فروش گابیون  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

فروش گابیون

فروش گابیون
قیمت گابیون 44,000 ریال
تعداد بازدید 36 بار
توری گابیون مفتول 3 و 2 چشمه 8*10 و 6*8 www.irantoori.com 
7 روز قبل | ایران توری
فروش گابیون
قیمت هر کیلو 27,500 ریال (تحویل شهرستان پیشوا)
میزان موجود 1 کیلو گرم
تعداد بازدید 419 بار
 
3 روز قبل | komeyl_wire
فروش گابیون
قیمت هر کیلو 28,000 ریال (تحویل شهرستان پیشوا)
تعداد بازدید 378 بار
 
3 روز قبل | komeyl_wire
فروش گابیون
تحویل پیشوا
تعداد بازدید 219 بار
گابیون درسایزهاوانواع مختلف بابالاترین کیفیت درانواع مختلف وچشمه های مختلف 
3 روز قبل | komeyl_wire
فروش گابیون
تعداد بازدید 110 بار
تولیدانواع گابیون باچشمه وسایزهای مختلف 
3 روز قبل | komeyl_wire
فروش گابیون
قیمت گابیون 37,000 ریال
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 125 بار
فروش انواع گابیون در ارتفاع - چشم - ضخامت های مفتول مختلف خط ویژه 0 ... 
4 روز قبل | اهن تخفیف
فروش گابیون
قیمت گابیون 37,000 ریال
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 131 بار
فروش انواع گابیون در ارتفاع - چشم - ضخامت های مفتول مختلف خط ویژه 0 ... 
4 روز قبل | اهن تخفیف
فروش گابیون
قیمت گابیون 37,000 ریال
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 41 بار
فروش انواع گابیون در ارتفاع چشم ضخامت های مفتول مختلف خط ویژه 0215 ... 
4 روز قبل | اهن تخفیف
فروش گابیون
قیمت گابیون 37,000 ریال
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 224 بار
فروش انواع گابیون در ارتفاع چشم ضخامت های مفتول مختلف خط ویژه 0215 ... 
4 روز قبل | اهن تخفیف
فروش گابیون
قیمت گابیون 37,000 ریال
میزان موجود 10,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 230 بار
فروش انواع گابیون در ارتفاع چشم ضخامت های مفتول مختلف خط ویژه 0215 ... 
4 روز قبل | اهن تخفیف