سامانه آهن 20 | قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

سامانه آهن 20 | قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم

سامانه آهن 20 |  قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم
13 ساعت قبل | eftekhari89
سامانه آهن 20 |  قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم
قیمت هر کیلو 610,000 ریال (تحویل تهران)
میزان موجود 800,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 29 بار
http://arasaluminum.com/ 02166391522 02166391523 09125286459 09912770232 
15 روز قبل | آلومینیوم و فلزات رنگی ارس
سامانه آهن 20 |  قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم
قیمت هر کیلو 380,000 ریال (تحویل تهران)
میزان موجود 800,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 28 بار
http://arasaluminum.com/ 02166391522 02166391523 09125286459 09912770232 
15 روز قبل | آلومینیوم و فلزات رنگی ارس
سامانه آهن 20 |  قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم
قیمت هر کیلو 330,000 ریال (تحویل تهران)
میزان موجود 800,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 22 بار
http://arasaluminum.com/ 02166391522 02166391523 
15 روز قبل | آلومینیوم و فلزات رنگی ارس
سامانه آهن 20 |  قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم
قیمت هر کیلو 330,000 ریال (تحویل تهران)
میزان موجود 80,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 25 بار
http://arasaluminum.com/ 02166391522 02166391523 
23 روز قبل | آلومینیوم و فلزات رنگی ارس
سامانه آهن 20 |  قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم
قیمت هر کیلو 600,000 ریال (تحویل تهران)
میزان موجود 80,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 20 بار
http://arasaluminum.com/ 02166391522 02166391523 
25 روز قبل | آلومینیوم و فلزات رنگی ارس
سامانه آهن 20 |  قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم
قیمت هر کیلو 345,000 ریال (تحویل تهران جاده قدیم کرج پارس امیر پلاک 28)
میزان موجود 80,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 20 بار
http://arasaluminum.com/ 02166391522 02166391523 
25 روز قبل | آلومینیوم و فلزات رنگی ارس
سامانه آهن 20 |  قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم
قیمت هر کیلو 630,000 ریال (تحویل تهران)
میزان موجود 40,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 29 بار
http://arasaluminum.com/ 02166391522 02166391523 
یک ماه قبل | آلومینیوم و فلزات رنگی ارس
سامانه آهن 20 |  قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم
قیمت هر کیلو 350,000 ریال (تحویل تهران)
میزان موجود 40,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 29 بار
http://arasaluminum.com/ 02166391522 02166391523 
یک ماه قبل | آلومینیوم و فلزات رنگی ارس
سامانه آهن 20 |  قیمت آلومینیوم – فروش آلومینیوم
تحویل تهران
تعداد بازدید 216 بار
ورق آلومینیوم 6061 ساخت کمپانی آماگ آلمان با استاندارد صنایع هوایی درتعداد ... 
یک ماه قبل | ad.ebrahimzadeh
دانلود کنید