ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

ورق

مطالعه قیمت روز ورق گالوانیزه نشان می‌دهد هفت الماس و شهرکرد ثبات قیمت داشته ‌اند
در مورد قیمت ورق روغنی شرایط مشابه بوده و قیمت ورق روغنی قزاق نیز ثبات قیمت داشته است
. برای آگاهی از قیمت روز ورق به لیست آگهی فروش ورق آهن 20 مراجعه کنید

لیست نرخ ورق

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۰:۵۷
نوع ورق
ضخامت
نوع بسته
طول
عرض
تولید
قیمت بنگاه
قیمت کارخانه
ورق گالوانیزه
0.4
رول
_
1000
هفت الماس
12490
0
ورق گالوانیزه
0.4
رول
_
1250
هفت الماس
10790
0
ورق گالوانیزه
0.5
رول
_
1000
هفت الماس
10790
0
ورق گالوانیزه
0.5
رول
_
1250
هفت الماس
10790
0
ورق گالوانیزه
0.6
رول
_
1000
هفت الماس
10140
0
ورق گالوانیزه
0.6
رول
_
1250
هفت الماس
10140
0
ورق گالوانیزه
0.7
رول
_
1000
هفت الماس
9740
0
ورق گالوانیزه
0.7
رول
_
1250
هفت الماس
9990
0
ورق گالوانیزه
0.8
رول
_
1000
هفت الماس
9740
0
ورق گالوانیزه
0.8
رول
_
1250
هفت الماس
9640
0
ورق گالوانیزه
0.9
رول
_
1000
هفت الماس
9740
0
ورق گالوانیزه
0.9
رول
_
1250
هفت الماس
9640
0
ورق گالوانیزه
1
رول
_
1000
هفت الماس
9640
0
ورق گالوانیزه
1
رول
_
1250
هفت الماس
9540
0
ورق گالوانیزه
1.25
رول
_
1000
هفت الماس
9540
0
ورق گالوانیزه
1.25
رول
_
1250
هفت الماس
9540
0
ورق گالوانیزه
1.5
رول
_
1000
هفت الماس
9540
0
ورق گالوانیزه
1.5
رول
_
1250
هفت الماس
9540
0
ورق گالوانیزه
0.4
رول
_
1000
شهرکرد
12640
0
ورق گالوانیزه
0.4
رول
_
1250
شهرکرد
10940
0
ورق گالوانیزه
0.45
رول
_
1000
شهرکرد
10940
0
ورق گالوانیزه
0.5
رول
_
1000
شهرکرد
10940
0
ورق گالوانیزه
0.5
رول
_
1250
شهرکرد
10940
0
ورق گالوانیزه
0.6
رول
_
1000
شهرکرد
9890
0
ورق گالوانیزه
0.6
رول
_
1250
شهرکرد
10140
0
ورق گالوانیزه
0.7
رول
_
1000
شهرکرد
9890
0
ورق گالوانیزه
0.7
رول
_
1250
شهرکرد
10140
0
ورق گالوانیزه
0.8
رول
_
1000
شهرکرد
9890
0
ورق گالوانیزه
0.8
رول
_
1250
شهرکرد
9790
0
ورق گالوانیزه
0.9
رول
_
1000
شهرکرد
9890
0
ورق گالوانیزه
0.9
رول
_
1250
شهرکرد
9790
0
ورق گالوانیزه
1
رول
_
1000
شهرکرد
9890
0
ورق گالوانیزه
1
رول
_
1250
شهرکرد
9790
0
ورق گالوانیزه
1.25
رول
_
1000
شهرکرد
9890
0
ورق گالوانیزه
1.25
رول
_
1250
شهرکرد
9790
0
ورق گالوانیزه
1.5
رول
_
1000
شهرکرد
9890
0
ورق گالوانیزه
1.5
رول
_
1250
شهرکرد
9790
0
ورق گالوانیزه
2
رول
_
1000
شهرکرد
9890
0
ورق گالوانیزه
2
رول
_
1250
شهرکرد
9790
0
ورق روغنی
0.6
رول
_
1000
قزاق
8100
0
ورق روغنی
0.6
رول
_
1250
قزاق
0
0
ورق روغنی
0.8
رول
_
1000
قزاق
7900
0
ورق روغنی
0.8
رول
_
1250
قزاق
7500
0
ورق روغنی
0.9
رول
_
1000
قزاق
0
0
ورق روغنی
0.9
رول
_
1250
قزاق
0
0
ورق روغنی
1
رول
_
1000
قزاق
7700
0
ورق روغنی
1
رول
_
1250
قزاق
7750
0
ورق روغنی
1.25
رول
_
1250
قزاق
7850
0
ورق روغنی
1.5
رول
_
1250
قزاق
0
0
ورق روغنی
2
رول
_
1250
قزاق
7400
0
Powered by:  
v 0.5