ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی






















ورق گالوانیزه 3 میلیمتر شهریار تبریز
کد آگهی: AN4Q3Z2Q
فوری
فروشنده

ورق گالوانیزه 3 میلیمتر شهریار تبریز

عرض 1250 - تحویلی

قیمت : 23,500 تومان
شرایط پرداخت : -
۴ روز پیش
ایران - تهران
ورق گالوانیزه 2.5 میلیمتر شهریار تبریز
کد آگهی: AN3D9A4S
فوری
فروشنده

ورق گالوانیزه 2.5 میلیمتر شهریار تبریز

عرض 1250 - تحویلی

قیمت : 22,700 تومان
شرایط پرداخت : -
۴ روز پیش
ایران - تهران
ورق گالوانیزه 2 میلیمتر شهریار تبریز
کد آگهی: AN2T7N9T
فوری
فروشنده

ورق گالوانیزه 2 میلیمتر شهریار تبریز

عرض 1250 - تحویلی

قیمت : 23,000 تومان
شرایط پرداخت : -
۴ روز پیش
ایران - تهران
ورق گالوانیزه 0.80 میلیمتر شهرکرد
کد آگهی: AN6O9A3I
فوری
فروشنده

ورق گالوانیزه 0.80 میلیمتر شهرکرد

عرض 1.25متر - تهران

قیمت : 24,200 تومان
شرایط پرداخت : -
۵ روز پیش
ایران - تهران
ورق روغنی 1.40 میلیمتر هفت الماس
کد آگهی: AN2O0W5P
فوری
فروشنده

ورق روغنی 1.40 میلیمتر هفت الماس

عرض 1 متر

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
۵ روز پیش
ایران - تهران
ورق روغنی 1.25 میلیمتر هفت الماس
کد آگهی: AN6B4T8O
فوری
فروشنده

ورق روغنی 1.25 میلیمتر هفت الماس

عرض 1متر

قیمت : 24,200 تومان
شرایط پرداخت : -
۵ روز پیش
ایران - تهران
ورق روغنی 0.90 میلیمتر هفت الماس
کد آگهی: AN8E3T7H
فوری
فروشنده

ورق روغنی 0.90 میلیمتر هفت الماس

عرض 1و1.25 متر - تحویل کارخانه

قیمت : 25,400 تومان
شرایط پرداخت : -
۵ روز پیش
ایران - تهران
ورق روغنی 0.60 میلیمتر هفت الماس
کد آگهی: AN1R7N1W
فوری
فروشنده

ورق روغنی 0.60 میلیمتر هفت الماس

عرض 1 متر - تحویل کارخانه

قیمت : 24,700 تومان
شرایط پرداخت : -
۵ روز پیش
ایران - تهران
ورق روغنی 0.70 میلیمتر هفت الماس
کد آگهی: AN4T8A7U
فوری
فروشنده

ورق روغنی 0.70 میلیمتر هفت الماس

عرض 1 متر تحویلی

قیمت : 24,600 تومان
شرایط پرداخت : -
۵ روز پیش
ایران - تهران
ورق روغنی 0.40 میلیمتر هفت الماس
کد آگهی: AN3R9H5O
فوری
فروشنده

ورق روغنی 0.40 میلیمتر هفت الماس

عرض 1متر

قیمت : 27,000 تومان
شرایط پرداخت : -
۵ روز پیش
ایران - تهران
ورق روغنی 0.50 میلیمتر هفت الماس
کد آگهی: AN4Q8N9L
فوری
فروشنده

ورق روغنی 0.50 میلیمتر هفت الماس

عرض 1 متر - تحویل کارخانه

قیمت : 27,100 تومان
شرایط پرداخت : -
۵ روز پیش
ایران - تهران
ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولادغرب
کد آگهی: AN6L3K5R
فوری
فروشنده

ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولادغرب

عرض 1.25 متر - تحویلی

قیمت : 24,000 تومان
شرایط پرداخت : -
۱ هفته‌ی پیش
ایران - تهران
ورق اسیدشوئی 2 میلیمتر SAPH440
کد آگهی: AN8Q1U2R
فوری
فروشنده

ورق اسیدشوئی 2 میلیمتر SAPH440

عرض 1.1 و 1.2 متر - تحویل تهران

قیمت : 21,700 تومان
شرایط پرداخت : -
۱ هفته‌ی پیش
ایران - تهران
ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد غرب sscs
کد آگهی: AN2B6K8G
فوری
فروشنده

ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد غرب sscs

عرض 1 متر - تحویل کارخانه

قیمت : 23,700 تومان
شرایط پرداخت : -
۱ هفته‌ی پیش
ایران - تهران
ورق روغنی 0.90 میلیمتر فولاد غرب
کد آگهی: AN2Z8S2T
فوری
فروشنده

ورق روغنی 0.90 میلیمتر فولاد غرب

عرض 1 متر - تحویل کارخانه

قیمت : 25,200 تومان
شرایط پرداخت : -
۱ هفته‌ی پیش
ایران - تهران
ورق سیاه 2 میلیمتر فولادمبارکه
کد آگهی: AN2Y1T7J
فوری
فروشنده

ورق سیاه 2 میلیمتر فولادمبارکه

عرض 1250 - اصفهان

قیمت : 19,500 تومان
شرایط پرداخت : -
۱ هفته‌ی پیش
ایران - تهران
ورق گالوانیزه 3 میلیمتر شهریار تبریز
کد آگهی: AN7G3Y4P
فوری
فروشنده

ورق گالوانیزه 3 میلیمتر شهریار تبریز

عرض 1250 - تبریز

قیمت : 22,500 تومان
شرایط پرداخت : -
۱ هفته‌ی پیش
ایران - تهران
ورق گالوانیزه 2.5 میلیمتر شهریار تبریز
کد آگهی: AN4Q3F6E
فوری
فروشنده

ورق گالوانیزه 2.5 میلیمتر شهریار تبریز

عرض 1250 - تبریز

قیمت : 22,000 تومان
شرایط پرداخت : -
۱ هفته‌ی پیش
ایران - تهران
ورق گالوانیزه 2 میلیمتر شهریار تبریز
کد آگهی: AN8W4V9S
فوری
فروشنده

ورق گالوانیزه 2 میلیمتر شهریار تبریز

عرض 1250 - تبریز

قیمت : 21,500 تومان
شرایط پرداخت : -
۱ هفته‌ی پیش
ایران - تهران
ورق روغنی 0.80 میلیمتر هفت الماس
کد آگهی: AN4J4L9N
فوری
فروشنده

ورق روغنی 0.80 میلیمتر هفت الماس

عرض 1 متر - تحویل تهران

قیمت : 24,000 تومان
شرایط پرداخت : -
۱ هفته‌ی پیش
ایران - تهران
در حال بارگذاری...

آگهی خرید و فروش میلگرد، ورق، تیرآهن، شمش،‌بیلت، رابیتس، مش، قراضه، ناودانی، پروفیل و انواع فلزات