ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

ورق

قیمت روز ورق

مطالعه قیمت روز ورق گالوانیزه نشان می‌دهد ورق گالوانیزه هفت الماس و ورق گالوانیزه شهرکرد  کاهش قیمت داشته
در مورد قیمت ورق روغنی شرایط مشابه بوده و قیمت ورق روغنی قزاق نیز کاهش قیمت داشته است.
شرایط در مورد ورق گالوانیزه چینی و ورق گالوانیزه ی رنگی چینی نیز مشابه بوده و کاهش قیمت داشته اند.
برای آگاهی از قیمت روز ورق به لیست آگهی فروش ورق آهن 20 مراجعه کنید.

لیست نرخ ورق

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۲:۰۵
نوع ورق
ضخامت
نوع بسته
طول
عرض
قیمت بنگاه
قیمت کارخانه
لینک خرید
ورق سیاه فولاد مبارکه
2.5
رول
_
1250
5690
0
ورق گالوانیزه چینی
0.2
رول
_
1000
16700
0
ورق گالوانیزه هفت الماس
0.4
رول
_
1000
10440
0
ورق گالوانیزه هفت الماس
0.5
رول
_
1000
9290
0
ورق گالوانیزه هفت الماس
0.5
رول
_
1250
9190
0
ورق گالوانیزه هفت الماس
0.6
رول
_
1000
8490
0
ورق گالوانیزه هفت الماس
0.6
رول
_
1250
8440
0
ورق گالوانیزه هفت الماس
0.7
رول
_
1000
8140
0
ورق گالوانیزه هفت الماس
0.7
رول
_
1250
8140
0
ورق گالوانیزه هفت الماس
0.8
رول
_
1000
8140
0
ورق گالوانیزه هفت الماس
0.8
رول
_
1250
8130
0
ورق گالوانیزه هفت الماس
0.9
رول
_
1000
8090
0
ورق گالوانیزه هفت الماس
0.9
رول
_
1250
8140
0
ورق گالوانیزه هفت الماس
1
رول
_
1000
8140
0
ورق گالوانیزه هفت الماس
1
رول
_
1250
8490
0
ورق گالوانیزه هفت الماس
1.25
رول
_
1000
8140
0
ورق گالوانیزه هفت الماس
1.25
رول
_
1250
8140
0
ورق گالوانیزه هفت الماس
1.5
رول
_
1000
8240
0
ورق گالوانیزه هفت الماس
1.5
رول
_
1250
8040
0
ورق گالوانیزه شهرکرد
0.4
رول
_
1000
10690
0
ورق گالوانیزه شهرکرد
0.5
رول
_
1000
9540
0
ورق گالوانیزه شهرکرد
0.5
رول
_
1250
9440
0
ورق گالوانیزه شهرکرد
0.6
رول
_
1000
8740
0
ورق گالوانیزه شهرکرد
0.6
رول
_
1250
8690
0
ورق گالوانیزه شهرکرد
0.7
رول
_
1000
8390
0
ورق گالوانیزه شهرکرد
0.7
رول
_
1250
8390
0
ورق گالوانیزه شهرکرد
0.8
رول
_
1000
8390
0
ورق گالوانیزه شهرکرد
0.8
رول
_
1250
8590
0
ورق گالوانیزه شهرکرد
0.9
رول
_
1000
8340
0
ورق گالوانیزه شهرکرد
0.9
رول
_
1250
8390
0
ورق گالوانیزه شهرکرد
1
رول
_
1000
8390
0
ورق گالوانیزه شهرکرد
1
رول
_
1250
8640
0
ورق گالوانیزه شهرکرد
1.25
رول
_
1000
8290
0
ورق گالوانیزه شهرکرد
1.25
رول
_
1250
8390
0
ورق گالوانیزه شهرکرد
1.5
رول
_
1000
8490
0
ورق گالوانیزه شهرکرد
1.5
رول
_
1250
8290
0
ورق گالوانیزه شهرکرد
2
رول
_
1000
8390
0
ورق گالوانیزه شهرکرد
2
رول
_
1250
8290
0
ورق گالوانیزه چینی
0.2
رول
_
1000
16700
0
ورق گالوانیزه چینی
0.22
رول
_
1000
15100
0
ورق گالوانیزه چینی
0.25
رول
_
1000
14400
0
ورق گالوانیزه چینی
0.3
رول
_
1000
13950
0
ورق گالوانیزه چینی
0.35
رول
_
1000
11800
0
ورق گالوانیزه چینی
0.4
رول
_
1000
11100
0
ورق گالوانیزه چینی
0.5
رول
_
1000
9350
0
ورق گالوانیزه چینی
0.5
رول
_
1250
0
0
ورق گالوانیزه چینی
0.55000000000000004
رول
_
1000
8800
0
ورق گالوانیزه چینی
0.55000000000000004
رول
_
1250
8800
0
ورق گالوانیزه چینی
0.6
رول
_
1000
8800
0
ورق گالوانیزه چینی
0.6
رول
_
1250
0
0
ورق گالوانیزه چینی
2
رول
_
1000
0
0
ورق گالوانیزه چینی
2
رول
_
1250
0
0
ورق گالوانیزه چینی
2.5
رول
_
1000
10000
0
ورق گالوانیزه چینی
2.5
رول
_
1250
10050
0
ورق گالوانیزه چینی
3
رول
_
1000
10200
0
ورق گالوانیزه چینی
3
رول
_
1250
10350
0
ورق گالوانیزه چینی
4
رول
_
1000
10000
0
ورق گالوانیزه چینی
4
رول
_
1250
10000
0
ورق گالوانیزه چینی
5
رول
_
1000
10000
0
ورق روغنی قزاق
0.6
رول
_
1000
0
0
ورق روغنی قزاق
0.6
رول
_
1250
7050
0
ورق روغنی قزاق
0.8
رول
_
1000
7050
0
ورق روغنی قزاق
0.8
رول
_
1250
0
0
ورق روغنی قزاق
0.9
رول
_
1000
0
0
ورق روغنی قزاق
0.9
رول
_
1250
0
0
ورق روغنی قزاق
1
رول
_
1000
6850
0
ورق روغنی قزاق
1
رول
_
1250
0
0
ورق روغنی قزاق
1.25
رول
_
1250
0
0
ورق روغنی قزاق
2
رول
_
1250
6600
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی پرتقالی
0.45
رول
_
1250
12000
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی نارنجی
0.45
رول
_
1250
12350
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی قرمز
0.45
رول
_
1250
12500
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی آبی
0.45
رول
_
1250
12200
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی صورتی
0.45
رول
_
1250
12000
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی بنفش
0.45
رول
_
1250
12000
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سبز
0.45
رول
_
1250
12100
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفال
0.45
رول
_
1250
12150
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی قهوه ای سوخته
0.45
رول
_
1250
12650
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفید
0.45
رول
_
1250
12550
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی پرتقالی
0.47
رول
_
1000
11350
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی آبی
0.47
رول
_
1000
11350
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سبز
0.47
رول
_
1000
11350
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفال
0.47
رول
_
1000
11350
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفید
0.47
رول
_
1000
11350
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی پرتقالی
0.47
رول
_
1250
12350
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی نارنجی
0.47
رول
_
1250
11650
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی قرمز
0.47
رول
_
1250
12100
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی آبی
0.47
رول
_
1250
12150
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سبز
0.47
رول
_
1250
11850
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی صورتی
0.47
رول
_
1250
11800
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی بنفش
0.47
رول
_
1250
11650
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفال
0.47
رول
_
1250
11650
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی قهوه ای سوخته
0.47
رول
_
1250
11800
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفید
0.47
رول
_
1250
12250
0