سامانه آهن 20 | قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

سامانه آهن 20 | قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم

سامانه آهن 20 |  قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم
2 روز قبل | eftekhari89
سامانه آهن 20 |  قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم
قیمت هر کیلو 300,000 ریال (تحویل تهران)
میزان موجود 20,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 5 بار
ورق آلومینیوم http://arasaluminum.com/ 02166391522 09912770232 
2 روز قبل | آلومینیوم و فلزات رنگی ارس
سامانه آهن 20 |  قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم
قیمت هر کیلو 570,000 ریال (تحویل تهران)
میزان موجود 50,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 4 بار
ورق ... 
2 روز قبل | آلومینیوم و فلزات رنگی ارس
سامانه آهن 20 |  قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم
قیمت هر کیلو 450,000 ریال (تحویل تهران)
میزان موجود 20,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 4 بار
آلومینیوم7075t6 http://arasaluminum.com/ 02166391522 02166391523 09125286459 
2 روز قبل | آلومینیوم و فلزات رنگی ارس
سامانه آهن 20 |  قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم
قیمت هر کیلو 240,000 ریال (تحویل تهران)
میزان موجود 80,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 3 بار
گرد و تسمه آلومینیوم ... 
2 روز قبل | آلومینیوم و فلزات رنگی ارس
سامانه آهن 20 |  قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم
تعداد بازدید 844 بار
تهیه ، توزیع و واردات انواع ورق ،لوله ومیلگرد مطابق با آلیاژهای 2024 ،7075 ... 
4 روز قبل | bahmanm75
سامانه آهن 20 |  قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم
قیمت هر کیلو 310,000 ریال (تحویل تهران)
میزان موجود 500,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 42 بار
http://arasaluminum.com/ 02166391522-3 09912770232 09125286459 02166799092 ... 
یک ماه قبل | آلومینیوم و فلزات رنگی ارس
سامانه آهن 20 |  قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم
قیمت هر کیلو 320,000 ریال (تحویل تهران)
میزان موجود 800,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 47 بار
http://arasaluminum.com/ 02166391522 02166391523 
یک ماه قبل | آلومینیوم و فلزات رنگی ارس
سامانه آهن 20 |  قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم
قیمت هر کیلو 225,000 ریال (تحویل کارخانه قزوین شهرک صنعتی)
میزان موجود 30 کیلو گرم
تعداد بازدید 38 بار
شرکت ایران رول چاپ و بسته بندی لفاف های آلومینیومی 
یک ماه قبل | hanimohammadi06
سامانه آهن 20 |  قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم
قیمت هر کیلو 500,000 ریال (تحویل تهران)
میزان موجود 50,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 31 بار
گرد آلومینیوم 7075t6 http://arasaluminum.com/ 02166391522-3 
یک ماه قبل | آلومینیوم و فلزات رنگی ارس
دانلود کنید