فروش گابیون  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

فروش گابیون

فروش گابیون
تعداد بازدید 143 بار
توری گابیون مفتول 3 و 2 چشمه 8*10 و 6*8 www.irantoori.com 
2 ماه قبل | ایران توری
فروش گابیون
تعداد بازدید 61 بار
صنایع فولاد زمانی تولید کننده گابیون از مفتول 2 و 3 چشمه 6*8 8*10 
دیروز | 124ahanalat124zamani
فروش گابیون
قیمت هر کیلو 60,000 ریال (تحویل تهران)
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 632 بار
http://www.golestanfences.com/ ( گابیون با چشمه های( 10* 8 
یک ماه قبل | فنس گلستان
فروش گابیون
قیمت گابیون 37,000 ریال
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 326 بار
فروش انواع گابیون در ارتفاع - چشم - ضخامت های مفتول مختلف خط ویژه ... 
3 ماه قبل | اهن تخفیف
فروش گابیون
قیمت گابیون 37,000 ریال
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 271 بار
فروش انواع گابیون در ارتفاع - چشم - ضخامت های مفتول مختلف خط ویژه ... 
3 ماه قبل | اهن تخفیف
فروش گابیون
قیمت گابیون 37,000 ریال
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 261 بار
فروش انواع گابیون در ارتفاع - چشم - ضخامت های مفتول مختلف خط ویژه ... 
3 ماه قبل | اهن تخفیف
فروش گابیون
قیمت گابیون 37,000 ریال
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 283 بار
فروش انواع گابیون در ارتفاع - چشم - ضخامت های مفتول مختلف خط ویژه ... 
3 ماه قبل | اهن تخفیف
فروش گابیون
قیمت گابیون 37,000 ریال
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 172 بار
فروش انواع گابیون در ارتفاع - چشم - ضخامت های مفتول مختلف خط ویژه ... 
4 ماه قبل | اهن تخفیف
فروش گابیون
قیمت گابیون 37,000 ریال
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 176 بار
فروش انواع گابیون در ارتفاع - چشم - ضخامت های مفتول مختلف خط ویژه ... 
4 ماه قبل | اهن تخفیف
فروش گابیون
قیمت گابیون 37,000 ریال
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 86 بار
فروش انواع گابیون در ارتفاع چشم ضخامت های مفتول مختلف خط ویژه ... 
4 ماه قبل | اهن تخفیف
دانلود کنید