ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN8X2C8S
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش قالب های فولادی ستونی و دیواری PERI

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: تاریخ صدور:1398/04/26

شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
به موجب اجرائیه اگهی مزایده اصداری پرونده به کلاسه 108/970305ج در شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران له آقای احسان صمدی پور علیه شرکت توسعه فناورهای نوین عمران، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 475/000/000 ریال و اعمال ماده 148 قانون کار در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی و هزینه کارشناسی ، به همین منظور اموال محکوم علیه شامل موارد ذیل که در نشانی اتوبان تهران-کرج (شهید فهمیده)، ورآورد، بلوار شهید اردستانی، پشت ساختمان های همراه اول، پروژه یاس تعاونی مسکن شماره 2 نظام مهندسی می باشد جهت مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. اموال توقیفی شامل قالب های فولادی ستونی و دیواری PERI ساخت آلمان به همراه بست اتصال، به صورت کارکرده قابل بهره برداری، ارزش پایه به میزان 136 مترکه هر متر 3/500/000 ریال جمعا 475/000/000 ریال بر اساس نظریه کارشناسی (بر اساس صورتمجلس کلانتری 181 عوارضی، میزان توقیف شده 176 مترمربع اعلام گردیده است) مقرر است مورخ 1398/05/16ساعت 13:00 الی 14:00 از طریق مزایده حضوری در دفتر اجرای احکام مدنی شعبه 108 مجتمع قضایی عدالت به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقداً و فی المجلس به صندوق دادگستری تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد طالبین 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده جهت بازدید به این اجرای احکام مراجعه نمایند.

دادورز اجرای احکام شعبه 108 مجتمع قضایی عدالت تهران-اصغری
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.