فروش مفتول ص5  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

فروش مفتول ص5

فروش مفتول ص5
قیمت مفتول 25,500 ریال
میزان موجود 8,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 439 بار
عرضه مستقیم مفتول 1.5ومفتول 2.5.مهدی اسماعیل پور. عرضه مستقیم مفتول 1.5ومفتول ... 
7 ماه قبل | اهن تخفیف
فروش مفتول ص5
قیمت هر کیلو 25,500 ریال (تحویل انبار اهن مکان)
میزان موجود 12,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 411 بار
عرضه مستقیم مفتول گالوانیزه جهت رابیتس بندی .مهدی اسماعیل پور .خط ویژه ... 
7 ماه قبل | اهن تخفیف
فروش مفتول ص5
قیمت هر کیلو 25,500 ریال (تحویل بنا به درخواست تمام ایران)
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 422 بار
عرضه مستقیم سیم 1.5وسیم 2.5 ارماتوربندی.مهدی اسماعیل پور عرضه مستقیم مفتول ... 
7 ماه قبل | اهن تخفیف
فروش مفتول ص5
قیمت هر کیلو 25,500 ریال (تحویل بنا به درخواست تمام ایران)
میزان موجود 55,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 427 بار
عرضه مستقیم مفتول 1.5ومفتول 2.5 سیاه.مفتول رابیتس بندی.مفتول قالب بندی .مفتول ... 
7 ماه قبل | اهن تخفیف
فروش مفتول ص5
قیمت هر کیلو 25,500 ریال (تحویل بنا به درخواست تمام ایران)
میزان موجود 15,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 446 بار
عرضه مستقیم مفتول 1.5ومفتول 2.5 سیاه جهت ارماتوربندی وقالب بندی.ومفتول رابیتس ... 
7 ماه قبل | اهن تخفیف
فروش مفتول ص5
قیمت مفتول 25,500 ریال
میزان موجود 20,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 499 بار
عرضه مستقیم مفتول 1.5ارماتوربندی.مفتول 2.5 ارماتور بندی.مفتول جهت رابیتس ... 
7 ماه قبل | اهن تخفیف
فروش مفتول ص5
قیمت هر کیلو 46,000 ریال (تحویل بنا به درخواست تمام ایران)
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 495 بار
عرضه مستقیم سیم مفتول 1.5نرم ومفتول 2.5 نرم .اسماعیل پور خط ویژه ... 
7 ماه قبل | اهن تخفیف
فروش مفتول ص5
قیمت هر کیلو 46,000 ریال (تحویل بنا به درخواست تمام ایران)
میزان موجود 20,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 468 بار
فروش مستقیم مفتول 1.5 نرم .مفتول 2.5 نرم .سیم گالوانیزه گرم جهت گلخانه .سیم ... 
7 ماه قبل | اهن تخفیف
فروش مفتول ص5
قیمت هر کیلو 25,500 ریال (تحویل بنا به درخواست تمام ایران)
میزان موجود 35,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 556 بار
عرضه مستقیم مفتول 1.5 نرم ارماتوربندی.مفتول 2.5 قالب بندی .مفتول رابیتس بندی ... 
7 ماه قبل | اهن تخفیف
فروش مفتول ص5
قیمت هر کیلو 25,500 ریال (تحویل بنا به درخواست تمام ایران)
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 483 بار
فروش بدون واسطه مفتول 1.5 ارماتوربندی .فروش مفتول 2.5 قالب بندی .فروش مفتول ... 
7 ماه قبل | اهن تخفیف
دانلود کنید