ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

نبشی

قیمت روز نبشی

مطالعه قیمت روز نبشی نشان میدهد نبشی فولاد ناب تبریز کاهش قیمت داشته.
در مورد قیمت نبشی فولاد اصفهان شرایط مشابه بوده است.
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان نیز امروز کاهش 50 تومانی داشته است.
برای آگاهی از قیمت روز نبشی به لیست آگهی فروش نبشی آهن 20 مراجعه کنید.

لیست نرخ نبشی

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۲:۵۰
نوع نبشی
ضخامت
ابعاد
استاندارد
طول
قیمت بنگاه
قیمت کارخانه
نبشی ناب تبریز
3
30*30
کیلوگرم
6
0
0
نبشی ناب تبریز
3
40*40
کیلوگرم
6
4550
0
نبشی ناب تبریز
4
40*40
کیلوگرم
6
0
0
نبشی ناب تبریز
5
50*50
کیلوگرم
6
4480
0
نبشی ناب تبریز
4
50*50
کیلوگرم
6
4480
0
نبشی ناب تبریز
3
50*50
کیلوگرم
6
0
0
نبشی ناب تبریز
6
50*50
کیلوگرم
6
0
0
نبشی ناب تبریز
5
60*60
کیلوگرم
6
4480
0
نبشی ناب تبریز
6
60*60
کیلوگرم
6
4450
0
نبشی ناب تبریز
4
60*60
کیلوگرم
6
4500
0
نبشی ناب تبریز
3
60*60
کیلوگرم
6
0
0
نبشی ناب تبریز
7
70*70
کیلوگرم
6
4700
0
نبشی ناب تبریز
5
70*70
کیلوگرم
6
4700
0
نبشی ناب تبریز
6
70*70
کیلوگرم
6
0
0
نبشی ناب تبریز
4
70*70
کیلوگرم
6
0
0
نبشی ناب تبریز
6
80*80
کیلوگرم
6
4540
0
نبشی ناب تبریز
8
80*80
کیلوگرم
6
4500
0
نبشی ناب تبریز
7
80*80
کیلوگرم
6
4500
0
نبشی ناب تبریز
10
100*100
کیلوگرم
6
4470
0
نبشی ناب تبریز
8
100*100
کیلوگرم
6
4470
0
نبشی ناب تبریز
8
100*100
کیلوگرم
12
0
0
نبشی ناب تبریز
10
100*100
کیلوگرم
12
0
0
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان
2
20*20
کیلوگرم
6
0
0
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان
3
20*20
کیلوگرم
6
0
0
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان
2
25*25
کیلوگرم
6
4850
0
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان
3
25*25
کیلوگرم
6
0
0
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان
3
30*30
کیلوگرم
6
0
0
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان
2
30*30
کیلوگرم
6
44830
0
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان
3
40*40
کیلوگرم
6
0
0
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان
4
40*40
کیلوگرم
6
3750
0
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان
2
40*40
کیلوگرم
6
4800
0
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان
4
50*50
کیلوگرم
6
0
0
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان
5
50*50
کیلوگرم
6
0
0
نبشی فولاد اصفهان
10
100*100
کیلوگرم
6
4400
0
نبشی فولاد اصفهان
10
100*100
کیلوگرم
12
4500
0
نبشی فولاد اصفهان
12
120*120
کیلوگرم
6
4400
0
نبشی فولاد اصفهان
12
120*120
کیلوگرم
12
4500
0