ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

نبشی | Angle

قیمت روز نبشی | Angle

مطالعه قیمت روز نبشی نشان میدهد نبشی فولاد ناب تبریز، ثبات قیمت داشته.
در مورد قیمت نبشی فولاد اصفهان شرایط مشابه بوده است.
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان، ثبات قیمت  داشته است.
نبشی نورد آریان فولاد و نبشی سپاهان اصفهان نیز به مانند سایر محصولات ثبات قیمت داشته است.
برای آگاهی از قیمت روز نبشی به لیست آگهی فروش نبشی آهن 20 مراجعه کنید.

لیست نرخ نبشی | Angle

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۴۸
نوع نبشی
قیمت کارخانه
نوسان قیمت
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - ذوب آهن اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
4450
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
4450
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
4550
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
4510
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
4480
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
4500
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
4510
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
4500
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
4490
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
4510
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
4620
0
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر- ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
4600
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
4510
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
4470
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
4490
0
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 12 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 12 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 2 میلیمتر- ابعاد 20*20 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 20*20 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 2 میلیمتر- ابعاد 25*25 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
4780
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 25*25 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
4770
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
4660
0
نبشی - ضخامت 2 میلیمتر- ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
4740
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 2 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
4500
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد آریان فولاد
4450
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد آریان فولاد
4450
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد آریان فولاد
4450
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد آریان فولاد
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - نورد آریان فولاد
4350
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 12 متری - نورد آریان فولاد
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - نورد آریان فولاد
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 12 متری - نورد آریان فولاد
4350
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 6 متری - نورد آریان فولاد
0
0
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 120*120 - 12 متری - نورد آریان فولاد
0
0
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 120*120 - 6 متری - نورد آریان فولاد
0
0
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 130*130 - 12 متری - نورد آریان فولاد
0
0
نبشی - ضخامت 14 میلیمتر- ابعاد 140*140 - 12 متری - نورد آریان فولاد
0
0
نبشی - ضخامت 15 میلیمتر- ابعاد 150*150 - 12 متری - نورد آریان فولاد
0
0
نبشی - ضخامت 16 میلیمتر- ابعاد 160*160 - 12 متری - نورد آریان فولاد
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد اصفهان سپاهان
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد اصفهان سپاهان
4350
0
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 120*120 - 6 متری - فولاد اصفهان سپاهان
4400
0
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 140*140 - 6 متری - فولاد اصفهان سپاهان
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد فولاد تهران
4450
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد فولاد تهران
4350
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - نورد فولاد تهران
4350
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - نورد فولاد تهران
4600
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - نورد فولاد تهران
4550
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فایکو
4400
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - فایکو
4400
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد سپهر
4590
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد سپهر
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - شکفته مشهد
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - شکفته مشهد
4440
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - شکفته مشهد
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - شکفته مشهد
4440
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - شکفته مشهد
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - شکفته مشهد
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - شکفته مشهد
0
0
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - شکفته مشهد
4440
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - شکفته مشهد
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - شکفته مشهد
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد نستا
0
0
نبشی - ضخامت 2.5 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد نستا
4550
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد نستا
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد نستا
4420
0
نبشی - ضخامت 2.5 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد نستا
4420
0
نبشی - ضخامت 2.5 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد نستا
0
-4420
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد نستا
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد نستا
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - پروفیل صنعت ماهان
4460
4460
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
-4460
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ماهان سپاهان
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد البرز غرب
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد البرز غرب
4750
4750
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - فولاد البرز غرب
0
-4750
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر - ابعاد 120*120 - 6 متری - فولاد البرز غرب
0
0
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر - ابعاد 120*120 - 12 متری - فولاد البرز غرب
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
4530
4530
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
4510
-20
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
4500
-10
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
4500
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
4490
-10
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
4600
110
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
4510
-90
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
4500
-10
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
0
-4500
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر فولاد امین
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر فولاد امین
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - آذر فولاد امین
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - آذر فولاد امین
0
0
نبشی - ضخامت 2.5 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - صنایع فولاد کبکان
4440
4440
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - صنایع فولاد کبکان
0
-4440
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - صنایع فولاد کبکان
4440
4440
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
-4440
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - الماس یزد
4440
4440
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - الماس یزد
4440
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
-4440
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
4500
4500
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
-4500
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
4550
4550
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
4550
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
4550
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
4550
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
4550
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
4550
0
نبش - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد سدید کاوه قم
4470
-80
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
0
-4470
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد اشتهارد
4390
4390
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - صنایع ریخته گری قیدار ابهر
0
-4390
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - صنایع ریخته گری قیدار ابهر
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر نبش تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر نبش تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر نبش تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - ایوانکی
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - ایوانکی
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - ایوانکی
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - ایوانکی
4440
4440
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - ایوانکی
4430
-10
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - ایوانکی
4430
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - ایوانکی
0
-4430
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر - ابعاد 120*120 - 6 متری - ایوانکی
4510
4510