ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

پروفیل | ‌Profile

قیمت روز پروفیل | ‌Profile

مطالعه قیمت روز پروفیل نشان میدهد پروفیل فولاد علویجه، افزایش قیمت داشته اند.
در مورد قیمت پروفیل نیکان پروفیل شرایط مشابه بوده و قیمت پروفیل تولیدی این شرکت‌ افزایش قیمت داشته‌ است.
پروفیل تهران شرق  نیز مانند سایر مصولات افزایش قیمت داشته‌اند.
برای آگاهی از قیمت روز پروفیل به لیست آگهی فروش پروفیل آهن 20 مراجعه کنید.

لیست نرخ پروفیل | ‌Profile

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۴:۲۹
نوع پروفیل
قیمت کارخانه
نوسان قیمت
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*10 - 6 متری - فولاد علویجه
6600
350
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - فولاد علویجه
6600
350
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*20 - 6 متری - فولاد علویجه
6600
350
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 30*20 - 6 متری - فولاد علویجه
6600
350
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد علویجه
6600
350
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*20 - 6 متری - فولاد علویجه
6600
350
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد علویجه
6600
350
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - پرشین فولاد آریا
7000
700
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 50*30 - 6 متری - پرشین فولاد آریا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - پرشین فولاد آریا
7000
650
پروفیل ستونی - ضخامت 2.6 - ابعاد 135*135 - 12 متری - نیکان پروفیل
6400
280
پروفیل ستونی - ضخامت 2.8 - ابعاد 135*135 - 12 متری - نیکان پروفیل
6400
280
پروفیل ستونی - ضخامت 3 - ابعاد 135*135 - 12 متری - نیکان پروفیل
6400
280
پروفیل ستونی - ضخامت 3.5 - ابعاد 135*135 - 12 متری - نیکان پروفیل
6400
280
پروفیل ستونی - ضخامت 3.8 - ابعاد 135*135 - 12 متری - نیکان پروفیل
6400
280
پروفیل ستونی - ضخامت 4 - ابعاد 135*135 - 12 متری - نیکان پروفیل
6400
280
پروفیل قوطی - ضخامت 6 - ابعاد 135*140 - 12 متری - کالوپ
0
-5980
پروفیل قوطی - ضخامت 6 - ابعاد 180*180 - 12 متری - کالوپ
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 6 - ابعاد 200*200 - 12 متری - کالوپ
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 8 - ابعاد 250*150 - 12 متری - کالوپ
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 6 - ابعاد 300*100 - 12 متری - کالوپ
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 6 - ابعاد 300*300 - 12 متری - کالوپ
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - آسیا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - آسیا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 90*90 - 6 متری - آسیا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری - آسیا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - پایا اصفهان
6400
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - پایا اصفهان
6400
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 50*30 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 50*30 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 60*30 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 80*40 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 90*90 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 100*40 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 100*40 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 100*50 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 100*100 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 120*120 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 140*140 - 6 متری - پروفیل فولادی اصفهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 60*30 - 6 متری - فولاد گستر حداد
6500
300
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 60*40 - 6 متری - فولاد گستر حداد
6500
200
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 60*40 - 6 متری - فولاد گستر حداد
6500
300
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد گستر حداد
6500
200
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 6*60 - 6 متری - فولاد گستر حداد
6500
300
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد گستر حداد
6600
300
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 135*135 - 6 متری - فولاد گستر حداد
6500
300
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 20*20 - 6 متری - سافا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 30*30 - 6 متری - سافا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - سافا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 80*40 - 6 متری - سافا
0
0
پروفیل - ضخامت 2.5 - ابعاد 30*20 - 6 متری - لوله و قوطی اصفهان
0
0
پروفیل - ضخامت 1.5 - ابعاد 30*20 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
0
0
پروفیل - ضخامت 1.5 - ابعاد 30*30 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
0
0
پروفیل - ضخامت 1.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
0
0
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
0
0
پروفیل - ضخامت 1.5 - ابعاد 50*50 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
0
0
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 50*50 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
0
0
پروفیل - ضخامت 2.5 - ابعاد 60*40 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
0
0
پروفیل - ضخامت 2.5 - ابعاد 70*70 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
0
0
پروفیل - ضخامت 3 - ابعاد 80*40 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
0
0
پروفیل - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری - لوله و پروفیل صابری
0
0
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - لوله و پروفیل گل نرده
0
0
پروفیل - ضخامت 2.5 - ابعاد 90*90 - 6 متری - لوله و پروفیل گل نرده
0
0
پروفیل - ضخامت 3 - ابعاد 100*100 - 6 متری - لوله و پروفیل گل نرده
0
0
پروفیل - ضخامت 3 - ابعاد 110*110 - 6 متری - لوله و پروفیل گل نرده
0
0
پروفیل - ضخامت 3.5 - ابعاد 120*120 - 6 متری - لوله و پروفیل گل نرده
0
0
پروفیل - ضخامت 4 - ابعاد 140*140 - 6 متری - لوله و پروفیل گل نرده
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری -نورد لوله یاران
6600
300
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 80*40 - 6 متری -نورد لوله یاران
6500
250
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری -نورد لوله یاران
6500
250
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 100*100 - 6 متری -نورد لوله یاران
6500
250
پروفیل قوطی - ضخامت 1.5 - ابعاد 20*20 - 6 متری -تهران شرق
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری -تهران شرق
6800
480
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 60*40 - 6 متری -تهران شرق
6800
480
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری -تهران شرق
6800
580
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 100*100 - 6 متری -تهران شرق
7000
780
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - کیهان
0
-6220
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*60 - 6 متری - کیهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری - کیهان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*30 - 6 متری - پرشیا
0
-6300
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 30*30 - 6 متری - پرشیا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد میلاد یزد
6650
420
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد میلاد یزد
6650
420
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - آریا صنعت دلیجان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 80*40 - 6 متری - آریا صنعت دلیجان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری - آریا صنعت دلیجان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*30 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 50*30 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 60*40 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 70*70 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 80*40 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 130*130 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3.5 - ابعاد 130*130 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3.2 - ابعاد 130*130 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3.3 - ابعاد 130*130 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3.8 - ابعاد 130*130 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 130*130 - 6 متری - تولید صنعتی کچو
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد مهر سهند
6450
230
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - فولاد مهر سهند
6460
240
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولادی آپادانا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 80*40 - 6 متری - فولادی آپادانا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 90*90 - 6 متری - فولادی آپادانا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولادی آپادانا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 153*153 - 6 متری - فولادی آپادانا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - جهان پروفیل پارس
6670
350
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - جهان پروفیل پارس
6570
350
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 70*70 - 6 متری - جهان پروفیل پارس
6570
350
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 100*100 - 6 متری - جهان پروفیل پارس
6570
350
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 120*120 - 6 متری - جهان پروفیل پارس
6570
350
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 200*150 - 6 متری - فولاد ماشین نکا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 6 - ابعاد 200*200 - 6 متری - فولاد ماشین نکا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 10 - ابعاد 300*100 - 6 متری - فولاد ماشین نکا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 10 - ابعاد 300*300 - 6 متری - فولاد ماشین نکا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 8 - ابعاد 400*250 - 6 متری - فولاد ماشین نکا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 10 - ابعاد 400*300 - 6 متری - فولاد ماشین نکا
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - یزد
6650
370
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - یزد
6650
420
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - آریا افق پاسارگاد
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*30 - 6 متری - آریا افق پاسارگاد
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - آریا افق پاسارگاد
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - فولاد پروفیل مشهد
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد پروفیل مشهد
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد پروفیل مشهد
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*20 - 6 متری - امید البرز
6610
160
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - امید البرز
6610
160
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - امید البرز
6610
160
پروفیل قوطی - ضخامت 1.35 - ابعاد 20*20 - 6 متری - صدرا پروفیل تهران
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - صدرا پروفیل تهران
6800
500
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 60*60 - 6 متری - صدرا پروفیل تهران
6700
500
پروفیل قوطی - ضخامت 3 - ابعاد 4090*90*40 - 6 متری - صدرا پروفیل تهران
6700
500
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 100*100 - 6 متری - صدرا پروفیل تهران
6700
500
پروفیل قوطی - ضخامت 4 - ابعاد 40140*140*40 - 12 متری - صدرا پروفیل تهران
6700
500
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*20 - 6 متری - آدنیس صنعت شمال
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - پترو فولاد
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - پترو فولاد
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - فولاد صبح پارسیان
6750
300
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد صبح پارسیان
6750
300
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد صبح پارسیان
6750
300
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 20*20 - 6 متری - فولاد صبح پارسیان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد صبح پارسیان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد صبح پارسیان
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - نوین پارسیان جنوب
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - نوین پارسیان جنوب
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - نوین پارسیان جنوب
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - برفیان آمل
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*20 - 6 متری - برفیان آمل
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 30*30 - 6 متری - برفیان آمل
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*20 - 6 متری - برفیان آمل
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - برفیان آمل
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 50*30 - 6 متری - برفیان آمل
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 60*30 - 6 متری - برفیان آمل
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 70*70 - 6 متری - برفیان آمل
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - برفیان آمل
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 90*90 - 6 متری - برفیان آمل
0
0
پروفیل قوطی - ضخامت 2 - ابعاد 100*40 - 6 متری - برفیان آمل
0
0
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - لوله و پروفیل مبتکران صبا
0
0
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 40*20 - 6 متری - لوله و پروفیل مبتکران صبا
0
0
پروفیل - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*20 - 6 متری - لوله و پروفیل مبتکران صبا
0
0
پروفیل - ضخامت 2.5 - ابعاد 40*40 - 6 متری - لوله و پروفیل مبتکران صبا
0
0
پروفیل - ضخامت 3 - ابعاد 60*40 - 6 متری - لوله و پروفیل مبتکران صبا
0
0
پروفیل - ضخامت 3 - ابعاد 80*40 - 6 متری - لوله و پروفیل مبتکران صبا
0
0
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 20*20 - 6 متری - قوطی پروفیل موکریان
6700
250
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 40*40 - 6 متری - قوطی پروفیل موکریان
6700
250
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 60*40 - 6 متری - قوطی پروفیل موکریان
6700
250
پروفیل - ضخامت 2 - ابعاد 80*40 - 6 متری - قوطی پروفیل موکریان
6700
250