ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

پروفیل | ‌Profile

قیمت روز پروفیل | ‌Profile

مطالعه قیمت روز پروفیل نشان میدهد پروفیل فولاد علویجه، ثبات قیمت داشته اند.
در مورد قیمت پروفیل نیکان پروفیل شرایط مشابه بوده و قیمت پروفیل تولیدی این شرکت‌ ثبات قیمت داشته‌ است.
پروفیل تهران شرق  نیز مانند سایر مصولات ثبات قیمت داشته‌اند.
برای آگاهی از قیمت روز پروفیل به لیست آگهی فروش پروفیل آهن 20 مراجعه کنید.

لیست نرخ پروفیل | ‌Profile

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۵۰
نوع پروفیل
قیمت کارخانه
نوسان قیمت
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*10 - 6 متری - فولاد علویجه
5800
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - فولاد علویجه
5800
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*20 - 6 متری - فولاد علویجه
5800
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 30*20 - 6 متری - فولاد علویجه
5650
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد علویجه
5800
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*20 - 6 متری - فولاد علویجه
5800
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد علویجه
5800
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - پرشین فولاد آریا
5700
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 50*30 - 6 متری - پرشین فولاد آریا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - پرشین فولاد آریا
5700
0
پروفیل ستونی - ضخامت 2.6 - ابعاد 135*135 - 12 متری - نیکان پروفیل
5500
0
پروفیل ستونی - ضخامت 2.8 - ابعاد 135*135 - 12 متری - نیکان پروفیل
5500
0
پروفیل ستونی - ضخامت 3 - ابعاد 135*135 - 12 متری - نیکان پروفیل
5480
0
پروفیل ستونی - ضخامت 3.5 - ابعاد 135*135 - 12 متری - نیکان پروفیل
5500
0
پروفیل ستونی - ضخامت 3.8 - ابعاد 135*135 - 12 متری - نیکان پروفیل
5500
0
پروفیل ستونی - ضخامت 4 - ابعاد 135*135 - 12 متری - نیکان پروفیل
5500
0
پروفیل قوطی - ضخامت 6 - ابعاد 135*140 - 12 متری - کالوپ
5980
0
پروفیل قوطی - ضخامت 6 - ابعاد 180*180 - 12 متری - کالوپ
5980
0
پروفیل قوطی - ضخامت 6 - ابعاد 200*200 - 12 متری - کالوپ
5980
0
پروفیل قوطی - ضخامت 8 - ابعاد 250*150 - 12 متری - کالوپ
6080
0
پروفیل قوطی - ضخامت 6 - ابعاد 300*100 - 12 متری - کالوپ
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 6 - ابعاد 300*300 - 12 متری - کالوپ
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - آسیا
5600
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - آسیا
5600
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 90*90 - 6 متری - آسیا
5600
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری - آسیا
5600
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - پایا اصفهان
5800
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - پایا اصفهان
5600
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 50*30 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 50*30 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 60*30 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 80*40 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 90*90 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 100*40 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 100*40 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 100*50 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 100*100 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 120*120 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 140*140 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 60*30 - 6 متری - فولاد گستر حداد
5600
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 60*40 - 6 متری - فولاد گستر حداد
5700
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 60*40 - 6 متری - فولاد گستر حداد
5600
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد گستر حداد
5700
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 6*60 - 6 متری - فولاد گستر حداد
5600
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد گستر حداد
5700
0
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 135*135 - 6 متری - فولاد گستر حداد
5600
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 20*20 - 6 متری - سافا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 30*30 - 6 متری - سافا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - سافا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 80*40 - 6 متری - سافا
0
0
پروفیل - ضخامت 2.5 - ابعاد 30*20 - 6 متری - لوله و قوطی اصفهان
0
0
پروفیل - ضخامت 1.5 - ابعاد 30*20 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
0
0
پروفیل - ضخامت 1.5 - ابعاد 30*30 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
0
0
پروفیل - ضخامت 1.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
0
0
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
0
0
پروفیل - ضخامت 1.5 - ابعاد 50*50 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
0
0
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 50*50 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
0
0
پروفیل - ضخامت 2.5 - ابعاد 60*40 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
0
0
پروفیل - ضخامت 2.5 - ابعاد 70*70 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
0
0
پروفیل - ضخامت 3 - ابعاد 80*40 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
0
0
پروفیل - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
0
0
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - لوله و پروفیل گل نرده
0
0
پروفیل - ضخامت 2.5 - ابعاد 90*90 - 6 متری - لوله و پروفیل گل نرده
0
0
پروفیل - ضخامت 3 - ابعاد 100*100 - 6 متری - لوله و پروفیل گل نرده
0
0
پروفیل - ضخامت 3 - ابعاد 110*110 - 6 متری - لوله و پروفیل گل نرده
0
0
پروفیل - ضخامت 3.5 - ابعاد 120*120 - 6 متری - لوله و پروفیل گل نرده
0
0
پروفیل - ضخامت 4 - ابعاد 140*140 - 6 متری - لوله و پروفیل گل نرده
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری -نورد لوله یاران
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 80*40 - 6 متری -نورد لوله یاران
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری -نورد لوله یاران
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 100*100 - 6 متری -نورد لوله یاران
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 1.5 - ابعاد 20*20 - 6 متری -تهران شرق
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری -تهران شرق
5800
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 60*40 - 6 متری -تهران شرق
5700
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری -تهران شرق
5700
0
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 100*100 - 6 متری -تهران شرق
5800
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - کیهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*60 - 6 متری - کیهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری - کیهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*30 - 6 متری - پرشیا
5850
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 30*30 - 6 متری - پرشیا
5650
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد میلاد یزد
5850
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد میلاد یزد
5650
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - آریا صنعت دلیجان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 80*40 - 6 متری - آریا صنعت دلیجان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری - آریا صنعت دلیجان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*30 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 50*30 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 60*40 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 70*70 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 80*40 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 130*130 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3.5 - ابعاد 130*130 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3.2 - ابعاد 130*130 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3.3 - ابعاد 130*130 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3.8 - ابعاد 130*130 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 130*130 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد مهر سهند
5780
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - فولاد مهر سهند
5780
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولادی آپادانا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 80*40 - 6 متری - فولادی آپادانا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری - فولادی آپادانا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولادی آپادانا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 153*153 - 6 متری - فولادی آپادانا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - جهان پروفیل پارس
5800
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - جهان پروفیل پارس
5600
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 70*70 - 6 متری - جهان پروفیل پارس
5600
0
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 100*100 - 6 متری - جهان پروفیل پارس
5600
0
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 120*120 - 6 متری - جهان پروفیل پارس
5600
0
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 200*150 - 6 متری - فولاد ماشین نکا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 6 - ابعاد 200*200 - 6 متری - فولاد ماشین نکا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 10 - ابعاد 300*100 - 6 متری - فولاد ماشین نکا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 10 - ابعاد 300*300 - 6 متری - فولاد ماشین نکا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 8 - ابعاد 400*250 - 6 متری - فولاد ماشین نکا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 10 - ابعاد 400*300 - 6 متری - فولاد ماشین نکا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - یزد
5850
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - یزد
5650
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - آریا افق پاسارگاد
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*30 - 6 متری - آریا افق پاسارگاد
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - آریا افق پاسارگاد
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - فولاد پروفیل مشهد
5830
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد پروفیل مشهد
5830
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد پروفیل مشهد
5830
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*20 - 6 متری - امید البرز
5830
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - امید البرز
5830
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - امید البرز
5830
0
پروفیل قوطی - ضخامت 1.35 - ابعاد 20*20 - 6 متری - صدرا پروفیل تهران
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - صدرا پروفیل تهران
5780
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 60*60 - 6 متری - صدرا پروفیل تهران
5670
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 4090*90*40 - 6 متری - صدرا پروفیل تهران
5670
0
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 100*100 - 6 متری - صدرا پروفیل تهران
5670
0
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 40140*140*40 - 12 متری - صدرا پروفیل تهران
5670
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*20 - 6 متری - آدنیس صنعت شمال
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - پترو فولاد
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - پترو فولاد
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - فولاد صبح پارسیان
5860
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد صبح پارسیان
5860
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد صبح پارسیان
5860
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 20*20 - 6 متری - فولاد صبح پارسیان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد صبح پارسیان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد صبح پارسیان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - نوین پارسیان جنوب
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - نوین پارسیان جنوب
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - نوین پارسیان جنوب
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - برفیان آمل
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*20 - 6 متری - برفیان آمل
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*30 - 6 متری - برفیان آمل
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*20 - 6 متری - برفیان آمل
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - برفیان آمل
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 50*30 - 6 متری - برفیان آمل
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 60*30 - 6 متری - برفیان آمل
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 70*70 - 6 متری - برفیان آمل
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - برفیان آمل
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 90*90 - 6 متری - برفیان آمل
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 100*40 - 6 متری - برفیان آمل
0
0
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - لوله و پروفیل مبتکران صبا
0
0
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 40*20 - 6 متری - لوله و پروفیل مبتکران صبا
0
0
پروفیل - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*20 - 6 متری - لوله و پروفیل مبتکران صبا
0
0
پروفیل - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - لوله و پروفیل مبتکران صبا
0
0
پروفیل - ضخامت 3 - ابعاد 60*40 - 6 متری - لوله و پروفیل مبتکران صبا
0
0
پروفیل - ضخامت 3 - ابعاد 80*40 - 6 متری - لوله و پروفیل مبتکران صبا
0
0
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - قوطی پروفیل موکریان
5820
0
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - قوطی پروفیل موکریان
5820
0
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 60*40 - 6 متری - قوطی پروفیل موکریان
5820
0
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - قوطی پروفیل موکریان
5820
0