آگهی‌های خرید ص6  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

آگهی‌های خرید ص6

آگهی‌های خرید ص6
قیمت ورق 19,000 ریال
تعداد بازدید 20 بار
بتهرین خریدار آهن و زایعات(۰۹۱۲۸۳۶۳۷۵۲) 
یک ماه قبل | کاربر 20545
آگهی‌های خرید ص6
قیمت شمش و بیلت 320,000 ریال
تعداد بازدید 65 بار
میزان مورد نیاز: 1تن
خریدار نیکل خالص بسمه تعالی خریدار نیکل خالص اینکونل مونل هستلوی نایمونیک ... 
یک ماه قبل | superalloycenter مرکز سوپر آلیاژ
آگهی‌های خرید ص6
قیمت سایر محصولات 3,500,000 ریال
تعداد بازدید 65 بار
میزان مورد نیاز: 1تن
نیکل خالص شمش ورق ساچمه خریداریم خرید و فروش نیکل سوپر آلیاژ مرکز تامین ... 
یک ماه قبل | superalloycenter مرکز سوپر آلیاژ
آگهی‌های خرید ص6
تعداد بازدید 21 بار
خرید انواع استیل و منگنز بابالاتری قیمت روز تهران خرید از سراسر ایران ... 
یک ماه قبل | مرادیان
آگهی‌های خرید ص6
تعداد بازدید 20 بار
خرید انواع استیل آلیاژی،نسوز،صنعتی،ورق،لوله،مخزن،ضایعات استیل وضایعات منگنزی ... 
یک ماه قبل | مرادیان
آگهی‌های خرید ص6
یک ماه قبل | کاربر 20631
آگهی‌های خرید ص6
تعداد بازدید 28 بار
خرید انواع استیل آلیاژی،نسوز،صنعتی،ورق،لوله،مخزن،تانکر،ضایعات استیل،وانواع ... 
یک ماه قبل | مرادیان
آگهی‌های خرید ص6
تعداد بازدید 22 بار
خرید انواع استیل آلیاژی،نسوز،صنعتی،ورق،لوله،مخزن،تانکر،ضایعات استیل،وانواع ... 
یک ماه قبل | مرادیان
آگهی‌های خرید ص6
تعداد بازدید 23 بار
خرید انواع استیل آلیاژی،نسوز،صنعتی،ورق،لوله،مخزن،تانکر،ضایعات استیل،وانواع ... 
یک ماه قبل | مرادیان
آگهی‌های خرید ص6
تعداد بازدید 22 بار
خرید انواع استیل آلیاژی،نسوز،صنعتی،لوله،ورق،مخزن،تانکر،ضایعات،وغیره با ... 
یک ماه قبل | مرادیان
دانلود کنید