ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

پروفیل

قیمت روز پروفیل | ‌Profile

 
برای آگاهی از قیمت روز پروفیل به لیست آگهی فروش پروفیل آهن 20 مراجعه و یا روی لینک تماس با فروشنده کلیک کنید.

لیست نرخ پروفیل

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ساعت ۱۲:۰۳
نوع پروفیل
قیمت کارخانه
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*10 - 6 متری - فولاد علویجه
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - فولاد علویجه
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*20 - 6 متری - فولاد علویجه
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 30*20 - 6 متری - فولاد علویجه
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد علویجه
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*20 - 6 متری - فولاد علویجه
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد علویجه
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - پرشین فولاد آریا
18000
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 50*30 - 6 متری - پرشین فولاد آریا
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - پرشین فولاد آریا
18000
پروفیل ستونی - ضخامت 2.6 - ابعاد 135*135 - 12 متری - نیکان پروفیل
14800
پروفیل ستونی - ضخامت 2.8 - ابعاد 135*135 - 12 متری - نیکان پروفیل
14800
پروفیل ستونی - ضخامت 3 - ابعاد 135*135 - 12 متری - نیکان پروفیل
14800
پروفیل ستونی - ضخامت 3.5 - ابعاد 135*135 - 12 متری - نیکان پروفیل
14800
پروفیل ستونی - ضخامت 3.8 - ابعاد 135*135 - 12 متری - نیکان پروفیل
14800
پروفیل ستونی - ضخامت 4 - ابعاد 135*135 - 12 متری - نیکان پروفیل
14800
پروفیل قوطی - ضخامت 6 - ابعاد 135*140 - 12 متری - کالوپ
-
پروفیل قوطی - ضخامت 6 - ابعاد 180*180 - 12 متری - کالوپ
-
پروفیل قوطی - ضخامت 6 - ابعاد 200*200 - 12 متری - کالوپ
-
پروفیل قوطی - ضخامت 8 - ابعاد 250*150 - 12 متری - کالوپ
-
پروفیل قوطی - ضخامت 6 - ابعاد 300*100 - 12 متری - کالوپ
-
پروفیل قوطی - ضخامت 6 - ابعاد 300*300 - 12 متری - کالوپ
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - آسیا
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - آسیا
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 90*90 - 6 متری - آسیا
-
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری - آسیا
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - پایا اصفهان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - پایا اصفهان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 50*30 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 50*30 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 60*30 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 80*40 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 90*90 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 100*40 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 100*40 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 100*50 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 100*100 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 120*120 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 140*140 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 60*30 - 6 متری - فولاد گستر حداد
16500
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 60*40 - 6 متری - فولاد گستر حداد
17600
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 60*40 - 6 متری - فولاد گستر حداد
16500
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد گستر حداد
17600
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 6*60 - 6 متری - فولاد گستر حداد
16500
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد گستر حداد
17600
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 135*135 - 6 متری - فولاد گستر حداد
16500
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 20*20 - 6 متری - سافا
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 30*30 - 6 متری - سافا
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - سافا
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 80*40 - 6 متری - سافا
-
پروفیل - ضخامت 2.5 - ابعاد 30*20 - 6 متری - لوله و قوطی اصفهان
-
پروفیل - ضخامت 1.5 - ابعاد 30*20 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
-
پروفیل - ضخامت 1.5 - ابعاد 30*30 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
-
پروفیل - ضخامت 1.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
-
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
-
پروفیل - ضخامت 1.5 - ابعاد 50*50 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
-
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 50*50 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
-
پروفیل - ضخامت 2.5 - ابعاد 60*40 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
-
پروفیل - ضخامت 2.5 - ابعاد 70*70 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
-
پروفیل - ضخامت 3 - ابعاد 80*40 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
-
پروفیل - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
-
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - لوله و پروفیل گل نرده
-
پروفیل - ضخامت 2.5 - ابعاد 90*90 - 6 متری - لوله و پروفیل گل نرده
-
پروفیل - ضخامت 3 - ابعاد 100*100 - 6 متری - لوله و پروفیل گل نرده
-
پروفیل - ضخامت 3 - ابعاد 110*110 - 6 متری - لوله و پروفیل گل نرده
-
پروفیل - ضخامت 3.5 - ابعاد 120*120 - 6 متری - لوله و پروفیل گل نرده
-
پروفیل - ضخامت 4 - ابعاد 140*140 - 6 متری - لوله و پروفیل گل نرده
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری -نورد لوله یاران
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 80*40 - 6 متری -نورد لوله یاران
-
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری -نورد لوله یاران
-
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 100*100 - 6 متری -نورد لوله یاران
-
پروفیل قوطی - ضخامت 1.5 - ابعاد 20*20 - 6 متری -تهران شرق
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری -تهران شرق
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 60*40 - 6 متری -تهران شرق
-
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری -تهران شرق
-
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 100*100 - 6 متری -تهران شرق
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - کیهان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*60 - 6 متری - کیهان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری - کیهان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*30 - 6 متری - پرشیا
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 30*30 - 6 متری - پرشیا
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد میلاد یزد
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد میلاد یزد
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - آریا صنعت دلیجان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 80*40 - 6 متری - آریا صنعت دلیجان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری - آریا صنعت دلیجان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*30 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 50*30 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 60*40 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 70*70 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 80*40 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
-
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
-
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 130*130 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
-
پروفیل قوطی - ضخامت 3.5 - ابعاد 130*130 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
-
پروفیل قوطی - ضخامت 3.2 - ابعاد 130*130 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
-
پروفیل قوطی - ضخامت 3.3 - ابعاد 130*130 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
-
پروفیل قوطی - ضخامت 3.8 - ابعاد 130*130 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
-
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 130*130 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد مهر سهند
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - فولاد مهر سهند
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولادی آپادانا
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 80*40 - 6 متری - فولادی آپادانا
-
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری - فولادی آپادانا
-
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولادی آپادانا
-
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 153*153 - 6 متری - فولادی آپادانا
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - جهان پروفیل پارس
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - جهان پروفیل پارس
-
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 70*70 - 6 متری - جهان پروفیل پارس
-
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 100*100 - 6 متری - جهان پروفیل پارس
-
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 120*120 - 6 متری - جهان پروفیل پارس
-
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 200*150 - 6 متری - فولاد ماشین نکا
-
پروفیل قوطی - ضخامت 6 - ابعاد 200*200 - 6 متری - فولاد ماشین نکا
-
پروفیل قوطی - ضخامت 10 - ابعاد 300*100 - 6 متری - فولاد ماشین نکا
-
پروفیل قوطی - ضخامت 10 - ابعاد 300*300 - 6 متری - فولاد ماشین نکا
-
پروفیل قوطی - ضخامت 8 - ابعاد 400*250 - 6 متری - فولاد ماشین نکا
-
پروفیل قوطی - ضخامت 10 - ابعاد 400*300 - 6 متری - فولاد ماشین نکا
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - یزد
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - یزد
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - آریا افق پاسارگاد
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*30 - 6 متری - آریا افق پاسارگاد
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - آریا افق پاسارگاد
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - فولاد پروفیل مشهد
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد پروفیل مشهد
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد پروفیل مشهد
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*20 - 6 متری - امید البرز
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - امید البرز
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - امید البرز
-
پروفیل قوطی - ضخامت 1.35 - ابعاد 20*20 - 6 متری - صدرا پروفیل تهران
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - صدرا پروفیل تهران
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 60*60 - 6 متری - صدرا پروفیل تهران
-
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 4090*90*40 - 6 متری - صدرا پروفیل تهران
-
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 100*100 - 6 متری - صدرا پروفیل تهران
-
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 40140*140*40 - 12 متری - صدرا پروفیل تهران
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*20 - 6 متری - آدنیس صنعت شمال
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - پترو فولاد
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - پترو فولاد
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - فولاد صبح پارسیان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد صبح پارسیان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد صبح پارسیان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 20*20 - 6 متری - فولاد صبح پارسیان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد صبح پارسیان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد صبح پارسیان
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - نوین پارسیان جنوب
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - نوین پارسیان جنوب
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - نوین پارسیان جنوب
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - برفیان آمل
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*20 - 6 متری - برفیان آمل
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*30 - 6 متری - برفیان آمل
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*20 - 6 متری - برفیان آمل
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - برفیان آمل
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 50*30 - 6 متری - برفیان آمل
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 60*30 - 6 متری - برفیان آمل
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 70*70 - 6 متری - برفیان آمل
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - برفیان آمل
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 90*90 - 6 متری - برفیان آمل
-
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 100*40 - 6 متری - برفیان آمل
-
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - لوله و پروفیل مبتکران صبا
-
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 40*20 - 6 متری - لوله و پروفیل مبتکران صبا
-
پروفیل - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*20 - 6 متری - لوله و پروفیل مبتکران صبا
-
پروفیل - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - لوله و پروفیل مبتکران صبا
-
پروفیل - ضخامت 3 - ابعاد 60*40 - 6 متری - لوله و پروفیل مبتکران صبا
-
پروفیل - ضخامت 3 - ابعاد 80*40 - 6 متری - لوله و پروفیل مبتکران صبا
-
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - قوطی پروفیل موکریان
-
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - قوطی پروفیل موکریان
-
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 60*40 - 6 متری - قوطی پروفیل موکریان
-
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - قوطی پروفیل موکریان
-