15121-مزایده فروش 335 قلم شامل انواع آهن الات، ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15121-مزایده فروش 335 قلم شامل انواع آهن الات، ...

تاریخ انتشار:1397/10/10 تاریخ انقضاء:1397/10/24
توضیحات:

مزایده شماره 100971022000008 سامانه تدارکات الکرونیکی دولت (ستاد)
فروش 335 قلم شامل انواع آهن الات، لوازم اداری و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط
شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد 335 قلم شامل انواع آهن آلات، لوازم اداری و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط مستقر در مجتمع انبارهای 8 و 13 و 14 خلیج و 16 کردان را از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به فروش برساند. علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و مرکز تماس 41934 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترننتی WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمایند.
- زمان و محل دریافت اسناد مزایده: منحصرا از ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 97.10.11 تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 97.10.18 به صورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) می باشد .
- مبلغ فروش اسناد مزایده بها فروش اسناد مزایده 600.000 ریال (ششصد هزار ریال) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد که باید توسط مزایده گر از طریق سامانه مذکور پرداخت گردد
- نحوه بازدید: از اقلام مهلت رویت از اقلام از ساعت 8.30 روز چهارشنبه مورخ 97.10.12 تا ساعت 16.30 روز چهارشنبه مورخ 97.10.19 می باشد که مزایده گران پس از دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه فوق با در دست داشتن رسید پرداخت هزینه شرکت در مزایده به نشانی: تهران - خیابان دکتر شریعتی - نرسیده به پل سید خندان - ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه همکف، واحد پاسخگویی، اطاق فروش اسناد امور هماهنگی کمیسیون معاملات مراجعه تا نسبت به صدور مجوز تردد در انبارها برای فرد شرکت کننده و یک نفر همراه جهت رویت اقلام مورد مزایده اقدام گردد.
- زمان و مهلت ثبت پیشنهادها: مزایده گران می بایست اصل ضمانت نامه و اسناد مزایده را تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 97.10.29 به نشانی فوق الذکر (واحد فروش اسناد امور هماهنگی کمیسیون معاملات) تحویل نموده و پیشنهاد قیمت خود را تا ساعت 16 همان روز (روز شنبه مورخ 97.10.29) در سامانه تدراکات الکترونیکی دولت ثبت نمایند.
- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مزایده: مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 550.000.000 ریال (پانصد و پنجاه میلیون ریال) می باشد که جهت شرکت در مزایده کلیه شرکت کنندگان می بایست مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانکی (مطابق نمونه پیوست شرایط مزایده) معتبر با اعتبار اولیه 3 ماه از تاریخ صدور و قابل تمدید برای یک دوره سه ماهه دیگر و غیرقابل انتقال، غیرقابل برگشت و غیر مشروط و با قید شماره و موضوع مزایده به نام شرکت ارتباطات زیر ساخت تهیه و تصویر آن را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری و اصل ضمانت نامه را به همراه کلیه اسناد مزایده به آدرس فوق تحویل نمایند.
- بازگشایی پاکات مزایده: زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 97.11.01 در محل امور هماهنگی کمیسیون معاملات واقع در طبقه 15 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطاات زیرساخت اتاق 1509 می باشد. ضمنا مزایده گران جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 88112154 تماس حاصل نمایند.
نوبت اول 97.10.10
نوبت دوم 97.10.11
شرکت ارتباطات زیرساخت
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید