ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

پروفیل | ‌Profile

قیمت روز پروفیل | ‌Profile

مطالعه قیمت روز پروفیل نشان میدهد پروفیل فولاد علویجه، کاهش قیمت داشته اند.
در مورد قیمت پروفیل نیکان پروفیل شرایط مشابه بوده و قیمت پروفیل تولیدی این شرکت‌ کاهش قیمت داشته‌.
پروفیل فولاد گستر حداد و پروفیل نورد میلاد یزد نیز مانند سایر مصولات کاهش قیمت داشته‌اند.
برای آگاهی از قیمت روز پروفیل به لیست آگهی فروش پروفیل آهن 20 مراجعه کنید.

لیست نرخ پروفیل | ‌Profile

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۳۹
نوع پروفیل
ضخامت
ابعاد
طول
قیمت بنگاه
قیمت کارخانه
پروفیل قوطی فولاد علویجه
2
20*10
6
0
6100
پروفیل قوطی فولاد علویجه
2
20*20
6
0
6100
پروفیل قوطی فولاد علویجه
2
30*20
6
0
6100
پروفیل قوطی فولاد علویجه
2.5
30*20
6
0
6100
پروفیل قوطی فولاد علویجه
2
30*30
6
0
6100
پروفیل قوطی فولاد علویجه
2
40*20
6
0
6100
پروفیل قوطی فولاد علویجه
2
40*40
6
0
6100
پروفیل قوطی پرشین فولاد آریا
2
40*40
6
0
5900
پروفیل قوطی پرشین فولاد آریا
2
50*30
6
0
0
پروفیل قوطی پرشین فولاد آریا
2
80*40
6
0
5900
پروفیل قوطی فولاد هیربد
2
30*30
6
0
6180
پروفیل قوطی فولاد هیربد
2
40*40
6
0
6180
پروفیل قوطی فولاد هیربد
2
80*40
6
0
5800
پروفیل ستونی نیکان پروفیل
2.6
135*135
12
0
5800
پروفیل ستونی نیکان پروفیل
2.8
135*136
12
0
5800
پروفیل ستونی نیکان پروفیل
3
135*137
12
0
5800
پروفیل ستونی نیکان پروفیل
3.5
135*138
12
0
5800
پروفیل ستونی نیکان پروفیل
3.8
135*139
12
0
5800
پروفیل ستونی نیکان پروفیل
4
135*140
12
0
5800
پروفیل قوطی کالوپ
6
140*140
12
0
6410
پروفیل قوطی کالوپ
6
180*180
12
0
6410
پروفیل قوطی کالوپ
6
200*200
12
0
6410
پروفیل قوطی کالوپ
8
250*150
12
0
6410
پروفیل قوطی کالوپ
6
300*100
12
0
6410
پروفیل قوطی کالوپ
6
300*300
12
0
6410
پروفیل قوطی آسیا
2
40*40
6
0
6300
پروفیل قوطی آسیا
2
80*40
6
0
6300
پروفیل قوطی آسیا
2.5
90*90
6
0
6100
پروفیل قوطی آسیا
3
90*90
6
0
6100
پروفیل قوطی پایا اصفهان
2
20*20
6
0
0
پروفیل قوطی پایا اصفهان
2.5
40*40
6
0
0
پروفیل قوطی پروفیل فولادی اصفهان
2.5
40*40
6
0
0
پروفیل قوطی پروفیل فولادی اصفهان
2
50*30
6
0
0
پروفیل قوطی پروفیل فولادی اصفهان
2.5
50*30
6
0
0
پروفیل قوطی پروفیل فولادی اصفهان
2
60*30
6
0
0
پروفیل قوطی پروفیل فولادی اصفهان
3
80*40
6
0
0
پروفیل قوطی پروفیل فولادی اصفهان
2.5
90*90
6
0
0
پروفیل قوطی پروفیل فولادی اصفهان
3
90*90
6
0
0
پروفیل قوطی پروفیل فولادی اصفهان
2.5
100*40
6
0
0
پروفیل قوطی پروفیل فولادی اصفهان
3
100*40
6
0
0
پروفیل قوطی پروفیل فولادی اصفهان
3
100*50
6
0
0
پروفیل قوطی پروفیل فولادی اصفهان
4
100*100
6
0
0
پروفیل قوطی پروفیل فولادی اصفهان
4
120*120
12
0
0
پروفیل قوطی پروفیل فولادی اصفهان
4
140*140
12
0
0
پروفیل قوطی فولاد گستر حداد
2.5
60*30
6
0
5750
پروفیل قوطی فولاد گستر حداد
2
60*40
6
0
5950
پروفیل قوطی فولاد گستر حداد
2.5
60*40
6
0
5750
پروفیل قوطی فولاد گستر حداد
2
60*60
6
0
5950
پروفیل قوطی فولاد گستر حداد
2.5
60*60
6
0
5750
پروفیل قوطی فولاد گستر حداد
2
70*70
6
0
5950
پروفیل قوطی فولاد گستر حداد
4
135*135
6
0
5750
پروفیل قوطی سافا
2.5
20*20
6
0
0
پروفیل قوطی سافا
2.5
30*30
6
0
0
پروفیل قوطی سافا
2
80*40
6
0
0
پروفیل قوطی سافا
2.5
80*40
6
0
0
پروفیل لوله و قوطی اصفهان
2.5
30*20
6
0
0
پروفیل لوله و پروفیل صابری
1.5
20*20
6
0
0
پروفیل لوله و پروفیل صابری
1.5
30*30
6
0
0
پروفیل لوله و پروفیل صابری
1.5
40*40
6
0
0
پروفیل لوله و پروفیل صابری
2
40*40
6
0
6290
پروفیل لوله و پروفیل صابری
1.5
50*50
6
0
0
پروفیل لوله و پروفیل صابری
2
50*50
6
0
6290
پروفیل لوله و پروفیل صابری
2.5
60*40
6
0
6150
پروفیل لوله و پروفیل صابری
2.5
70*70
6
0
6150
پروفیل لوله و پروفیل صابری
3
80*40
6
0
6150
پروفیل لوله و پروفیل صابری
3
90*90
6
0
6150
پروفیل لوله و پروفیل گل نرده
2
80*40
6
0
0
پروفیل لوله و پروفیل گل نرده
2.5
90*90
6
0
0
پروفیل لوله و پروفیل گل نرده
3
100*100
6
0
0
پروفیل لوله و پروفیل گل نرده
3
110*110
6
0
0
پروفیل لوله و پروفیل گل نرده
3.5
120*120
12
0
0
پروفیل لوله و پروفیل گل نرده
4
140*140
12
0
0
پروفیل قوطی نورد لوله یاران
2
40*40
6
0
0
پروفیل قوطی نورد لوله یاران
2.5
80*40
6
0
0
پروفیل قوطی نورد لوله یاران
3
90*90
6
0
0
پروفیل قوطی نورد لوله یاران
4
100*100
6
0
0
پروفیل قوطی تهران شرق
1.5
20*20
6
0
0
پروفیل قوطی تهران شرق
2
40*40
6
0
6150
پروفیل قوطی تهران شرق
2.5
60*40
6
0
6150
پروفیل قوطی تهران شرق
3
90*90
6
0
6150
پروفیل قوطی تهران شرق
4
100*100
6
0
6150
پروفیل قوطی کیهان
2
40*40
6
0
0
پروفیل قوطی کیهان
2.5
60*40
6
0
0
پروفیل قوطی کیهان
3
90*90
6
0
0
پروفیل قوطی پرشیا
2
30*30
6
0
0
پروفیل قوطی پرشیا
2.5
30*30
6
0
0
پروفیل قوطی نورد میلاد یزد
2
40*40
6
0
6170
پروفیل قوطی نورد میلاد یزد
2.5
40*40
6
0
6170
پروفیل قوطی آریا صنعت دلیجان
2
40*40
6
0
0
پروفیل قوطی آریا صنعت دلیجان
2.5
80*40
6
0
0
پروفیل قوطی آریا صنعت دلیجان
3
90*90
6
0
0
پروفیل قوطی تولید صنعتی کچو
2
20*20
6
0
0
پروفیل قوطی تولید صنعتی کچو
2
30*30
6
0
0
پروفیل قوطی تولید صنعتی کچو
2
40*40
6
0
0
پروفیل قوطی تولید صنعتی کچو
2
50*30
6
0
0
پروفیل قوطی تولید صنعتی کچو
2.5
60*40
6
0
0
پروفیل قوطی تولید صنعتی کچو
2.5
70*70
6
0
0
پروفیل قوطی تولید صنعتی کچو
2.5
80*40
6
0
0
پروفیل قوطی تولید صنعتی کچو
3
90*90
6
0
0
پروفیل قوطی تولید صنعتی کچو
3
130*130
6
0
0
پروفیل قوطی تولید صنعتی کچو
3.5
130*130
6
0
0
پروفیل قوطی تولید صنعتی کچو
3.2
130*130
6
0
0
پروفیل قوطی تولید صنعتی کچو
3.3
130*130
6
0
0
پروفیل قوطی تولید صنعتی کچو
3.8
130*130
6
0
0
پروفیل قوطی تولید صنعتی کچو
4
130*130
6
0
0
پروفیل قوطی فولاد مهر سهند
2
40*40
6
0
6150
پروفیل قوطی فولاد مهر سهند
2
80*40
6
0
6150
پروفیل قوطی فولادی آپادانا
2
40*40
6
0
0
پروفیل قوطی فولادی آپادانا
2.5
80*40
6
0
0
پروفیل قوطی فولادی آپادانا
3
90*90
6
0
0
پروفیل قوطی فولادی آپادانا
4
100*100
6
0
0
پروفیل قوطی فولادی آپادانا
4
153*135
6
0
0
پروفیل قوطی جهان پروفیل پارس
2
20*20
6
0
6100
پروفیل قوطی جهان پروفیل پارس
2.5
40*40
6
0
6000
پروفیل قوطی جهان پروفیل پارس
3
70*70
6
0
6000
پروفیل قوطی جهان پروفیل پارس
4
100*100
6
0
6000
پروفیل قوطی جهان پروفیل پارس
4
120*120
6
0
6000
پروفیل قوطی فولاد ماشین نکا
4
200*150
6
0
0
پروفیل قوطی فولاد ماشین نکا
6
200*200
6
0
0
پروفیل قوطی فولاد ماشین نکا
10
300*100
6
0
0
پروفیل قوطی فولاد ماشین نکا
10
300*300
6
0
0
پروفیل قوطی فولاد ماشین نکا
8
400*250
6
0
0
پروفیل قوطی فولاد ماشین نکا
10
400*300
6
0
0
پروفیل قوطی یزد
2
40*40
6
0
6170
پروفیل قوطی یزد
2.5
40*40
6
0
6070
پروفیل قوطی آریا افق پاسارگاد
2
20*20
6
0
0
پروفیل قوطی آریا افق پاسارگاد
2
30*30
6
0
0
پروفیل قوطی آریا افق پاسارگاد
2
40*40
6
0
0
پروفیل قوطی فولاد پروفیل مشهد
2
20*20
6
0
0
پروفیل قوطی فولاد پروفیل مشهد
2
30*30
6
0
0
پروفیل قوطی فولاد پروفیل مشهد
2
40*40
6
0
0
پروفیل قوطی امید البرز
2
40*20
6
0
0
پروفیل قوطی امید البرز
2
40*40
6
0
0
پروفیل قوطی امید البرز
2
80*40
6
0
0
پروفیل قوطی صدرا پروفیل تهران
1.35
20*20
6
0
0
پروفیل قوطی صدرا پروفیل تهران
2
40*40
6
0
6150
پروفیل قوطی صدرا پروفیل تهران
2.5
60*60
6
0
6050
پروفیل قوطی صدرا پروفیل تهران
3
90*90
6
0
6050
پروفیل قوطی صدرا پروفیل تهران
4
100*100
6
0
6050
پروفیل قوطی صدرا پروفیل تهران
4
140*140
12
0
6050
پروفیل قوطی آدنیس صنعت شمال
2
40*20
6
0
0
پروفیل قوطی پترو فولاد
2
20*20
6
0
0
پروفیل قوطی پترو فولاد
2.5
40*40
6
0
0
پروفیل قوطی فولاد صبح پارسیان
2
20*20
6
0
0
پروفیل قوطی فولاد صبح پارسیان
2
30*30
6
0
0
پروفیل قوطی فولاد صبح پارسیان
2
40*40
6
0
0
پروفیل قوطی فولاد صبح پارسیان
2.5
60*60
6
0
0
پروفیل قوطی فولاد صبح پارسیان
2.5
80*40
6
0
0
پروفیل قوطی فولاد صبح پارسیان
2.5
90*90
6
0
0
پروفیل قوطی نوین پارسیان جنوب
2
20*20
6
0
0
پروفیل قوطی نوین پارسیان جنوب
2
40*40
6
0
0
پروفیل قوطی نوین پارسیان جنوب
2
80*40
6
0
0
پروفیل قوطی برفیان آمل
2
20*20
6
0
0
پروفیل قوطی برفیان آمل
2
30*20
6
0
0
پروفیل قوطی برفیان آمل
2
30*30
6
0
0
پروفیل قوطی برفیان آمل
2
40*20
6
0
0
پروفیل قوطی برفیان آمل
2
40*40
6
0
0
پروفیل قوطی برفیان آمل
2
50*30
6
0
0
پروفیل قوطی برفیان آمل
2
60*30
6
0
0
پروفیل قوطی برفیان آمل
2
70*70
6
0
0
پروفیل قوطی برفیان آمل
2
80*40
6
0
0
پروفیل قوطی برفیان آمل
2
90*90
6
0
0
پروفیل قوطی برفیان آمل
2
100*40
6
0
0
پروفیل لوله و پروفیل مبتکران صبا
2
20*20
6
0
0
پروفیل لوله و پروفیل مبتکران صبا
2
40*20
6
0
0
پروفیل لوله و پروفیل مبتکران صبا
2.5
40*20
6
0
0
پروفیل لوله و پروفیل مبتکران صبا
2.5
40*40
6
0
0
پروفیل لوله و پروفیل مبتکران صبا
3
60*40
6
0
0
پروفیل لوله و پروفیل مبتکران صبا
3
80*40
6
0
0
پروفیل قوطی پروفیل موکریان
2
20*20
6
0
6150
پروفیل قوطی پروفیل موکریان
2
40*40
6
0
6150
پروفیل قوطی پروفیل موکریان
2
60*40
6
0
6150
پروفیل قوطی پروفیل موکریان
2
80*40
6
0
6150
پروفیل قوطی کیمیا پروفیل سیرجان
40*40
6
0
0
پروفیل قوطی کیمیا پروفیل سیرجان
60*40
6
0
0
پروفیل قوطی کیمیا پروفیل سیرجان
80*40
6
0
0