعت 8.30 صبح روز شنبه مورخ 97.10.22 از طریق سایت ستاد ایران
محل برگزاری و پاسخگویی : استان خراسان رضوی ، مشهد ، انتهای بلوار وکیل آباد ، بعد از پل پرتوی ، نرسیده به دو راهی شاندیز و طرقبه ، سمت راست ، شرکت برق منطقه ای خراسان ، واحد مجری طرح فروش کالاهای مازاد طبقه دوم اتاق 209 ، تلفن 36103621 - 051 فاکس 36103089
تاریخ بازگشایی پیشنهادات : ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 97.10.22
تاریخ اعلام برنده مزایده : ساعت 13 روز شنبه مورخ 97.10.22
6- مزایده گران ، جهت ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ، باید به دفاتر پیشخوان دولت که لیست آنها در سامانه ستاد ایران WWW.SETADIRAN.IR موجود می باشد، مراجعه نمایند.
پایگاه اطلاع رسانی مناقصات شرکت توانیر HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات HTTP://IETS.MPORG.IR
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت WWW.SETADIRAN.IR
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید