ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

نبشی

قیمت روز نبشی | Angle

برای آگاهی از قیمت روز نبشی به لیست آگهی فروش نبشی آهن 20 مراجعه و یا روی لینک تماس با فروشنده کلیک کنید.

لیست نرخ نبشی

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ساعت ۱۲:۰۶
نوع نبشی
قیمت کارخانه
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - ذوب آهن اصفهان
-
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
-
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
-
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
-
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
-
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر- ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
-
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
-
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
-
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
-
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
-
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
-
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
-
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 12 متری - فولاد ناب تبریز
-
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 12 متری - فولاد ناب تبریز
-
نبشی - ضخامت 2 میلیمتر- ابعاد 20*20 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 20*20 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
-
نبشی - ضخامت 2 میلیمتر- ابعاد 25*25 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 25*25 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
-
نبشی - ضخامت 2 میلیمتر- ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
-
نبشی - ضخامت 2 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
-
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
-
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد آریان فولاد
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد آریان فولاد
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد آریان فولاد
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد آریان فولاد
-
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - نورد آریان فولاد
-
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 12 متری - نورد آریان فولاد
-
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - نورد آریان فولاد
-
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 12 متری - نورد آریان فولاد
-
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 6 متری - نورد آریان فولاد
-
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 120*120 - 12 متری - نورد آریان فولاد
-
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 120*120 - 6 متری - نورد آریان فولاد
-
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 130*130 - 12 متری - نورد آریان فولاد
-
نبشی - ضخامت 14 میلیمتر- ابعاد 140*140 - 12 متری - نورد آریان فولاد
-
نبشی - ضخامت 15 میلیمتر- ابعاد 150*150 - 12 متری - نورد آریان فولاد
-
نبشی - ضخامت 16 میلیمتر- ابعاد 160*160 - 12 متری - نورد آریان فولاد
-
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد اصفهان سپاهان
-
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد اصفهان سپاهان
-
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 120*120 - 6 متری - فولاد اصفهان سپاهان
-
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 140*140 - 6 متری - فولاد اصفهان سپاهان
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد فولاد تهران
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد فولاد تهران
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد فولاد تهران
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد فولاد تهران
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - نورد فولاد تهران
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - نورد فولاد تهران
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - نورد فولاد تهران
-
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - نورد فولاد تهران
-
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - نورد فولاد تهران
-
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - نورد فولاد تهران
-
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6متری - نورد فولاد تهران
-
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - نورد فولاد تهران
-
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - نورد فولاد تهران
-
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فایکو
-
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - فایکو
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فایکو
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فایکو
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فایکو
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فایکو
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فایکو
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فایکو
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فایکو
-
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فایکو
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد سپهر
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد سپهر
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - شکفته مشهد
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - شکفته مشهد
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - شکفته مشهد
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - شکفته مشهد
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - شکفته مشهد
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - شکفته مشهد
-
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - شکفته مشهد
-
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - شکفته مشهد
-
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - شکفته مشهد
-
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - شکفته مشهد
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد نستا
-
نبشی - ضخامت 2.5 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد نستا
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد نستا
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد نستا
-
نبشی - ضخامت 2.5 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد نستا
-
نبشی - ضخامت 2.5 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد نستا
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد نستا
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد نستا
-
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - پروفیل صنعت ماهان
-
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - پروفیل صنعت ماهان
-
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ماهان سپاهان
-
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد البرز غرب
-
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد البرز غرب
-
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - فولاد البرز غرب
-
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر - ابعاد 120*120 - 6 متری - فولاد البرز غرب
-
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر - ابعاد 120*120 - 12 متری - فولاد البرز غرب
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
-
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر فولاد امین
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر فولاد امین
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - آذر فولاد امین
-
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - آذر فولاد امین
-
نبشی - ضخامت 2.5 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - صنایع فولاد کبکان
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - صنایع فولاد کبکان
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - صنایع فولاد کبکان
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد مهر سهند
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد مهر سهند
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد مهر سهند
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد مهر سهند
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد مهر سهند
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد مهر سهند
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد مهر سهند
-
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد مهر سهند
-
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - الماس یزد
-
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - الماس یزد
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
-
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
-
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
-
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
-
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
-
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
-
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
-
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - پارت نورد لاهور
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - پارت نورد لاهور
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - پارت نورد لاهور
-
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - پارت نورد لاهور
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - پارت نورد لاهور
-
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - پارت نورد لاهور
-
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - پارت نورد لاهور
-
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - پارت نورد لاهور
-
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - پارت نورد لاهور
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
-
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
-
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
-
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
-
نبش - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد سدید کاوه قم
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
-
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
-
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد اشتهارد
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - صنایع ریخته گری قیدار ابهر
-
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - صنایع ریخته گری قیدار ابهر
-
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر نبش تبریز
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر نبش تبریز
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر نبش تبریز
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - ایوانکی
-
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - ایوانکی
-
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - ایوانکی
-
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - ایوانکی
-
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - ایوانکی
-
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - ایوانکی
-
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - ایوانکی
-
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر - ابعاد 120*120 - 6 متری - ایوانکی
-