ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

نبشی

قیمت روز نبشی | Angle

مطالعه قیمت روز نبشی نشان میدهد نبشی فولاد ناب تبریز، افزایش قیمت داشته.
در مورد قیمت نبشی فولاد اصفهان شرایط مشابه بوده است.
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان، افزایش قیمت  داشته است.
نبشی نورد آریان فولاد و نبشی سپاهان اصفهان نیز به مانند سایر محصولات افزایش قیمت داشته است.
برای آگاهی از قیمت روز نبشی به لیست آگهی فروش نبشی آهن 20 مراجعه کنید.

لیست نرخ نبشی

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۷
نوع نبشی
قیمت کارخانه
نوسان قیمت
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - ذوب آهن اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
6150
6150
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
6150
6150
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6300
6300
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6280
130
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6250
100
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6250
100
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6250
100
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6250
100
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6250
100
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6250
100
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6250
100
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6250
100
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6250
100
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر- ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6250
100
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6250
100
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6250
100
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6250
100
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6250
100
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6250
100
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6250
100
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 12 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 12 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 2 میلیمتر- ابعاد 20*20 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 20*20 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 2 میلیمتر- ابعاد 25*25 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
6630
250
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 25*25 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
6620
250
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
6610
350
نبشی - ضخامت 2 میلیمتر- ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
6590
250
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
6490
250
نبشی - ضخامت 2 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
6620
250
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
6150
130
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
6150
130
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
6150
130
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
0
-6020
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد آریان فولاد
6400
300
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد آریان فولاد
6250
250
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد آریان فولاد
6250
250
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد آریان فولاد
6250
250
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - نورد آریان فولاد
6250
250
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 12 متری - نورد آریان فولاد
6250
250
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - نورد آریان فولاد
6250
250
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 12 متری - نورد آریان فولاد
6250
250
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 6 متری - نورد آریان فولاد
0
0
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 120*120 - 12 متری - نورد آریان فولاد
0
0
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 120*120 - 6 متری - نورد آریان فولاد
0
0
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 130*130 - 12 متری - نورد آریان فولاد
0
0
نبشی - ضخامت 14 میلیمتر- ابعاد 140*140 - 12 متری - نورد آریان فولاد
0
0
نبشی - ضخامت 15 میلیمتر- ابعاد 150*150 - 12 متری - نورد آریان فولاد
0
0
نبشی - ضخامت 16 میلیمتر- ابعاد 160*160 - 12 متری - نورد آریان فولاد
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد اصفهان سپاهان
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد اصفهان سپاهان
0
0
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 120*120 - 6 متری - فولاد اصفهان سپاهان
0
0
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 140*140 - 6 متری - فولاد اصفهان سپاهان
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد فولاد تهران
6250
6250
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد فولاد تهران
6280
6280
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد فولاد تهران
6250
6250
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - نورد فولاد تهران
6250
6250
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد سپهر
6410
90
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد سپهر
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - شکفته مشهد
6200
200
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - شکفته مشهد
6200
200
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - شکفته مشهد
6200
200
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - شکفته مشهد
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - شکفته مشهد
6200
200
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - شکفته مشهد
6200
200
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - شکفته مشهد
0
0
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - شکفته مشهد
6200
200
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - شکفته مشهد
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - شکفته مشهد
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد نستا
0
0
نبشی - ضخامت 2.5 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد نستا
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد نستا
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد نستا
0
0
نبشی - ضخامت 2.5 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد نستا
6270
6270
نبشی - ضخامت 2.5 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد نستا
6270
160
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد نستا
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد نستا
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ماهان سپاهان
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد البرز غرب
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد البرز غرب
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - فولاد البرز غرب
0
0
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر - ابعاد 120*120 - 6 متری - فولاد البرز غرب
0
0
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر - ابعاد 120*120 - 12 متری - فولاد البرز غرب
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
6290
6290
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
6270
130
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
6270
150
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
6270
150
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
6270
150
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
6270
150
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
6270
150
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
6270
150
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
0
-6120
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر فولاد امین
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر فولاد امین
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - آذر فولاد امین
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - آذر فولاد امین
0
0
نبشی - ضخامت 2.5 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - صنایع فولاد کبکان
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - صنایع فولاد کبکان
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - صنایع فولاد کبکان
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - الماس یزد
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - الماس یزد
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
6200
6200
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
6200
200
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
6200
200
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
6200
200
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
6200
200
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
6200
200
نبش - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد سدید کاوه قم
0
-6000
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد اشتهارد
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - صنایع ریخته گری قیدار ابهر
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - صنایع ریخته گری قیدار ابهر
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر نبش تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر نبش تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر نبش تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - ایوانکی
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - ایوانکی
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - ایوانکی
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - ایوانکی
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - ایوانکی
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - ایوانکی
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - ایوانکی
0
0
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر - ابعاد 120*120 - 6 متری - ایوانکی
0
0