ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مناقصه
شماره آگهی :AN9E9H3T
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مناقصه خرید و حمل میلگرد A3 - نوبت دوم

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: نوبت دوم
شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در نظر داردنسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح زیر از طریق اگهی عمومی اقدام نمایند لذا کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند به دو شیوه زیر اسناد مناقصه را دریافت نمایند

موضوع مناقصه مبلغ برآورد اولیه میلیون ریال
مدت اجرا (ماه)
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) قیمت اسناد ریال محل تامین اعتبار
خرید و حمل میلگرد A3 برای شهرهای ارومیه - بوکان و سردشت 10.780.000.000 2 448.400.000 700.000 منابع داخلی شرکت - از تاریخ 98.3.20 تا 98.3.27 با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا به شماره 0105719774005 نزد بانک ملی اسناد مناقصه را از نشانی ارومیه چهاراه مخابرات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها اخذو پس از تکمیل عودت نمایند
-و برای کسب اطلاعات بیشتر ارومیه با شماره 04431945374 دفتر قراردادها تماس حاصل نمایند
واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانک ملی و دریافت اسناد در بازه زمانی تعیین شده در بند یک از پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به ادرس http://iets.mporg.ir
با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصلاحیه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غیره الزامی است و مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز - عنوان مناقصه - نام شرکت - مدیر عامل - پست الکترونیکی - شماره تلفن فکس - همراه - ادرس در سایت اقد ام و فیش واریزی بابت خرید اسناد را حداکثر 48 ساعت پس از پایان زمان اعلام شده با درج مشخصات بالا بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و با به شماره 04431945376 فکس نمایند
بدیهی است در صورت عدم اطلاع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه به مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصلاحیه های احتمالی اسناد به عهده مناقصه گر خواهد بود
همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران قرار نخواهد گرفت
ضمنا مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد به مسئول مناقصه تحویل دهند
اخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ساعت ده صبح مورخ 98.4.10 محل ارومیه چهارراه مخابرات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قرارداده ها می باشد
بازگشایی این مناقصه راس ساعت 11 مورخ 98.4.10 خواهد بود
هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد
تاریخ نشر اگهی نوبت اول 98.3.20 تاریخ نشر اگهی نوبت دوم 98.3.22
شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی (سهامی خاص)
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.