فروش تیرآهن ص5  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

فروش تیرآهن ص5

فروش تیرآهن ص5
قیمت هر کیلو 23,800 ریال (تحویل کارخانه)
تعداد بازدید 70 بار
تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری ipe کارخانه - تیرآهن ipe ، تیرآهن بال پهن سبک و ... 
یک سال قبل | تجارت فلز
فروش تیرآهن ص5
قیمت هر کیلو 23,600 ریال (تحویل کارخانه)
تعداد بازدید 77 بار
تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری ipe کارخانه - تیرآهن ipe ، تیرآهن بال پهن سبک و ... 
یک سال قبل | تجارت فلز
فروش تیرآهن ص5
تحویل تهران
میزان موجود کیلو گرم
تعداد بازدید 57 بار
مشاوره، تهیه و توزیع انواع: میلگرد، تیرآهن و هاش + نبشی و ناودانی ایرانی و ... 
یک سال قبل | zadmehr786
فروش تیرآهن ص5
تعداد بازدید 167 بار
 
2 سال قبل | shahdoostiron
فروش تیرآهن ص5
قیمت هر کیلو 10,400,000 ریال (تحویل تهران)
تعداد بازدید 88 بار
تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری ipe تهران - تیرآهن ipe ، تیرآهن بال پهن سبک و ... 
2 سال قبل | تجارت فلز
فروش تیرآهن ص5
قیمت هر کیلو 2,450,000 ریال (تحویل تهران)
تعداد بازدید 98 بار
تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری ipe تهران - تیرآهن ipe ، تیرآهن بال پهن سبک و ... 
2 سال قبل | تجارت فلز
فروش تیرآهن ص5
قیمت هر کیلو 3,020,000 ریال (تحویل تهران)
تعداد بازدید 82 بار
تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری ipe تهران - تیرآهن ipe ، تیرآهن بال پهن سبک و ... 
2 سال قبل | تجارت فلز
فروش تیرآهن ص5
قیمت هر کیلو 3,700,000 ریال (تحویل تهران)
تعداد بازدید 85 بار
تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری ipe تهران - تیرآهن ipe ، تیرآهن بال پهن سبک و ... 
2 سال قبل | تجارت فلز
فروش تیرآهن ص5
قیمت هر کیلو 4,410,000 ریال (تحویل تهران)
تعداد بازدید 81 بار
تیرآهن 18ذوب آهن 12 متری ipe تهران - تیرآهن ipe ، تیرآهن بال پهن سبک و ... 
2 سال قبل | تجارت فلز
فروش تیرآهن ص5
قیمت هر کیلو 6,700,000 ریال (تحویل تهران)
تعداد بازدید 80 بار
تیرآهن 20ذوب آهن 12 متری ipe تهران - تیرآهن ipe ، تیرآهن بال پهن سبک و ... 
2 سال قبل | تجارت فلز
دانلود کنید