سامانه آهن 20 | قیمت آهن قراضه – ضایعات آهن  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

سامانه آهن 20 | قیمت آهن قراضه – ضایعات آهن

سامانه آهن 20 | قیمت آهن قراضه – ضایعات آهن
قیمت آهن آلات قراضه 6,666 ریال
میزان موجود 100,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 214 بار
بار در قزاقستان می باشد 
2 سال قبل | taha29000
سامانه آهن 20 | قیمت آهن قراضه – ضایعات آهن
قیمت هر کیلو 8,555 ریال (تحویل ایران گمرک لطف آباد)
میزان موجود 3,200,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 159 بار
لوله ها 11 متر طول 2 اینچ قطر . آدرس اینستاگرام ali.asadi2900 
2 سال قبل | taha29000
سامانه آهن 20 | قیمت آهن قراضه – ضایعات آهن
قیمت هر کیلو 6,666 ریال (تحویل بندر آکتاوً)
میزان موجود 50,000,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 182 بار
فقط خریدار واقعی که توانایی خرید بالای 5000 تن را دارد تماس بگیرد. ضمناً بار ... 
2 سال قبل | taha29000
سامانه آهن 20 | قیمت آهن قراضه – ضایعات آهن
قیمت هر کیلو 6,666 ریال (تحویل کلیه بنادر شمالی پشت گمرک)
میزان موجود 100,000,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 249 بار
فقط خریدار واقعی که توانایی خرید بالای 5000 تن را دارد تماس بگیرد. ضمناً بار ... 
2 سال قبل | taha29000
سامانه آهن 20 | قیمت آهن قراضه – ضایعات آهن
قیمت هر کیلو 6,666 ریال (تحویل کلیه بنادر شمالی پشت گمرک)
میزان موجود 100,000,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 241 بار
تصاویر ب تلگرام ارسال می گردد. فقط خریدار واقعی که توانایی خرید بالای 5000 تن ... 
2 سال قبل | taha29000
سامانه آهن 20 | قیمت آهن قراضه – ضایعات آهن
قیمت هر کیلو 6,666 ریال (تحویل کلیه بنادر شمالی پشت گمرک)
میزان موجود 100,000,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 263 بار
تصاویر به تلگرام به درخواست مشتری ارسال میشود. فقط خریدار واقعی که توانایی ... 
2 سال قبل | taha29000
سامانه آهن 20 | قیمت آهن قراضه – ضایعات آهن
قیمت هر کیلو 6,666 ریال (تحویل پشت گمرک بنادر شمال کشور)
میزان موجود 10,000,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 268 بار
فقط خریدار واقعی که توانایی خرید بالای 5000 تن را دارد تماس بگیرد. ضمناً بار ... 
2 سال قبل | taha29000
سامانه آهن 20 | قیمت آهن قراضه – ضایعات آهن
قیمت هر کیلو 6,666 ریال (تحویل کلیه بنادر شمال کشور)
میزان موجود 10,000,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 440 بار
آهن به هر مقدار موجود میباشد. فقط خریدار واقعی که توانایی خرید بالای 5000 تن ... 
2 سال قبل | taha29000
سامانه آهن 20 | قیمت آهن قراضه – ضایعات آهن
تحویل تهران-باقر شهر-جاده قمصر ،قبل از نگهبانی مجتمع تجریشی ،جنب فروشگاه قائم پلاک35
تعداد بازدید 119 بار
خریدار ضایعات نایلون (پالتی ، پرس شده ، بازیافتی ، گلخانه ای ، کشاورزی ، صنعتی ... 
2 سال قبل | kosarplastic
سامانه آهن 20 | قیمت آهن قراضه – ضایعات آهن
تحویل تحویلی
میزان موجود کیلو گرم
تعداد بازدید 649 بار
فروش 30 تن در روز ، تمیز شده ، fetotall : بالای 95 درصد ، تحویلی در ماه 1000 ... 
2 سال قبل | omid
دانلود کنید