ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

ورق | Metal Sheet

قیمت روز ورق | Metal Sheet

مطالعه قیمت روز ورق گالوانیزه نشان می‌دهد ورق گالوانیزه هفت الماس و ورق گالوانیزه شهرکرد  اندکی کاهش قیمت داشته
در مورد قیمت ورق روغنی شرایط مشابه بوده و قیمت ورق روغنی قزاق کاهش قیمت داشته است.
شرایط در مورد ورق گالوانیزه چینی و ورق گالوانیزه ی رنگی چینی نیز مشابه بوده و کاهش قیمت داشته اند.
برای آگاهی از قیمت روز ورق به لیست آگهی فروش ورق آهن 20 مراجعه کنید.

لیست نرخ ورق | Metal Sheet

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۰۲
نوع ورق
ضخامت
طول
عرض
قیمت بنگاه
قیمت کارخانه
0.4
_
1000
9440
0
0.5
_
1000
8540
0
0.5
_
1250
8540
0
0.6
_
1000
8140
0
0.6
_
1250
8140
0
0.7
_
1000
7440
0
0.7
_
1250
7440
0
0.8
_
1000
7390
0
0.8
_
1250
7390
0
0.9
_
1000
7390
0
0.9
_
1250
7440
0
1
_
1000
7390
0
1
_
1250
7440
0
1.25
_
1000
7390
0
1.25
_
1250
7390
0
1.5
_
1000
7390
0
1.5
_
1250
7440
0
ورق گالوانیزه شهرکرد رول
0.4
_
1000
9540
0
ورق گالوانیزه شهرکرد رول
0.5
_
1000
8640
0
ورق گالوانیزه شهرکرد رول
0.5
_
1250
9490
0
ورق گالوانیزه شهرکرد رول
0.6
_
1000
8240
0
ورق گالوانیزه شهرکرد رول
0.6
_
1250
8240
0
ورق گالوانیزه شهرکرد رول
0.7
_
1000
7540
0
ورق گالوانیزه شهرکرد رول
0.7
_
1250
7540
0
ورق گالوانیزه شهرکرد رول
0.8
_
1000
7490
0
ورق گالوانیزه شهرکرد رول
0.8
_
1250
7490
0
ورق گالوانیزه شهرکرد رول
0.9
_
1000
7490
0
ورق گالوانیزه شهرکرد رول
0.9
_
1250
7490
0
ورق گالوانیزه شهرکرد رول
1
_
1000
7490
0
ورق گالوانیزه شهرکرد رول
1
_
1250
7590
0
ورق گالوانیزه شهرکرد رول
1.25
_
1000
7490
0
ورق گالوانیزه شهرکرد رول
1.25
_
1250
7490
0
ورق گالوانیزه شهرکرد رول
1.5
_
1000
7490
0
ورق گالوانیزه شهرکرد رول
1.5
_
1250
7540
0
ورق گالوانیزه شهرکرد رول
2
_
1000
7490
0
ورق گالوانیزه شهرکرد رول
2
_
1250
7490
0
ورق گالوانیزه تاراز رول
0.4
_
1000
9490
0
ورق گالوانیزه تاراز رول
0.4
_
1250
9490
0
ورق گالوانیزه تاراز رول
0.5
_
1000
8640
0
ورق گالوانیزه تاراز رول
0.5
_
1250
8590
0
ورق گالوانیزه تاراز رول
0,55
_
1000
8240
0
ورق گالوانیزه تاراز رول
0,55
_
1250
8240
0
ورق گالوانیزه تاراز رول
0.6
_
1000
7540
0
ورق گالوانیزه تاراز رول
0.6
_
1250
7540
0
ورق گالوانیزه تاراز رول
0.7
_
1000
7540
0
ورق گالوانیزه تاراز رول
0.7
_
1250
7540
0
ورق گالوانیزه تاراز رول
0.8
_
1000
7490
0
ورق گالوانیزه تاراز رول
0.8
_
1250
7490
0
ورق گالوانیزه تاراز رول
0.9
_
1000
7490
0
ورق گالوانیزه تاراز رول
0.9
_
1250
7490
0
ورق گالوانیزه تاراز رول
1
_
1000
7490
0
ورق گالوانیزه تاراز رول
1
_
1250
7540
0
ورق گالوانیزه تاراز رول
1.2
_
1000
7490
0
ورق گالوانیزه تاراز رول
1.2
_
1250
7490
0
ورق گالوانیزه تاراز رول
1.5
_
1000
7490
0
ورق گالوانیزه تاراز رول
1.5
_
1250
7540
0
ورق گالوانیزه تاراز رول
2
_
1000
7490
0
ورق گالوانیزه تاراز رول
2
_
1250
7490
0
ورق گالوانیزه کاشان رول
0.3
_
1000
0
0
ورق گالوانیزه کاشان رول
0.35
_
1000
0
0
ورق گالوانیزه کاشان رول
0.4
_
1000
0
0
ورق گالوانیزه کاشان رول
0.4
_
1250
0
0
ورق گالوانیزه کاشان رول
0.45
_
1000
0
0
ورق گالوانیزه کاشان رول
0.45
_
1250
0
0
ورق گالوانیزه کاشان رول
0.5
_
1000
0
0
ورق گالوانیزه کاشان رول
0.5
_
1250
0
0
ورق گالوانیزه کاشان رول
0.6
_
1000
0
0
ورق گالوانیزه کاشان رول
0.6
_
1250
8400
0
ورق گالوانیزه کاشان رول
0.7
_
1000
7650
0
ورق گالوانیزه کاشان رول
0.7
_
1250
0
0
ورق گالوانیزه کاشان رول
0.8
_
1000
0
0
ورق گالوانیزه کاشان رول
0.8
_
1250
0
0
ورق گالوانیزه کاشان رول
0.9
_
1000
0
0
ورق گالوانیزه کاشان رول
0.9
_
1250
0
0
ورق گالوانیزه کاشان رول
1
_
1000
0
0
ورق گالوانیزه کاشان رول
1
_
1250
0
0
ورق گالوانیزه کاشان رول
1.25
_
1000
0
0
ورق گالوانیزه کاشان رول
1.25
_
1250
7650
0
ورق گالوانیزه کاشان رول
1.5
_
1000
0
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی قرمز رول
0.16
_
1000
16100
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفال رول
0.16
_
1000
16100
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی قهوه ای سوخته رول
0.16
_
1000
16100
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی قرمز رول
0.16
_
1000
15100
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی صورتی رول
0.18
_
1000
15100
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی بنفش رول
0.18
_
1000
15100
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفال رول
0.18
_
1000
15100
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی قهوه ای سوخته رول
0.18
_
1000
15100
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی بنفش رول
0.25
_
1000
14100
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفال رول
0.25
_
1000
14100
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی قهوه ای سوخته رول
0.25
_
1000
14700
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفید رول
0.25
_
1000
16700
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی آبی رول
0.3
_
1000
12600
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفال رول
0.3
_
1000
12600
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی قهوه ای سوخته رول
0.3
_
1000
12900
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی قرمز رول
0.35
_
1000
12400
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفال رول
0.35
_
1000
12400
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی قهوه ای سوخته رول
0.35
_
1000
12400
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفید رول
0.35
_
1000
12400
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی پرتقالی رول
0.4
_
1250
10850
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی نارنجی رول
0.4
_
1250
11100
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی قرمز رول
0.4
_
1250
11250
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی آبی رول
0.4
_
1250
11350
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سبز رول
0.4
_
1250
10800
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفال رول
0.4
_
1250
11100
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی قهوه ای سوخته رول
0.4
_
1250
11300
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفید رول
0.4
_
1250
11350
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی پرتقالی رول
0.4
_
1250
11150
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی نارنجی رول
0.4
_
1250
11400
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی قرمز رول
0.4
_
1250
11550
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی آبی رول
0.4
_
1250
11650
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سبز رول
0.4
_
1250
11100
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفال رول
0.4
_
1250
11400
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی قهوه ای سوخته رول
0.4
_
1250
11600
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفید رول
0.4
_
1250
11650
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی پرتقالی رول
0.45
_
1250
10550
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی نارنجی رول
0.45
_
1250
11050
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی قرمز رول
0.45
_
1250
10800
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی آبی رول
0.45
_
1250
11050
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی صورتی رول
0.45
_
1250
10850
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی بنفش رول
0.45
_
1250
11100
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سبز رول
0.45
_
1250
11250
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفال رول
0.45
_
1250
11350
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی قهوه ای سوخته رول
0.45
_
1250
10600
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفید رول
0.45
_
1250
10600
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی پرتقالی رول
0.47
_
1000
10800
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی آبی رول
0.47
_
1000
11100
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سبز رول
0.47
_
1000
11300
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفال رول
0.47
_
1000
11350
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفید رول
0.47
_
1000
10600
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی پرتقالی رول
0.47
_
1250
10600
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی نارنجی رول
0.47
_
1250
10800
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی قرمز رول
0.47
_
1250
11100
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی آبی رول
0.47
_
1250
11300
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سبز رول
0.47
_
1250
11350
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی صورتی رول
0.47
_
1250
10350
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی بنفش رول
0.47
_
1250
10600
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفال رول
0.47
_
1250
10750
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی قهوه ای سوخته رول
0.47
_
1250
10950
0
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفید رول
0.47
_
1250
10300
0
ورق گالوانیزه چینی رول
0.2
_
1000
17000
0
ورق گالوانیزه چینی رول
0.22
_
1000
15250
0
ورق گالوانیزه چینی رول
0.25
_
1000
13600
0
ورق گالوانیزه چینی رول
0.3
_
1000
12800
0
ورق گالوانیزه چینی رول
0.35
_
1000
12300
0
ورق گالوانیزه چینی رول
0.4
_
1000
10850
0
ورق گالوانیزه چینی رول
0.5
_
1000
9900
0
ورق گالوانیزه چینی رول
0.5
_
1250
9200
0
ورق گالوانیزه چینی رول
0,55
_
1000
8650
0
ورق گالوانیزه چینی رول
0,55
_
1250
8550
0
ورق گالوانیزه چینی رول
0.6
_
1000
8000
0
ورق گالوانیزه چینی رول
0.6
_
1250
0
0
ورق گالوانیزه چینی رول
2
_
1000
0
0
ورق گالوانیزه چینی رول
2
_
1250
0
0
ورق گالوانیزه چینی رول
2.5
_
1000
9600
0
ورق گالوانیزه چینی رول
2.5
_
1250
9600
0
ورق گالوانیزه چینی رول
3
_
1000
9300
0
ورق گالوانیزه چینی رول
3
_
1250
9300
0
ورق گالوانیزه چینی رول
4
_
1000
9300
0
ورق گالوانیزه چینی رول
4
_
1250
9300
0
ورق گالوانیزه چینی رول
5
_
1000
9300
0
ورق روغنی قزاق رول
0.6
_
1000
7990
0
ورق روغنی قزاق رول
0.6
_
1250
0
0
ورق روغنی قزاق رول
0.8
_
1000
0
0
ورق روغنی قزاق رول
0.8
_
1250
0
0
ورق روغنی قزاق رول
0.9
_
1000
0
0
ورق روغنی قزاق رول
0.9
_
1250
0
0
ورق روغنی قزاق رول
1
_
1000
0
0
ورق روغنی قزاق رول
1
_
1250
0
0
ورق روغنی قزاق رول
1.25
_
1250
0
0
ورق روغنی قزاق رول
2
_
1250
0
0
ورق روغنی فولاد مبارکه رول
0.4
_
1000
0
0
ورق روغنی فولاد مبارکه رول
0.5
_
1000
7150
0
ورق روغنی فولاد مبارکه رول
0.5
_
1250
7150
0
ورق روغنی فولاد مبارکه رول
0.6
_
1000
7400
0
ورق روغنی فولاد مبارکه رول
0.6
_
1250
0
0
ورق روغنی فولاد مبارکه رول
0.8
_
1000
0
0
ورق روغنی فولاد مبارکه رول
0.8
_
1250
0
0
ورق روغنی فولاد مبارکه رول
0.9
_
1000
0
0
ورق روغنی فولاد مبارکه رول
0.9
_
1250
0
0
ورق روغنی فولاد مبارکه رول
1
_
1000
0
0
ورق روغنی فولاد مبارکه رول
1
_
1250
0
0
ورق روغنی فولاد مبارکه رول
1.25
_
1000
0
0
ورق روغنی فولاد مبارکه رول
1.25
_
1250
0
0
ورق روغنی فولاد مبارکه رول
1.5
_
1000
0
0
ورق روغنی فولاد مبارکه رول
1.5
_
1250
0
0
ورق روغنی فولاد مبارکه رول
2
_
1000
0
0
ورق روغنی فولاد مبارکه رول
2
_
1250
0
0
ورق روغنی هفت الماس رول
0.3
_
1000
0
0
ورق روغنی هفت الماس رول
0.4
_
1000
0
0
ورق روغنی هفت الماس رول
0.4
_
1250
0
0
ورق روغنی هفت الماس رول
0.5
_
1000
0
0
ورق روغنی هفت الماس رول
0.5
_
1250
0
0
ورق روغنی هفت الماس رول
0.6
_
1000
0
0
ورق روغنی هفت الماس رول
0.6
_
1250
0
0
ورق روغنی هفت الماس رول
0.7
_
1000
0
0
ورق روغنی هفت الماس رول
0.7
_
1250
0
0
ورق روغنی هفت الماس رول
0.8
_
1000
0
0
ورق روغنی هفت الماس رول
0.8
_
1250
0
0
ورق روغنی هفت الماس رول
0.9
_
1000
0
0
ورق روغنی هفت الماس رول
0.9
_
1250
0
0
ورق روغنی هفت الماس رول
1
_
1000
0
0
ورق روغنی هفت الماس رول
1
_
1250
0
0
ورق روغنی هفت الماس رول
1.25
_
1000
0
0
ورق روغنی هفت الماس رول
1.25
_
1250
0
0
ورق روغنی هفت الماس رول
1.5
_
1000
0
0
ورق روغنی هفت الماس رول
1.5
_
1250
0
0
ورق روغنی هفت الماس رول
2
_
1000
0
0
ورق روغنی هفت الماس رول
2
_
1250
0
0
ورق روغنی فولاد غرب رول
0.4
_
1000
8520
0
ورق روغنی فولاد غرب رول
0.5
_
1000
7320
0
ورق روغنی فولاد غرب رول
0.5
_
1250
7320
0
ورق روغنی فولاد غرب رول
0.6
_
1000
7720
0
ورق روغنی فولاد غرب رول
0.6
_
1250
7270
0
ورق روغنی فولاد غرب رول
0.7
_
1000
7220
0
ورق روغنی فولاد غرب رول
0.7
_
1250
7020
0
ورق روغنی فولاد غرب رول
0.8
_
1000
7020
0
ورق روغنی فولاد غرب رول
0.8
_
1250
6920
0
ورق روغنی فولاد غرب رول
0.9
_
1000
6920
0
ورق روغنی فولاد غرب رول
0.9
_
1250
6820
0
ورق روغنی فولاد غرب رول
1
_
1000
7620
0
ورق روغنی فولاد غرب رول
1
_
1250
7620
0
ورق روغنی فولاد غرب رول
1.2
_
1000
6870
0
ورق روغنی فولاد غرب رول
1.2
_
1250
6870
0
ورق روغنی فولاد غرب رول
1.5
_
1000
6770
0
ورق روغنی فولاد غرب رول
1.5
_
1250
6770
0
ورق روغنی فولاد غرب رول
2
_
1000
6670
0
ورق روغنی فولاد غرب رول
2
_
1250
6820
0
ورق سیاه فولاد مبارکه رول
2
_
1000
0
0
ورق سیاه فولاد مبارکه رول
2
_
1250
0
0
ورق سیاه فولاد مبارکه شیت
2
2000
1000
6200
0
ورق سیاه فولاد مبارکه شیت
2
2500
1250
6000
0
ورق سیاه فولاد مبارکه رول
3
_
1250
0
0
ورق سیاه فولاد مبارکه رول
3
_
1500
0
0
ورق سیاه فولاد مبارکه شیت
3
2000
1000
0
0
ورق سیاه فولاد مبارکه شیت
3
2500
1250
0
0
ورق سیاه فولاد مبارکه رول
4
_
1250
0
0
ورق سیاه فولاد مبارکه رول
4
_
1500
0
0
ورق سیاه فولاد مبارکه شیت
4
2000
1000
0
0
ورق سیاه فولاد مبارکه شیت
4
2500
1250
0
0
ورق سیاه فولاد مبارکه رول
5
1500
0
0
ورق سیاه فولاد مبارکه شیت
5
6000
1500
0
0
ورق سیاه فولاد مبارکه رول
6
_
1250
0
0
ورق سیاه فولاد مبارکه رول
6
_
1500
0
0
ورق سیاه فولاد مبارکه شیت
6
6000
1500
0
0
ورق آجدار قزاق شیت
2
2500
1250
0
0
ورق آجدار قزاق شیت
2
2000
1000
0
0
ورق آجدار قزاق شیت
3
2500
1250
0
0
ورق آجدار قزاق شیت
3
2000
1000
0
0
ورق آجدار قزاق شیت
3
6000
1500
0
0
ورق آجدار قزاق شیت
4
6000
1500
0
0
ورق آجدار قزاق شیت
4
2500
1250
0
0
ورق آجدار قزاق شیت
4
6000
1500
0
0
ورق آجدار قزاق شیت
4
2000
1000
0
0
ورق آجدار قزاق شیت
5
6000
1500
0
0
ورق آجدار قزاق شیت
6
6000
1500
0
0
ورق اسید شوئی فولاد مبارکه رول
2.5
_
1000
0
0
ورق اسید شوئی فولاد مبارکه رول
3
_
1000
0
0
ورق اسید شوئی فولاد مبارکه رول
4
_
1000
0
0
ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت
0.17
924
801
0
0
ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت
0.17
925
822
0
0
ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت
0.18
797
793
0
0
ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت
0.18
862
766
0
0
ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت
0.18
867
766
0
0
ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت
0.18
925
822
0
0
ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت
0.18
925
822
0
0
ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت
0.18
942
886
0
0
ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت
0.19
942
920
0
0
ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت
0.22
942
886
0
0
ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت
0.23
626
800
0
0
ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت
0.23
765
902
0
0
ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت
0.23
614
910
0
0
ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت
0.24
618
986
0
0
ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت
0.25
765
765
0
0
ورق آلوزینک هفت الماس رول
0.5
_
1000
0
0
ورق آلوزینک هفت الماس رول
0.6
_
1000
0
0
ورق آلومینیوم رنگی آلومنیوم اراک شیت
0.3
2000
1000
0
0
ورق آلومینیوم رنگی آلومنیوم اراک شیت
0.3
2000
1000
0
0
ورق آلومینیوم رنگی آلومنیوم اراک شیت
0.4
2000
1000
0
0
ورق آلومینیوم رنگی آلومنیوم اراک شیت
0.4
2000
1000
0
0
ورق آلومینیوم رنگی آلومنیوم اراک شیت
0.5
2000
1000
0
0
ورق آلومینیوم رنگی آلومنیوم اراک شیت
0.5
2500
1250
0
0
ورق آلومینیوم رنگی آلومنیوم اراک شیت
0.6
2000
1000
0
0
ورق آلومینیوم رنگی آلومنیوم اراک شیت
0.7
2000
1000
0
0
ورق آلومینیوم رنگی آلومنیوم اراک شیت
1
2000
1000
0
0
ورق آلومینیوم رنگی آلومنیوم اراک شیت
1
2000
1000
0
0
ورق آلومینیوم رنگی آلومنیوم اراک شیت
1
2000
1000
0
0
ورق آلومینیوم رنگی آلومنیوم اراک شیت
1
2000
1000
0
0
ورق آلومینیوم رنگی آلومنیوم اراک شیت
1
2500
1250
0
0
ورق آلومینیوم رنگی آلومنیوم اراک شیت
1.25
2000
1000
0
0
ورق آلومینیوم رنگی آلومنیوم اراک شیت
1.5
2000
1000
0
0
ورق آلومینیوم رنگی آلومنیوم اراک شیت
2
2000
1000
0
0
ورق آلومینیوم رنگی آلومنیوم اراک شیت
2
2000
1000
0
0
ورق آلومینیوم رنگی آلومنیوم اراک شیت
2
2500
1250
0
0
ورق آلومینیوم آجدار آلومینیوم پارس
1
2000
1000
33000
0
ورق آلومینیوم آجدار آلومینیوم پارس
1
2500
1250
33500
0
ورق آلومینیوم آجدار آلومینیوم پارس
1.5
2000
1000
33000
0
ورق آلومینیوم آجدار آلومینیوم پارس
1.5
2500
1250
33500
0
ورق آلومینیوم آجدار آلومینیوم پارس
2
2000
1000
33000
0
ورق آلومینیوم آجدار آلومینیوم پارس
2
2500
1250
33500
0
ورق آلومینیوم آجدار آلومینیوم پارس
2.5
2000
1000
33000
0
ورق آلومینیوم آجدار آلومینیوم پارس
2.5
2500
1250
33500
0
ورق آلومینیوم آجدار آلومینیوم پارس
3
2000
1000
33000
0
ورق آلومینیوم آجدار آلومینیوم پارس
3
2500
1250
33500
0
ورق مسی باهنر شیت
0.3
2000
660
98000
0
ورق مسی باهنر شیت
0.4
2000
660
96000
0
ورق مسی باهنر شیت
0.5
2000
660
95000
0
ورق مسی باهنر شیت
0.7
2000
660
95000
0
ورق مسی باهنر شیت
0.8
2000
660
95500
0
ورق مسی باهنر شیت
1
2000
660
95500
0
ورق مسی باهنر شیت
1.25
2000
660
95500
0
ورق مسی باهنر شیت
2
2000
660
95500
0
ورق مسی باهنر شیت
3
2000
660
95500
0
ورق مسی باهنر شیت
4
2000
660
95500
0
ورق مسی باهنر شیت
5
2000
660
95500
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
0.3
_
1000
45800
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
0.4
_
1000
45800
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
0.5
_
1000
45800
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
0.6
_
1000
45800
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
0.8
_
1000
45800
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
1
_
1000
40300
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
1.25
_
1000
39800
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
2
_
1000
39800
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
2.5
_
1000
39800
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
3
_
1000
39800
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
4
_
1000
39800
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
5
_
1000
39800
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
6
_
1000
39800
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
8
_
1000
39800
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
0.3
_
1250
0
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
0.4
_
1250
45800
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
0.5
_
1250
45800
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
0.6
_
1250
45800
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
0.8
_
1250
45800
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
1
_
1250
0
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
1.25
_
1250
0
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
2
_
1250
0
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
2.5
_
1250
0
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
3
_
1250
0
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
4
_
1250
0
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
5
_
1250
0
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
6
_
1250
0
0
ورق استنلس استیل صنعتی رول
8
_
1250
0
0