ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

نبشی | Angle

قیمت روز نبشی | Angle

مطالعه قیمت روز نبشی نشان میدهد نبشی فولاد ناب تبریز، ثبات قیمت داشته.
در مورد قیمت نبشی فولاد اصفهان شرایط مشابه بوده است.
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان، ثبات قیمت  داشته است.
نبشی نورد آریان فولاد و نبشی سپاهان اصفهان نیز به مانند سایر محصولات ثبات قیمت داشته است.
برای آگاهی از قیمت روز نبشی به لیست آگهی فروش نبشی آهن 20 مراجعه کنید.

لیست نرخ نبشی | Angle

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ساعت ۱۲:۲۹
نوع نبشی
ضخامت
ابعاد
طول
قیمت بنگاه
قیمت کارخانه
نبشی ذوب آهن اصفهان
6
60*60
6
4350
0
نبشی ذوب آهن اصفهان
8
80*80
12
4350
0
نبشی ذوب آهن اصفهان
10
100*100
12
4350
0
3
30*30
6
4400
0
3
40*40
6
4400
0
4
40*40
6
4380
0
5
50*50
6
4320
0
4
50*50
6
4350
0
3
50*50
6
4380
0
6
50*50
6
4500
0
5
60*60
6
4350
0
6
60*60
6
4320
0
4
60*60
6
4380
0
3
60*60
6
4500
0
7
70*70
6
0
0
5
70*70
6
4500
0
6
70*70
6
4550
0
4
70*70
6
0
0
6
80*80
6
4380
0
8
80*80
6
4320
0
7
80*80
6
4350
0
10
100*100
6
4300
0
8
100*100
6
4500
0
8
100*100
12
0
0
10
100*100
12
0
0
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان
2
20*20
6
0
0
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان
3
20*20
6
0
0
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان
2
25*25
6
4670
0
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان
3
25*25
6
0
0
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان
3
30*30
6
4550
0
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان
2
30*30
6
4630
0
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان
3
40*40
6
0
0
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان
4
40*40
6
4530
0
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان
2
40*40
6
4610
0
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان
4
50*50
6
0
0
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان
5
50*50
6
0
0
نبشی صبا فولاد منظومه اصفهان
4
50*50
6
4360
0
نبشی صبا فولاد منظومه اصفهان
5
50*50
6
4360
0
نبشی صبا فولاد منظومه اصفهان
5
60*60
6
0
0
نبشی صبا فولاد منظومه اصفهان
6
60*60
6
4360
0
نبشی صبا فولاد منظومه اصفهان
6
80*80
6
4350
0
نبشی نورد آریان فولاد
3
40*40
6
4450
0
نبشی نورد آریان فولاد
4
40*40
6
4300
0
نبشی نورد آریان فولاد
4
50*50
6
4300
0
نبشی نورد آریان فولاد
5
50*50
6
4300
0
نبشی نورد آریان فولاد
6
60*60
6
4300
0
نبشی نورد آریان فولاد
8
80*80
12
0
0
نبشی نورد آریان فولاد
8
80*80
6
4300
0
نبشی نورد آریان فولاد
10
100*100
12
0
0
نبشی نورد آریان فولاد
10
100*100
6
4250
0
نبشی نورد آریان فولاد
12
120*120
12
0
0
نبشی نورد آریان فولاد
12
120*120
6
0
0
نبشی نورد آریان فولاد
12
130*130
12
0
0
نبشی نورد آریان فولاد
14
140*140
12
0
0
نبشی نورد آریان فولاد
15
150*150
12
0
0
نبشی نورد آریان فولاد
16
160*160
12
0
0
نبشی فولاد اصفهان سپاهان
8
80*80
6
0
0
نبشی فولاد اصفهان سپاهان
10
100*100
6
4250
0
نبشی فولاد اصفهان سپاهان
12
120*120
6
4250
0
نبشی فولاد اصفهان سپاهان
12
140*140
6
0
0
نبشی نورد فولاد تهران
4
40*40
6
4400
0
نبشی نورد فولاد تهران
5
50*50
6
4400
0
نبشی نورد فولاد تهران
3
50*50
6
0
0
نبشی نورد فولاد تهران
4
50*50
6
0
0
نبشی نورد فولاد تهران
4
60*60
6
0
0
نبشی نورد فولاد تهران
4
70*70
6
0
0
نبشی نورد فولاد تهران
5
70*70
6
0
0
نبشی نورد فولاد تهران
6
70*70
6
0
0
نبشی نورد فولاد تهران
7
80*80
6
0
0
نبشی نورد فولاد تهران
8
80*80
6
0
0
نبشی نورد فولاد تهران
7
80*80
6
0
0
نبشی نورد فولاد تهران
8
100*100
6
0
0
نبشی نورد فولاد تهران
10
100*100
12
0
0
نبشی فایکو
10
100*100
6
4400
0
نبشی فایکو
10
100*100
12
4400
0
نبشی فایکو
4
40*40
6
0
0
نبشی فایکو
3
40*40
6
0
0
نبشی فایکو
3
50*50
6
0
0
نبشی فایکو
4
50*50
6
0
0
نبشی فایکو
5
50*50
6
0
0
نبشی فایکو
4
60*60
6
0
0
نبشی فایکو
5
60*60
6
0
0
نبشی فایکو
6
60*60
6
0
0
نبشی فولاد سپهر
3
30*30
6
4600
0
نبشی فولاد سپهر
4
40*40
6
0
0
نبشی شکفته مشهد
3
30*30
6
4420
0
نبشی شکفته مشهد
4
40*40
6
0
0
نبشی شکفته مشهد
3
40*40
6
4420
0
نبشی شکفته مشهد
5
50*50
6
0
0
نبشی شکفته مشهد
4
50*50
6
0
0
نبشی شکفته مشهد
5
60*60
6
0
0
نبشی شکفته مشهد
6
60*60
6
0
0
نبشی شکفته مشهد
7
80*80
6
4420
0
نبشی شکفته مشهد
8
80*80
6
0
0
نبشی شکفته مشهد
10
100*100
6
0
0
نبشی فولاد نستا
3
30*30
6
0
0
نبشی فولاد نستا
2.5
30*30
6
0
0
نبشی فولاد نستا
4
40*40
6
0
0
نبشی فولاد نستا
3
40*40
6
0
0
نبشی فولاد نستا
2.5
40*40
6
0
0
نبشی فولاد نستا
5
50*50
6
0
0
نبشی فولاد نستا
3
50*50
6
0
0
نبشی پروفیل صنعت ماهان
8
80*80
6
0
0
نبشی پروفیل صنعت ماهان
10
100*100
6
0
0
نبشی فولاد ماهان سپاهان
6
80*80
6
0
0
نبشی فولاد البرز غرب
8
80*80
6
0
0
نبشی فولاد البرز غرب
10
100*100
6
0
0
نبشی فولاد البرز غرب
10
100*100
6
0
0
نبشی فولاد البرز غرب
12
120*120
6
0
0
نبشی فولاد البرز غرب
12
120*120
6
0
0
نبشی فولاد جاوید بناب
3
40*40
6
0
0
نبشی فولاد جاوید بناب
4
40*40
6
0
0
نبشی فولاد جاوید بناب
3
50*50
6
0
0
نبشی فولاد جاوید بناب
4
50*50
6
0
0
نبشی فولاد جاوید بناب
5
50*50
6
0
0
نبشی فولاد جاوید بناب
3
60*60
6
0
0
نبشی فولاد جاوید بناب
4
60*60
6
0
0
نبشی فولاد جاوید بناب
5
60*60
6
0
0
نبشی فولاد جاوید بناب
6
60*60
6
0
0
نبشی آذر فولاد امین
4
50*50
6
0
0
نبشی آذر فولاد امین
5
50*50
6
0
0
نبشی آذر فولاد امین
5
60*60
6
0
0
نبشی آذر فولاد امین
6
60*60
6
0
0
نبشی صنایع فولاد کبکان
2.5
30*30
6
4420
0
نبشی صنایع فولاد کبکان
3
40*40
6
0
0
نبشی صنایع فولاد کبکان
4
40*40
6
4420
0
نبشی فولاد مهر سهند
3
40*40
6
0
0
نبشی فولاد مهر سهند
4
40*40
6
0
0
نبشی فولاد مهر سهند
3
50*50
6
0
0
نبشی فولاد مهر سهند
4
50*50
6
0
0
نبشی فولاد مهر سهند
5
50*50
6
0
0
نبشی فولاد مهر سهند
4
60*60
6
0
0
نبشی فولاد مهر سهند
5
60*60
6
0
0
نبشی فولاد مهر سهند
6
60*60
6
0
0
نبشی الماس یزد
8
80*80
6
0
0
نبشی الماس یزد
10
100*100
6
0
0
نبشی فولاد نصر آذربایجان
5
60*60
6
0
0
نبشی فولاد نصر آذربایجان
6
60*60
6
0
0
نبشی فولاد نصر آذربایجان
6
70*70
6
0
0
نبشی فولاد نصر آذربایجان
7
70*70
6
0
0
نبشی فولاد نصر آذربایجان
6
80*80
6
0
0
نبشی فولاد نصر آذربایجان
8
80*80
6
0
0
نبشی فولاد نصر آذربایجان
8
100*100
6
0
0
نبشی فولاد نصر آذربایجان
10
100*100
6
0
0
نبشی پارت نورد لاهور
4
50*50
6
0
0
نبشی پارت نورد لاهور
5
50*50
6
0
0
نبشی پارت نورد لاهور
5
60*60
6
0
0
نبشی پارت نورد لاهور
6
60*60
6
0
0
نبشی پارت نورد لاهور
4
60*60
6
0
0
نبشی پارت نورد لاهور
7
80*80
6
0
0
نبشی پارت نورد لاهور
8
80*80
6
0
0
نبشی پارت نورد لاهور
10
100*100
6
0
0
نبشی پارت نورد لاهور
10
100*100
12
0
0
نبشی فولاد ظهوریان مشهد
3
30*30
6
4460
0
نبشی فولاد ظهوریان مشهد
4
40*40
6
4460
0
نبشی فولاد ظهوریان مشهد
5
50*50
6
4460
0
نبشی فولاد ظهوریان مشهد
6
60*60
6
4460
0
نبشی فولاد ظهوریان مشهد
8
80*80
6
4460
0
نبشی فولاد ظهوریان مشهد
10
100*100
6
0
0
نبشی فولاد سدید کاوه قم
8
80*80
6
0
0
نبشی نورد یاوران زنجان
4
40*40
6
0
0
نبشی نورد یاوران زنجان
5
50*50
6
0
0
نبشی نورد یاوران زنجان
4
50*50
6
0
0
نبشی نورد یاوران زنجان
6
60*60
6
0
0
نبشی نورد یاوران زنجان
5
60*60
6
0
0
نبشی فولاد اشتهارد
10
100*100
6
0
0
نبشی صنایع ریخته گری قیدار ابهر
4
40*40
6
4350
0
نبشی صنایع ریخته گری قیدار ابهر
8
80*80
6
4350
0
نبشی آذر نبش تبریز
3
50*50
6
0
0
نبشی آذر نبش تبریز
4
50*50
6
0
0
نبشی آذر نبش تبریز
5
50*50
6
0
0
نبشی ایوانکی
4
40*40
6
4300
0
نبشی ایوانکی
4
50*50
6
0
0
نبشی ایوانکی
5
50*50
6
0
0
نبشی ایوانکی
8
80*80
6
0
0
نبشی ایوانکی
8
80*80
6
0
0
نبشی ایوانکی
10
100*100
6
0
0
نبشی ایوانکی
10
100*100
6
0
0
نبشی ایوانکی
10
100*100
6
0
0
نبشی ایوانکی
12
120*120
6
4320
0