15096-مناقصه انواع پیچ، مهره، واشر گالوانیزه  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15096-مناقصه انواع پیچ، مهره، واشر گالوانیزه

تاریخ انتشار:1397/10/09 تاریخ انقضاء:1397/10/23
توضیحات:

صنایع زرهی بنی هاشم دورود در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از تولیدکنندگان و تامین کنندگان واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید
1- انواع پیچ، مهره، واشر گالوانیزه 20000 عدد
2- انواع آهن آلات 200 تن
لذا از کلیه تولیدکنندگان و تامین کنندگان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز وجه به مبلغ 300.000 ریال واریز به حساب جاری 28941/42 بانک سپه شعبه مرکزی دورود کد 410 در وجه صنایع زرهی بنی هاشم دورود ظرف مدت 10 روز مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی به آدرس ذیل مراجعه نمایند
دورود ـ میدان کربلا ـ خیابان بنی هاشم ـ صنایع زرهی بنی هاشم دورود (معاونت بازرگانی) داشتن گواهینامه معتبر سمتا الزامی است
تلفن 06643229203
دورنگار 43224064-066
ضمنا این صنایع در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید