ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

نبشی

قیمت روز نبشی | Angle

برای آگاهی از قیمت روز نبشی به لیست آگهی فروش نبشی آهن 20 مراجعه و یا روی لینک تماس با فروشنده کلیک کنید.

فروشگاه آهن آلات فلزات آهن 20


لیست نرخ نبشی

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ساعت ۱۴:۳۹
نوع نبشی
قیمت کارخانه
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - ذوب آهن اصفهان
_
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
_
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
_
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
_
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
15650
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
15650
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
15700
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
_
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
_
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
15950
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
15850
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
15850
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
_
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر- ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
_
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
_
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
15750
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
15700
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
15700
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
15750
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
_
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 12 متری - فولاد ناب تبریز
_
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 12 متری - فولاد ناب تبریز
_
نبشی - ضخامت 2 میلیمتر- ابعاد 20*20 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
_
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 20*20 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
_
نبشی - ضخامت 2 میلیمتر- ابعاد 25*25 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
15990
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 25*25 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
_
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
16010
نبشی - ضخامت 2 میلیمتر- ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
16260
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
_
نبشی - ضخامت 2 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
_
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
_
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
_
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد آریان فولاد
16100
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد آریان فولاد
15650
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد آریان فولاد
15650
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد آریان فولاد
15650
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - نورد آریان فولاد
15650
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 12 متری - نورد آریان فولاد
15650
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - نورد آریان فولاد
15650
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 12 متری - نورد آریان فولاد
15650
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 6 متری - نورد آریان فولاد
15650
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 120*120 - 12 متری - نورد آریان فولاد
15650
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 120*120 - 6 متری - نورد آریان فولاد
15650
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 130*130 - 12 متری - نورد آریان فولاد
_
نبشی - ضخامت 14 میلیمتر- ابعاد 140*140 - 12 متری - نورد آریان فولاد
_
نبشی - ضخامت 15 میلیمتر- ابعاد 150*150 - 12 متری - نورد آریان فولاد
_
نبشی - ضخامت 16 میلیمتر- ابعاد 160*160 - 12 متری - نورد آریان فولاد
_
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد اصفهان سپاهان
_
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد اصفهان سپاهان
_
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 120*120 - 6 متری - فولاد اصفهان سپاهان
_
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 140*140 - 6 متری - فولاد اصفهان سپاهان
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد فولاد تهران
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد فولاد تهران
_
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد فولاد تهران
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد فولاد تهران
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - نورد فولاد تهران
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - نورد فولاد تهران
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - نورد فولاد تهران
_
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - نورد فولاد تهران
_
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - نورد فولاد تهران
_
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - نورد فولاد تهران
_
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6متری - نورد فولاد تهران
_
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - نورد فولاد تهران
_
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - نورد فولاد تهران
_
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فایکو
_
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - فایکو
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فایکو
_
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فایکو
_
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فایکو
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فایکو
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فایکو
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فایکو
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فایکو
_
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فایکو
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد سپهر
_
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد سپهر
_
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - شکفته مشهد
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - شکفته مشهد
_
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - شکفته مشهد
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - شکفته مشهد
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - شکفته مشهد
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - شکفته مشهد
_
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - شکفته مشهد
_
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - شکفته مشهد
_
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - شکفته مشهد
_
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - شکفته مشهد
_
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد نستا
_
نبشی - ضخامت 2.5 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد نستا
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد نستا
_
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد نستا
_
نبشی - ضخامت 2.5 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد نستا
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد نستا
_
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد نستا
_
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - پروفیل صنعت ماهان
_
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - پروفیل صنعت ماهان
_
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ماهان سپاهان
_
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد البرز غرب
_
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد البرز غرب
_
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - فولاد البرز غرب
_
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر - ابعاد 120*120 - 6 متری - فولاد البرز غرب
_
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر - ابعاد 120*120 - 12 متری - فولاد البرز غرب
_
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
_
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
_
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
_
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر فولاد امین
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر فولاد امین
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - آذر فولاد امین
_
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - آذر فولاد امین
_
نبشی - ضخامت 2.5 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - صنایع فولاد کبکان
_
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - صنایع فولاد کبکان
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - صنایع فولاد کبکان
_
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد مهر سهند
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد مهر سهند
_
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد مهر سهند
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد مهر سهند
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد مهر سهند
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد مهر سهند
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد مهر سهند
_
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد مهر سهند
_
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - الماس یزد
_
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - الماس یزد
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
_
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
_
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
_
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
_
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
_
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
_
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
_
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - پارت نورد لاهور
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - پارت نورد لاهور
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - پارت نورد لاهور
_
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - پارت نورد لاهور
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - پارت نورد لاهور
_
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - پارت نورد لاهور
_
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - پارت نورد لاهور
_
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - پارت نورد لاهور
_
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - پارت نورد لاهور
_
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
_
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
_
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
_
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
_
نبش - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد سدید کاوه قم
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
_
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
_
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد اشتهارد
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - صنایع ریخته گری قیدار ابهر
_
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - صنایع ریخته گری قیدار ابهر
_
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر نبش تبریز
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر نبش تبریز
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر نبش تبریز
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - یوانکی
_
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - یوانکی
_
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - یوانکی
_
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - یوانکی
_
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - یوانکی
_
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - یوانکی
_
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - یوانکی
_
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر - ابعاد 120*120 - 6 متری - یوانکی
_