فروش گابیون  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

فروش گابیون

فروش گابیون
تعداد بازدید 83 بار
صنایع فولاد زمانی تولید کننده گابیون از مفتول 2 و 3 چشمه 6*8 8*10 
2 روز قبل | 124ahanalat124zamani
فروش گابیون
قیمت هر کیلو 75,000 ریال (تحویل تهران)
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 647 بار
http://www.golestanfences.com/ ( گابیون با چشمه های( 10* 8 
12 روز قبل | فنس گلستان
فروش گابیون
قیمت گابیون 37,000 ریال
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 341 بار
فروش انواع گابیون در ارتفاع - چشم - ضخامت های مفتول مختلف خط ویژه ... 
22 روز قبل | اهن تخفیف
فروش گابیون
قیمت گابیون 37,000 ریال
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 280 بار
فروش انواع گابیون در ارتفاع - چشم - ضخامت های مفتول مختلف خط ویژه ... 
22 روز قبل | اهن تخفیف
فروش گابیون
قیمت گابیون 37,000 ریال
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 271 بار
فروش انواع گابیون در ارتفاع - چشم - ضخامت های مفتول مختلف خط ویژه ... 
22 روز قبل | اهن تخفیف
فروش گابیون
قیمت گابیون 37,000 ریال
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 294 بار
فروش انواع گابیون در ارتفاع - چشم - ضخامت های مفتول مختلف خط ویژه ... 
22 روز قبل | اهن تخفیف
فروش گابیون
قیمت گابیون 37,000 ریال
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 179 بار
فروش انواع گابیون در ارتفاع - چشم - ضخامت های مفتول مختلف خط ویژه ... 
22 روز قبل | اهن تخفیف
فروش گابیون
قیمت گابیون 37,000 ریال
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 185 بار
فروش انواع گابیون در ارتفاع - چشم - ضخامت های مفتول مختلف خط ویژه ... 
22 روز قبل | اهن تخفیف
فروش گابیون
قیمت گابیون 37,000 ریال
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 92 بار
فروش انواع گابیون در ارتفاع چشم ضخامت های مفتول مختلف خط ویژه ... 
22 روز قبل | اهن تخفیف
فروش گابیون
قیمت گابیون 37,000 ریال
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 268 بار
فروش انواع گابیون در ارتفاع چشم ضخامت های مفتول مختلف خط ویژه ... 
22 روز قبل | اهن تخفیف
دانلود کنید