15120-مزایده فروش آهن آلات  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15120-مزایده فروش آهن آلات

تاریخ انتشار:1397/10/10 تاریخ انقضاء:1397/10/24
توضیحات:

آگهی مزایده عمومی شماره مزایده 100970569100001 شماره مزایده مرجع a160-97-10-1
مزایده فروش آهن آلات حاصل از برچیدن سقف پارکینگ فرودگاه اهواز
اداره کل فرودگاه های استان خوزستان در نظر دارد آهن آلات حاصل از برچیدن پارکینگ مسقف مقابل ترمینال خارجی خود به شرح ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir و www.iets.mporg.ir با شماره مزایده 100970569100001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
شماره مزایده موضوع مزایده مبلغ تضمین مزایده ریال
100970569100001 فروش آهن آلات حاصل از برچیدن سقف پارکینگ 400.000.000
زمان انتشار در سایت از روز دوشنبه مورخه 97.10.10 ساعت 7 لغایت روز شنبه مورخه 97.10.29 ساعت 19
مهلت دریافت اسناد از روز دوشنبه مورخ 97.10.10 ساعت 7 لغایت روز چهارشنبه مورخ 97.10.19 ساعت 19
تاریخ بازدید روز شنبه مورخه 97.10.22 ساعت 10 صبح الی 12
مهلت ارسال پیشنهاد قیمت از روز پنج شنبه مورخ 97.10.20 ساعت 7 لغایت شبنه مورخ 97.10.29 ساعت 19
زمان بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ 97.11.1 ساعت 10 صبح
زمان اعلام به برنده روز چهارشنبه مورخ 97.11.3 ساعت 10 صبح
مبلغ تضمین ضمانت نامه بانکی قابل تمدید به مبلغ 400.000.000 میلیون ریال در وجه اداره کل فرودگاه های استان خوزستان
برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل ودیعه ارسال پیشنهاد قیمت بازگشایی پاکات اعلام به برنده واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
شرکت کنندگان علاوه بر بارگذاری پاکت الف و ب و ج در سامانه می بایست در مهلت زمانی مقرر شنبه مورخ 97.10.29 ساعت 15.30 نسبت به ارائه پاکت الف حاوی اصل ضمانت نامه بانکی به اداره کل فرودگاه های استان خوزستان طبقه اول اداره امور عمومی اقدام نمایند.
علاقمندان به شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی توکن با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نمایند. اداره کل فروئدگاه های استان خوزستان
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید